Connect with us

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Μέχρι 25 Μαΐου οι αιτήσεις για αναδιάρθρωση αμπέλων

Δημοσιεύτηκε

στις

Τι προβλέπει η απόφαση για το πρόγραμμα μετά το 2018


Δημοσιεύθηκε η απόφαση υπ’ αρ. 1849/57000/19-04-2018 Υ.Α. (ΦΕΚ 1505/2018 ) που αφορά την Αναδιάρθρωση και Μετατροπή Αμπελώνων. Με τη νέα απόφαση η ΚΕΟΣΟΕ ξεχωρίζει τις αλλαγές στην προϊσχύουσα νομοθεσία, οι οποίες παρουσιάζονται συνοπτικά:

1) Επικαιροποίηση αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών που έχουν την ευθύνη εκτέλεσής του με βάση το νέο οργανόγραμμα του ΥΠΑΑΤ

2) Λεπτομερέστερη περιγραφή όσον αφορά ορισμένα δικαιολογητικά ένταξης στο πρόγραμμα προς διευκόλυνση των ΔΑΟΚ

-Διαφήμιση-

3) Επαναπροσδιορισμό του χρονικού διαστήματος για το οποίο οι παραγωγοί έχουν υποχρέωση να διατηρήσουν τους αναδιαρθρωμένους αμπελώνες, καθώς και του διαστήματος για επανένταξη αγροτεμαχίου στο πρόγραμμα για την ίδια δράση (από 8 σε 10 έτη) καθώς και της προθεσμίας εκρίζωσης αμπελοτεμαχίων (από 31 Ιανουαρίου σε 28 Φεβρουαρίου)

4) Αποκλεισμό παραγωγών για τις επόμενες δύο αμπελοοινικές περιόδους από το πρόγραμμα, εφόσον μετά την οριστική έγκρισή τους αποχωρήσουν οικειοθελώς, για λόγους που δεν σχετίζονται με περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

5) Χορήγηση προτεραιότητας για ένταξη στο πρόγραμμα επιπλέον των μικρών νησιών του Αιγαίου και στα νησιά του Ιονίου

6) Προσθήκη συμπληρωματικών κριτηρίων προτεραιότητας σε περιπτώσεις ισοβαθμιών (γηγενείς προωθούμενες ποικιλίες, μέγεθος αμπελουργικής εκμετάλλευσης)

7) Σαφή προσδιορισμός καταληκτικών ημερομηνιών όσον αφορά αιτήσεις των παραγωγών για τροποποίηση των δράσεών τους, ανάλογα με την σοβαρότητα των τροποποιήσεων

8) Οι αιτούντες σε περίπτωση εκτέλεσης του μέτρου εκρίζωση/αναφύτευση με αλλαγή θέσης ή φύτευση με άδεια αναφύτευσης, υποχρεούνται να προσκομίσουν τις συντεταγμένες των κορυφών των αιτούμενων αγροτεμαχίων στα οποία θα ολοκληρωθεί η δράση, καθώς και το δημοτικό διαμέρισμα και το τοπωνύμιο της περιοχής τους

9) Σαφέστερο προσδιορισμός ενεργειών για την αποφυγή διπλής χρηματοδότησης σε σχέση με τη δράση 4.1.1. του ΠΑΑ για τις νέες άδειες φύτευσης.

10) Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Oικονομίας και Κτηνιατρικής/Αγροτικής Οικονομίας οφείλουν να συγκεντρώνουν δειγματοληπτικά και να αποστέλλουν όποτε τους ζητηθεί, τιμολόγια τα οποία αφορούν εργασίες που ενισχύονται από το πρόγραμμα, δίνοντας έμφαση σε παραγωγούς οι οποίοι αιτούνται δράσεις συνολικού προϋπολογισμού άνω των 15.000 Ευρώ.

11) Ενσωμάτωση στην βασική Υπουργική Απόφαση μετά από παρατήρηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της προθεσμίας κατάθεσης εγγυητικών επιστολών και άλλων λεπτομερειών του προγράμματος.

12) Στα απαιτούμενα δικαιολογητικά μεταξύ άλλων θα ζητείται Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης για το τρέχον ημερολογιακό έτος

13) Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των αιτήσεων από τους παραγωγούς θα είναι η 25η Μαΐου

Πέραν των ανωτέρω γίνονται ενέργειες σε συνεργασία με τη Δ/νση Πληροφορικής του ΥΠΑΑΤ για επικαιροποίηση και επιπλέον ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών οι οποίες θα διευκολύνουν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στην εφαρμογή του Προγράμματος.

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Προθεσμία για διορθώσεις στα Βιολογικά πριν την πληρωμή εκκαθάρισης

Δημοσιεύτηκε

στις

Οι παραγωγοί δύνανται να προβούν σε σχετική διόρθωση προφανών σφαλμάτων


Σε σχετική διόρθωση προφανών σφαλμάτων με εκ νέου υποβολή των στοιχείων των συμβάσεων με συμβούλους μέχρι την παρασκευή 17 Μαΐου 2019 καλεί τους δικαιούχους του Μέτρου 11 «Βιολογική Γεωργία» ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ενόψει της πληρωμής εκκαθάρισης για το έτος 2018.

Συγκεκριμένα ο Οργανισμός Πληρωμής ενημερώνει τους δικαιούχους του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Π.Α.Α. 2014-2020, ενόψει της πληρωμής εκκαθάρισης για το έτος 2018 που αναμένεται να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το κανονιστικό θεσμικό πλαίσιο μετά την ολοκλήρωση των ετήσιων δεσμεύσεων, πως έχει αναρτηθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή του Μέτρου τα αποτελέσματα του ελέγχου των στοιχείων που υπέβαλαν κατ’ εφαρμογή των δεσμεύσεων που περιγράφονται στο πλαίσιο της παρ. Δ του άρθρου 8 της υπ’ αριθμ. 2848/145689/28-12-2016 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. Β΄ 4310), σχετικά με τις διαδικασίες που αφορούν στην υποχρέωση των δικαιούχων να συνάψουν νόμιμη σύμβαση με σύμβουλο με τα αρχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Οι παραγωγοί δύνανται να προβούν σε σχετική διόρθωση προφανών σφαλμάτων με εκ νέου υποβολή των στοιχείων των συμβάσεων με συμβούλους μέχρι την παρασκευή 17 Μαΐου 2019 με τη χρήση των κωδικών τους στην διαδικτυακή εφαρμογή του Μέτρου (https://p2.dikaiomata.gr/Organics16)

ΣΥΝΕΧΙΣΕ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Καθορίστηκαν τα ποσά ενίσχυσης για την Εξισωτική

Δημοσιεύτηκε

στις

Καθορίστηκε το ύψος ενίσχυσης των υπομέτρων της Εξισωτικής Αποζημίωσης έτους 2019, με τροποποιητική απόφαση που υπογράφει ο υπουργός Σταύρος Αραχωβίτης


Για το υπομέτρο 13.1 «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές» η ενίσχυση καθορίζεται στα 12,5 ευρώ ανά στρέμμα, για το υπομέτρο 13.2 «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών» στα 6,48 ευρώ ανά στρέμμα και για το υπομέτρο 13.3 «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα» στα 8,1 ευρώ ανά στρέμμα.

Σύμφωνα με την απόφαση, για το έτος 2020 η ενίσχυση για το υπομέτρο 13.2 θα είναι μειωμένη και θα ανέρχεται στα 3,24 ευρώ ανά στρέμμα.

Η τροποποιητική δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΣΥΝΕΧΙΣΕ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Τρόποι αντιμετώπισης περονόσπορου και ωιδίου στο αμπέλι

Δημοσιεύτηκε

στις

Τους κινδύνους που διατρέχει αυτή την περίοδο το αμπέλι καταγράφει το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ηρακλείου


Συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά τον περονόσπορο, υπάρχει αύξηση των θέσεων εμφάνισης και των μολυσμάτων στην πρώιμη ζώνη, καθώς και εμφάνιση κηλίδων και στη μεσοπρώιμη ζώνη. Σχετικά με το ωίδιο, οι καιρικές συνθήκες της εποχής είναι ευνοϊκές για τον μύκητα.

Περονόσπορος

Τα αμπέλια βρίσκονται σε ευαίσθητα στάδια, σύμφωνα με το Περιφερειακό Κέντρο, και η ταχύτατη αύξηση της νέας βλάστησης ευνοεί προσβολές του φυλλώματος. Επίσης, ο μύκητας την περίοδο αυτή μπορεί να «χτυπήσει» κατευθείαν στα σταφύλια. Η καιρική αστάθεια τις ημέρες που διανύουμε αυξάνει τον κίνδυνο επέκτασης της ασθένειας αυτή την περίοδο, ιδιαίτερα στις περιοχές που έχει ήδη εμφανιστεί.

Ειδικότερα στην πρώιμη ζώνη τα συμπτώματα (κηλίδες λαδιού, εξανθήσεις) εντοπίζονται σε πολλές θέσεις. Υπάρχουν τοποθεσίες, όπου ο μύκητας έχει ολοκληρώσει δύο κύκλους ανάπτυξης.

Στη μεσοπρώιμη ζώνη, ο περονόσπορος εμφανίζεται σε εστίες σε αρκετές περιοχές και επιβεβαιώνει την παρουσία της ασθένειας. Ο κίνδυνος επέκτασης του μύκητα είναι αυξημένος σε περίπτωση βροχών.

Τέλος, στην όψιμη ζώνη δεν έχουν παρατηρηθεί, προς το παρόν, συμπτώματα. Λόγω των βροχών που σημειώθηκαν στις αρχές του Απριλίου, σε αμπέλια με προχωρημένη βλάστηση την περίοδο εκείνη, εκτιμάται ότι υπάρχουν πρωτογενείς μολύνσεις έστω και σε περιορισμένες θέσεις.

Το Περιφερειακό Κέντρο δίνει οδηγίες και για τις τρεις ζώνες:

Πρώιμη – Μεσοπρώιμη ζώνη:

Λόγω της αυξημένης παρουσίας του μύκητα, της γρήγορης αύξησης της βλάστησης και της καιρικής αστάθειας στις επόμενες ημέρες με πρόβλεψη βροχών, τα αμπέλια πρέπει να είναι προστατευμένα. Να προτιμηθούν διεισδυτικά ή διασυστηματικά σκευάσματα ή μείγματά τους.

Όψιμη ζώνη:
  1. Σχολαστικός έλεγχος των αμπελιών κυρίως στο εσωτερικό της βλάστησης (φύλλα, σταφύλια) για τη διαπίστωση τυχόν συμπτωμάτων.
  2. Σε αμπέλια που εμφανίζονται συμπτώματα να γίνεται άμεσα ψεκασμός.
Ωίδιο

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι θερμοκρασίες της εποχής ευνοούν και επιταχύνουν την ανάπτυξή του, ενώ διαπιστώνονται προσβολές μέχρι και στη μεσοπρώιμη ζώνη, με τις δευτερογενείς μολύνσεις να είναι σε εξέλιξη.

Οδηγίες

Το Περιφερειακό Κέντρο προτείνει την αφαίρεση και την καταστροφή των πρώτων μολυσμένων βλαστών, καθώς οι προσβεβλημένοι βλαστοί αναπαράγουν μολύσματα για μεγάλο χρονικό διάστημα που διασπείρονται σε όλο το αμπέλι.

Τέλος, τα αμπέλια πρέπει να είναι προστατευμένα την περίοδο αυτή. Η επέμβαση μπορεί να συνδυαστεί με αυτή για τον περονόσπορο.

ΣΥΝΕΧΙΣΕ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ

Facebook

Δημοφιλη