Connect with us

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Μέχρι 25 Μαΐου οι αιτήσεις για αναδιάρθρωση αμπέλων

Δημοσιεύτηκε

στις

Τι προβλέπει η απόφαση για το πρόγραμμα μετά το 2018


Δημοσιεύθηκε η απόφαση υπ’ αρ. 1849/57000/19-04-2018 Υ.Α. (ΦΕΚ 1505/2018 ) που αφορά την Αναδιάρθρωση και Μετατροπή Αμπελώνων. Με τη νέα απόφαση η ΚΕΟΣΟΕ ξεχωρίζει τις αλλαγές στην προϊσχύουσα νομοθεσία, οι οποίες παρουσιάζονται συνοπτικά:

1) Επικαιροποίηση αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών που έχουν την ευθύνη εκτέλεσής του με βάση το νέο οργανόγραμμα του ΥΠΑΑΤ

2) Λεπτομερέστερη περιγραφή όσον αφορά ορισμένα δικαιολογητικά ένταξης στο πρόγραμμα προς διευκόλυνση των ΔΑΟΚ

-Διαφήμιση-

3) Επαναπροσδιορισμό του χρονικού διαστήματος για το οποίο οι παραγωγοί έχουν υποχρέωση να διατηρήσουν τους αναδιαρθρωμένους αμπελώνες, καθώς και του διαστήματος για επανένταξη αγροτεμαχίου στο πρόγραμμα για την ίδια δράση (από 8 σε 10 έτη) καθώς και της προθεσμίας εκρίζωσης αμπελοτεμαχίων (από 31 Ιανουαρίου σε 28 Φεβρουαρίου)

4) Αποκλεισμό παραγωγών για τις επόμενες δύο αμπελοοινικές περιόδους από το πρόγραμμα, εφόσον μετά την οριστική έγκρισή τους αποχωρήσουν οικειοθελώς, για λόγους που δεν σχετίζονται με περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

5) Χορήγηση προτεραιότητας για ένταξη στο πρόγραμμα επιπλέον των μικρών νησιών του Αιγαίου και στα νησιά του Ιονίου

6) Προσθήκη συμπληρωματικών κριτηρίων προτεραιότητας σε περιπτώσεις ισοβαθμιών (γηγενείς προωθούμενες ποικιλίες, μέγεθος αμπελουργικής εκμετάλλευσης)

7) Σαφή προσδιορισμός καταληκτικών ημερομηνιών όσον αφορά αιτήσεις των παραγωγών για τροποποίηση των δράσεών τους, ανάλογα με την σοβαρότητα των τροποποιήσεων

8) Οι αιτούντες σε περίπτωση εκτέλεσης του μέτρου εκρίζωση/αναφύτευση με αλλαγή θέσης ή φύτευση με άδεια αναφύτευσης, υποχρεούνται να προσκομίσουν τις συντεταγμένες των κορυφών των αιτούμενων αγροτεμαχίων στα οποία θα ολοκληρωθεί η δράση, καθώς και το δημοτικό διαμέρισμα και το τοπωνύμιο της περιοχής τους

9) Σαφέστερο προσδιορισμός ενεργειών για την αποφυγή διπλής χρηματοδότησης σε σχέση με τη δράση 4.1.1. του ΠΑΑ για τις νέες άδειες φύτευσης.

10) Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Oικονομίας και Κτηνιατρικής/Αγροτικής Οικονομίας οφείλουν να συγκεντρώνουν δειγματοληπτικά και να αποστέλλουν όποτε τους ζητηθεί, τιμολόγια τα οποία αφορούν εργασίες που ενισχύονται από το πρόγραμμα, δίνοντας έμφαση σε παραγωγούς οι οποίοι αιτούνται δράσεις συνολικού προϋπολογισμού άνω των 15.000 Ευρώ.

11) Ενσωμάτωση στην βασική Υπουργική Απόφαση μετά από παρατήρηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της προθεσμίας κατάθεσης εγγυητικών επιστολών και άλλων λεπτομερειών του προγράμματος.

12) Στα απαιτούμενα δικαιολογητικά μεταξύ άλλων θα ζητείται Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης για το τρέχον ημερολογιακό έτος

13) Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των αιτήσεων από τους παραγωγούς θα είναι η 25η Μαΐου

Πέραν των ανωτέρω γίνονται ενέργειες σε συνεργασία με τη Δ/νση Πληροφορικής του ΥΠΑΑΤ για επικαιροποίηση και επιπλέον ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών οι οποίες θα διευκολύνουν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στην εφαρμογή του Προγράμματος.

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Πληρωμές ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 4 εκ. ευρώ

Δημοσιεύτηκε

στις

Σε συνολικά 2.375 δικαιούχους


Το ποσό των € 4.374.403,96 πλήρωσε ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) από τις 09/08/2019 έως τις 12/08/2019 σε συνολικά 2.375 δικαιούχους.

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά τις Πληρωμές ύψους 4.374.403,96 ευρώ που πραγματοποίησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ

ΣΥΝΕΧΙΣΕ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Έξτρα πριμ ανά κυψέλη στα μελισσοκομικά 2020-2022

Δημοσιεύτηκε

στις

Την έγκριση των Βρυξελλών έλαβε το νέο τριετές πρόγραµµα µελισσοκοµίας για τη χώρα µας, µε τον προϋπολογισµό να διαµορφώνεται στα 27,83 εκατ. ευρώ, αυξηµένο κατά 6 εκατ., για την περίοδο 2020-2022


Το πρόγραµµα ξεκινά επίσηµα από τον ερχόµενο Σεπτέµβριο και σύµφωνα µε τον ελληνικό φάκελο που εγκρίθηκε και προβλέπεται η ίδια παλέτα µέτρων όπως το περασµένο τριετές, συν ακόµα µία δράση που τη διάσωση, βελτίωση και διατήρηση του γενετικού υλικού των ελληνικών πληθυσµών µελισσών. Φυσικά, ανάµεσα στα Μέτρα που διατηρούνται είναι και τα δύο σηµαντικότερα προγράµµατα για τους µελισσοκόµους, αυτό που αφορά την επιδότηση για τον εξοπισµό τους µε κονδύλια 6,3 εκατ. ευρώ (αύξηση από 5,07 εκατ. ευρώ) και αυτό που προσφέρει οικονοµική στήριξη στη νοµαδική µελισσοκοµία µε προϋπολογισµό 12,78 εκατ. ευρώ στην τριετία (αύξηση από 8,85 εκατ. ευρώ). Τα αυξηµένα κονδύλια εδώ µπορεί να σηµαίνουν, εφόσον επιδοτηθεί ο ίδιος αριθµός µελισσοκόµων µε την περασµένη τριετία, αυξηµένο πριµ ανά κυψέλη.

Ως προς τα υπόλοιπα Μέτρα που περιλαµβάνονται στο πρόγραµµα αυτά είναι τα εξής:

Τεχνική βοήθεια προς µελισσοκόµους και οργανώσεις µελισσοκόµων. Το µέτρο περιλαµβάνει  δράσεις για τη λειτουργία Κέντρων Μελισσοκοµίας, εκπαιδεύσεις και προώθησης προϊόντων.  Προϋπολογισµός 4,94 εκατ. ευρώ.

Καταπολέµηση των εισβολών στις κυψέλες και των ασθενειών. Προϋπολογισµός 800.000 ευρώ

Αναλύσεις µελιού και των άλλων µελισσοκοµικών προϊόντων: Προϋπολογισµός 600.000 ευρώ.

Βελτίωση και διατήρηση γενετικού υλικού ελληνικών πληθυσµών µελισσών: Προϋπολογισµός 500.000 ευρώ

Εφαρµοσµένη έρευνα: Προϋπολογισµός 450.000 ευρώ

Έρευνα αγοράς του µελιού και των λοιπών µελισσοκοµικών προϊόντων-προώθηση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφιας: Προϋπολογισµός 60.000 ευρώ

Ταυτοποίηση τύπων ελληνικού µελιού και των λοιπών µελισσοκοµικών προϊόνων και αναγνώριση µελιού και των λοιπών µελισσοκοµικών προϊόντων ως ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΙΠ: Προϋπολογισµός 900.000 ευρώ.

Agronews

ΣΥΝΕΧΙΣΕ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέες πληρωμές άνω του ενός εκ. ευρώ

Δημοσιεύτηκε

στις

Το μεγαλύτερο μέρος των πληρωμών αφορά την τεχνική βοήθεια


Σε πληρωμή ύψους 1.036.440,87. ευρώ προχώρησε ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ).

Πιο συγκεκριμένα, από τις 06/08/2019 έως τις 07/08/2019 ο ΟΠΕΚΕΠΕ κατέβαλε σε 48 δικαιούχους το ποσό των 1.036.440,87 ευρώ. 

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ

ΣΥΝΕΧΙΣΕ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ

Facebook

Δημοφιλη