Connect with us

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Φυτοπροστασία στην ελιά κατά την τρέχουσα περίοδο

Δημοσιεύτηκε

στις

Τι πρέπει να προσέξουμε


Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξέδωσε γεωργική προειδοποίηση η οποία αναφέρεται στους εχθρούς και τις ασθένειες που απειλούν ή προσβάλλουν τα ελαιόδενδρα την περίοδο που διανύουμε, καθώς και τους τρόπους αντιμετώπισης τους. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου, τηλέφωνο 2810282248.

Βλαστικά στάδια ελιάς (ποικιλία Κορωνέϊκη ): Στις πρώιμες και στις παραλιακές περιοχές παρατηρείται το βλαστικό στάδιο του φουσκώματος των ταξιανθιών και ξεκινάει το κρόκιασμα. Στις μεσοπρώιμες περιοχές ολοκληρώνεται το στάδιο του σχηματισμού των ταξιανθιών και περνάνε στο φούσκωμα ενώ στις όψιμες σχηματίζονται οι ταξιανθίες.

ΑΚΑΡΕΑ (Eriophyidae)

Διαπιστώσεις:

Την τελευταία δεκαετία παρατηρούνται μεγάλες προσβολές από τα ακάρεα E r i o p h y i d a e (Eriophyes oleae, Aceria oleae) που οδηγούν σε εξασθένιση λόγω φυλλόοτωσης ελαιόδεντρα όλων των ηλικιών. Στην εξέλιξη αυτή συντέλεσαν κυρίως οι ήπιες καιρικές συνθήκες που ευνοούν την ανάπτυξη υψηλών επιζήμιων πληθυσμών.

Αυτή την περίοδο τα ακάρεα παρουσιάζουν έντονη τροφική δραστηριότητα στις ταξιανθίες και τα νεαρά φύλλα. Τα βλαστικά στάδια του σχηματισμού και της ανάπτυξης των ταξιανθιών συμπίπτουν με τη μέγιστη πληθυσμιακή τους πυκνότητα. Αργότερα μεταναστεύουν διαδοχικά στα άνθη και στους νεαρούς καρπούς και μπορεί να προκαλέσουν ανθόπτωση ή καρπόπτωση, σε έντονες προσβολές. Σε νεαρά φυτά οι προσβολές σε οφθαλμούς στη διάρκεια της άνοιξης προκαλούν εκτεταμένες ζημιές, μέχρι πλήρη ανάσχεση της βλαστικής τους ανάπτυξης.

Οδηγίες:

  • Συστήνεται ψεκασμός όταν η ακραία βλάστηση έχει μήκος 6–8 εκ. (3 έως 4 ζεύγη νέων φύλλων) και τα άνθη είναι ακόμα κλειστά, λίγο πριν την άνθηση (φούσκωμα ταξιανθιών και κρόκιασμα).

  • Παραλιακές και πρώιμες περιοχές: Άμεσα.

  • Μεσοπρώιμες και όψιμες περιοχές: Όταν τα ελαιόδεντρα φτάσουν στα ανάλογα βλαστικά στάδια.

  • Μεγαλύτερη ανάγκη προστασίας έχουν τα νεαρά δέντρα σε νέους ελαιώνες και σε φυτώρια, τα αυστηρά κλαδεμένα και τα ποτιστικά που διαθέτουν πλούσια τρυφερή βλάστηση. Σε περιπτώσεις έντονων προσβολών η επέμβαση να επαναληφθεί αμέσως μετά την πτώση των πετάλων.

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα:

Παραφινικά λάδια, Βρέξιμο θειάφι (πράσινη Χαλκιδικής), abamectin (επιτραπέζιες ποικιλίες)

Αυτή την εποχή με τα παραφινικά λάδια παράλληλα γίνεται καταπολέμηση και στις νεαρές προνύμφες της ψύλλας (βαμβακάδας) και των κοκκοειδών (πολλίνια, παρλατόρια, ασπιδιωτός).

  • Χρησιμοποιείτε μόνο φυτοπροστατευτικά σκευάσματα εγκεκριμένα για την καλλιέργεια. ∆ιαβάζετε και εφαρμόζετε προσεκτικά τις οδηγίες στις ετικέτες των σκευασμάτων για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

  • Μην ψεκάζετε όταν οι καιρικές συνθήκες δεν είναι ευνοϊκές, πχ. βροχή, άνεμος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα Δελτία για την ελιά εκδίδονται με δεδομένα που προέρχονται από συγκεκριμένο δίκτυο βιολογικών, φαινολογικών και μετεωρολογικών παρατηρήσεων σε τρεις αντιπροσωπευτικές ζώνες πρωιμότητας: πρώιμη (παραλιακή), μεσοπρώιμη (ενδοχώρα) και όψιμη (ορεινή). Στις αποφάσεις που λαμβάνετε για την προστασία της καλλιέργειάς σας στηριζόμενοι στις συστάσεις των Δελτίων πρέπει νασυνεκτιμάτε τις τοπικές συνθήκες (ανάγλυφο κάθε περιοχής) και την ατομικότητα του ελαιώνα σας (ηλικία, θρεπτική κατάσταση, φορτίο παραγωγής, ποτιστικός, κ.ά).