Connect with us

ΚΡΗΤΗ

Παγκρήτια δημοσκόπηση για την ανεργία

Δημοσιεύτηκε

στις

Στην συγκεκριμένη δημοσκόπηση καταγράφεται η άποψη των πολιτών για την ανεργία στη χώρα μας και τις παραμέτρους που τη συνοδεύουν


Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αλλά και ανησυχία παρουσιάζουν τα στοιχεία που αποτυπώνονται στην Παγκρήτια δημοσκόπηση με θέμα την ανεργία, που διενεργήθηκε υπό την εποπτεία του Γιώργου.I.Ματαλλιωτάκη, διδάκτορα στην Ανάλυση Δεδομένων και του Κων/νου Ζοπουνίδη καθηγητή του Πολυτεχνείου Κρήτης και της Audencia School of Management.  Στην προκειμένη περίπτωση καταγράφεται η άποψη των πολιτών για την ανεργία στη χώρα μας και τις παραμέτρους που τη συνοδεύουν.

Η γνώμη των πολιτών για το σημαντικότερο πρόβλημα της κοινωνίας μας, την ανεργία, μοιάζει να είναι ιδιαίτερα μελετημένη, οι πολίτες είναι ευαισθητοποιημένοι απέναντι στο μείζον πρόβλημα της χώρας, διατυπώνοντας ξεκάθαρη άποψη για τα αίτια, τους υπεύθυνους, αλλά και τις συνέπειες του φαινομένου στη χώρα και στην ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας.

Οι πολίτες προσδοκούν από το πανίσχυρο κράτος να δώσει τη λύση στο πρόβλημα ή να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος, αναφέρει ο κ.Ματαλλιωτάκης.

Σε σχετική ερώτηση οι ερωτηθέντες υποστηρίζουν σε ποσοστό 45,8% ότι το κράτος οφείλει να συνεργαστεί με τις επιχειρήσεις ώστε οι άνεργοι να απασχοληθούν στον ιδιωτικό τομέα. Την κρατική στήριξη ώστε να μπορέσουν να δημιουργήσουν τη δική τους δουλειά  οι άνεργοι επέλεξαν σαν καλύτερη λύση το 29,5% του δείγματος. Να προσληφθούν οι άνεργοι στο δημόσιο, έκρινε ως ιδανική λύση ένα πολύ μικρό ποσοστό (0,6%) των ερωτηθέντων, ενώ την ενίσχυση των ανέργων με επιδόματα μέχρι να βρουν να δουλειά πρότεινε το 13,1% του δείγματος.

Στις κυβερνήσεις σε ποσοστό 20,4% και στις ελληνικές επιχειρήσεις (29,9%) εναποθέτουν τις ελπίδες τους για την αντιμετώπιση της ανεργίας οι πολίτες, περιμένοντας ελάχιστα πράγματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση (14,5%) και τις μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις (6,8%) στο θέμα της ανεργίας.

Αναφορικά με την άποψη τους για τις κρατικές δομές και το ρόλο του κράτους στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, οι πολίτες φαίνεται να έχουν αντιληφθεί πλήρως την ισχύουσα κατάσταση. Σε μεγάλο ποσοστό ο ρόλος του κράτους χαρακτηρίζεται αρνητικός, ενώ ταυτόχρονα χαρακτηρίζουν ουδέτερη τη συμμετοχή του κρατικού μηχανισμού στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Χαρακτηριστική όμως είναι η γνώμη των πολιτών για τους υπαίτιους των υψηλών ποσοστών ανεργίας στη χώρα μας, αφού η μεγάλη πλειοψηφία (61,4%) καθιστά υπεύθυνες τις πολιτικές και τους χειρισμούς των κυβερνήσεων καθώς και την ΕΕ, σε ποσοστό 21,1%. Στις πολυεθνικές επιχειρήσεις (10%) και τον ανταγωνισμού της αγοράς (2,6%) αποδίδουν την κύρια ευθύνη για την ανεργία στη χώρα μας οι συμμετέχοντες στην έρευνα.

Σε ερώτηση σχετικά με τα επιδόματα ανεργίας, η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών (74,9%) διατύπωσε την άποψη ότι ανακουφίζουν προσωρινά τους άνεργους, αλλά δε λύνουν το πρόβλημα. Το 15,6% των ερωτηθέντων κατέθεσε την άποψη ότι τα επιδόματα δε δίνουν κίνητρα στους άνεργους για απασχόληση παρ όλη την ανακούφιση που προσφέρουν, ενώ μόλις το 7,8% υποστήριξε ότι δε βοηθούν στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Όπως χαρακτηριστικά σημειώνεται από την ανάλυση των δεδομένων, η γνώμη των πολιτών για την ανάληψη πρωτοβουλιών του κράτους για τους 70.000 περίπου πτυχιούχους που αποφοιτούν κάθε χρόνο από τα πανεπιστήμια είναι να βοηθηθούν κατάλληλα ώστε να βρουν απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα (23,4%). Να δοθούν οι ενδεδειγμένες κατευθύνσεις από το κράτους για την απασχόληση των νέων πτυχιούχων υποστηρίζει το 50%, ενώ να απορροφηθούν όλοι στο δημόσιο, θεωρούν ως καλύτερη λύση το 5% των ερωτηθέντων. Να μην γίνουν προσπάθειες αντιμετώπισης από το κράτος για την απασχόληση των νέων πτυχιούχων υποστήριξε μόλις το 5,3% των πολιτών.

«Η εργασία σήμερα είναι συμμετοχή στην κοινωνία. Είναι η δημιουργική απασχόληση των μελών του κοινωνικού συνόλου σε κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον με διαφορετικά χαρακτηριστικά από την εργασία των παλαιότερων ετών όπου στην πλειοψηφία τους οι εργασίες ήταν βαριές» υποστήριξε ο κ.Ματαλλιωτάκης.

Η έρευνα επεκτάθηκε και στις ξένες επενδύσεις όπου και ζητήθηκε από τους πολίτες να τις προσδιορίσουν χρονικά για την περιοχή τους. Στην ερώτηση αυτή  διατυπώθηκε η άποψη (50,6%) ότι δε θυμούνται να έγινε ποτέ καμία μεγάλη ξένη επένδυση στην περιοχή τους. Το 5,9% του δείγματος απάντησε ότι θυμάται στην περιοχή του να έγινε μια μεγάλη ξένη επένδυση πριν δέκα χρόνια. Πριν πέντε χρόνια απάντησε το 5,3% και πέρυσι 7,4%.

«Οι πολίτες αντιλαμβάνονται πλήρως την κατάσταση. Η προσέλκυση ξένων επενδύσεων προβάλλεται συνεχώς ως η σίγουρη λύση στην ανεργία,  ασχέτως ότι ο κόσμος έχει εντοπίσει ότι οι άνεργοι προέρχονται από ελληνικές επιχειρήσεις, δήλωσε ο κ. Ματαλλιωτάκης».

Αξιοσημείωτο είναι ότι στο σύνολο τους σχεδόν οι πολίτες (94,6%) υποστήριξαν πως είναι ανήσυχοι για το εργασιακό τους μέλλον, έπειτα από την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στη χώρα μας. Σαφής φαίνεται να είναι η άποψη των πολιτών για την προέλευση των ανέργων στην Ελλάδα. Σε ποσοστό 84,8% δήλωσαν ότι οι οι άνθρωποι που βιώνουν την ανεργία στη χώρα μας έφυγαν από ελληνικές επιχειρήσεις.

Αναμενόμενη ήταν η απάντηση των πολιτών στην ερώτηση για την ωφέλεια της χώρας μας από τη συμμετοχή της στην ΕΕ, στο θέμα της δημιουργίας θέσεων εργασίας. Οι Κρητικοί επηρεασμένοι από την αντιμετώπιση της χώρας αυτή την περίοδο της κρίσης, δηλώνουν τη δυσαρέσκεια τους απέναντι στην ΕΕ καθώς φαίνονται να μην δίνουν και ιδιαίτερη σημασία στη βοήθεια που κατά καιρούς έχει δοθεί στη χώρα μας.

Ο δρόμος της εργασιακής ανάταξης της χώρας μας πάντως φαίνεται αρκετά μακρύς σύμφωνα με τη γνώμη των πολιτών. Το 60,6% του δείγματος πιστεύει ότι θα χρειαστεί περισσότερο από μια δεκαετία για να εξασφαλιστούν θέσεις εργασίας για τους άνεργους στη χώρα μας. Για διάστημα πέντε έως δέκα ετών κάνει λόγο το 18,5% του δείγματος, ενώ το 10,7% μιλάει για εύρος πενταετίας.

Η δημοσκόπηση εξέτασε τη γνώμη των πολιτών για τον τρόπο με τον οποίο προτιμούν οι πολίτες να αντιμετωπίζεται μια επιχείρηση που παρουσιάζει προβλήματα βιωσιμότητας. Σε ποσοστό ύψους 44,7% οι ερωτηθέντες προτιμούν οι επιχειρήσεις να χρηματοδοτούνται από το κράτος με την προϋπόθεση να προστατεύονται και να μη χάνουν τη δουλειά τους οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις με σημαντικά χρηματοοικονομικά προβλήματα. Να κλείνουν οι επιχειρήσεις με προβλήματα, αλλά να βοηθά το κράτος τους εργαζόμενους να απασχοληθούν σε άλλη επιχείρηση υποστήριξε το 24,6% του δείγματος ως την ενδεδειγμένη λύση. Να γίνει το κράτος συνεταίρος σε ένα ποσοστό μέχρι να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα της επιχείρησης, πρότεινε το 18% των πολιτών, ενώ το 2,1% των ερωτηθέντων τάχθηκε υπέρ της κρατικοποίησης των επιχειρήσεων με προβλήματα ώστε να προστατεύονται οι εργαζόμενοι.

«Η αγωνία των Ελλήνων για μια ανάπτυξη που θα μας βγάλει από τα σημερινά οικονομικά αδιέξοδα μεταφέρεται από τους Κρητικούς και στο εσωτερικό, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο μηχανισμός και οι μέθοδοι ανάπτυξης που θα προσφέρουν στους Έλληνες πολίτες συνθήκες αξιοπρεπούς διαβίωσης προτείνεται να είναι ανεξάρτητα από τις εγχώριες πολιτικές και την ΕΕ,  υποστήριξε ο κ.Ματαλλιωτάκης».

Τέλος όσον αφορά στην άποψη της κοινής γνώμης απέναντι στο μέγεθος της προσπάθειας που πρέπει να καταβάλλει το κράτος για να αντιμετωπισθεί η μάστιγα της ανεργίας στην Ελλάδα, οι πολίτες έστειλαν ένα καθαρό μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις. Με το εντυπωσιακό ποσοστό (95,5%) για δημοσκοπικές μετρήσεις, υποστηρίζουν ότι το κράτος πρέπει να θεσμοθετήσει την εργασία ως πολύτιμο αγαθό όπως είναι η παιδεία, η υγεία και η ασφάλεια και να δημιουργεί πάντοτε τις κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε να απασχολούνται και να αξιοποιούνται οι πολίτες της χώρας μας.

Ο κ.Ματαλλιωτάκης ανέφερε: «Οι πολίτες προτείνουν να αντιμετωπισθεί η ανεργία ως το σημαντικότερο πρόβλημα της χώρας μας. Να μην είναι διαπραγματεύσιμη όπως είναι και η παιδεία και η υγεία στη χώρα μας. Να θεσμοθετήσει το κράτος το δικαίωμα στην εργασία χωρίς κατ΄ανάγκη να απορροφηθούν όλοι στο δημόσιο. Να εντάξει το κράτος την εργασία στα αγαθά που είναι υποχρεωμένο να προσφέρει στους πολίτες και να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός ανάπτυξης ανεξάρτητος από τις πολιτικές αλλαγές που θα σχετίζεται άμεσα με την παροχή εργασίας».

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΈΡΕΥΝΑΣ

  • Η έρευνα διενεργήθηκε υπό την εποπτεία του διδάκτορα στην Ανάλυση Δεδομένων Γιώργου.I.Ματαλλιωτάκη και του καθηγητή Κων/νου Ζοπουνίδη Διευθυντή του Εργαστηρίου Ανάλυσης Δεδομένων και Πρόβλεψης.
  • Η οργάνωση της έρευνας και η ανάλυση  των αποτελεσμάτων έγινε από τον Ματαλλιωτάκη Γεώργιο διδάκτορα του Πολυτεχνείου Κρήτης.
  • Η σύνταξη του ερωτηματολογίου έγινε  από τον διδάκτορα  Γ.I .Ματαλλιωτάκη.
  • Η  Παγκρήτια αυτή έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά την περίοδο 1-5 Ιουνίου του 2017.
  • Μέθοδος: Το δείγμα ήταν τυχαίο, στρωματοποιημένο και αντιπροσωπευτικό του σχετικού πληθυσμού, περιελάμβανε 903 νοικοκυριά της Κρήτης και επιλέχθηκε βάσει των σχετικών αναλογιών του πραγματικού πληθυσμού της απογραφής του 2011. Βασίσθηκε σε δομημένο ερωτηματολόγιο και πραγματοποιήθηκαν προσωπικές τηλεφωνικές συνεντεύξεις.
  • Ηλικίες: από 18 ετών έως 60 +

ΘΕΜΑ

Βρήκαν τους περιπατητές που χάθηκαν σε φαράγγι

Δημοσιεύτηκε

στις

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια των 15 τουριστών που διέσχισαν σήμερα το φαράγγι του Αγίου Παύλου, όπως φαίνεται αποπροσανατολίστηκαν


Σύμφωνα με τον Διοικητή των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Κρήτης κ. Λαγουδάκη, οι Ελληνοκαναδοί βγήκαν από το φαράγγι στη θέση Σελούδα με δύο μεγάλες βάρκες και μεταφέρθηκαν στη Χώρα Σφακίων.

Από εκεί, δύο γυναίκες η μία τραυματισμένη στο πόδι και η άλλη με θερμοπληξία, ταχύτατα διακομίστηκαν στο Κέντρο Υγείας Σφακίων ώστε να δεχτούν τη φροντίδα των γιατρών.

Υπενθυμίζεται ότι για το περιστατικό κινητοποιήθηκαν τόσο το πυροσβεστικό κλιμάκιο Ανώπολης όσο και η Πυροσβεστική Υπηρεσία Βρυσών.

Σύμφωνα με τη neakriti.gr πληροφορίες, οι περιπατητές δεν είχαν φροντίσει να έχουν μαζί τους επαρκή ποσότητα νερού με αποτέλεσμα να ξεμείνουν και να ζητήσουν βοήθεια.

ΣΥΝΕΧΙΣΕ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ

ΚΡΗΤΗ

Στην ορκομωσία της νέας Δημοτικής Αρχής του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων ο Μ. Κοκολάκης

Δημοσιεύτηκε

στις

Ευχές από τον Δήμαρχο Γόρτυνας Μιχάλη Κοκολάκη


Να συνεχίσει την επιτυχημένη πορεία του στον δήμο Αρχανών – Αστερουσίων, προς όφελος των πολιτών, της τοπικής κοινωνίας και της ευρύτερης περιοχής, ευχήθηκε στον δήμαρχο Αρχανών – Αστερουσίων, Μανώλη Κοκοσάλη, που ορκίστηκε σήμερα, στα Πεζά, ο νέος δήμαρχος Γόρτυνας, Μιχάλης Κοκολάκης.

«Είμαστε όμοροι δήμοι, έχουμε κοινούς στόχους αλλά και κοινά προβλήματα, τα οποία θα προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε με αλληλοσεβασμό, με διάλογο και με την εξαιρετική συνεργασία που υπάρχει μεταξύ των δύο δήμων. Εύχομαι στον κ. Κοκοσάλη κάθε επιτυχία, στην νέα θητεία του» δήλωσε ο νέος δήμαρχος Γόρτυνας, Μιχάλης Κοκολάκης.

ΣΥΝΕΧΙΣΕ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ

ΘΕΜΑ

Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα διακίνησης λαθραίων τσιγάρων που δρούσε και στην Κρήτη

Δημοσιεύτηκε

στις

Η εξάρθρωση της ανωτέρω εγκληματικής οργάνωσης είναι αποτέλεσμα συστηματικής και εξειδικευμένης έρευνας


Καταλυτικός σε επίπεδο πληροφοριών ήταν ο ρόλος των αστυνομικών του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης στην πλήρη εξάρθρωση μεγάλης εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην παραγωγή, διακίνηση και εξαγωγή λαθραίων καπνικών προϊόντων.

Την περασμένη Τρίτη, σε μεγάλη επιχείρηση των Αρχών σε Βοιωτία και Απρόπυργο κατασχέθηκαν εξοπλισμός και τεράστιες ποσότητες τσιγάρων. Αξίζει να σημειωθεί ότι εφόσον τα τσιγάρα που κατασχέθηκαν διατίθεντο στην αγορά, οι διαφυγόντες δασμοί – φόροι σε βάρος του ελληνικού δημοσίου θα υπερέβαιναν τα 100.000.000 ευρώ, ενώ το εμπορικό κόστος των κατασχεθέντων υπερβαίνει τα 2.000.000 ευρώ. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τεσσάρων ατόμων που φέρονται να συνδέονται με το μεγάλο κύκλωμα που είχε εξαρθρωθεί την 1η Αυγούστου.
Οι αστυνομικοί της Κρήτης με τις πληροφορίες που διέθεταν συνέβαλαν σε μεγάλο βαθμό στην εξάρθρωση του κυκλώματος, φορτηγά του οποίου είχαν περάσει από περιοχές του νησιού.

Την επιχείρηση οργάνωσε το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης από κοινού με το Τμήμα Δίωξης Λαθρεμπορίου και Οικονομικού Εγκλήματος της Διεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών και Λαθρεμπορίου του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής και το Τμήμα Η΄ Ελέγχου Κανόνων Διακίνησης Αγοράς προϊόντων και παροχής Υπηρεσιών της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) Αττικής.

Διευκρινίζεται ότι η συγκεκριμένη οργάνωση σχετίζεται με την οργάνωση που εξαρθρώθηκε την 01.08.2019 από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής και είχε ως αποτέλεσμα την κατάσχεση 128 τόνων καπνού και τη σύλληψη 10 ατόμων για λαθρεμπορία (Σχετική η από 02-08-2019 παρουσίαση).

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση των Αρχών, για την πλήρη αποδόμηση του εγκληματικού δικτύου, συστήθηκαν ειδικές μικτές επιχειρησιακές ομάδες ώστε να αποκαλυφθούν οι χώροι παράνομης παρασκευής τσιγάρων, η γραμμή παραγωγής και τα μηχανικά μέρη αυτής, καθώς και οι χώροι αποθήκευσης των πρώτων υλών για την παραγωγή – συσκευασία του τελικού προϊόντος.

Κατά την πρόοδο – εξέλιξη της έρευνας προέκυψε ότι η δράση της εγκληματικής οργάνωσης είχε περιοριστεί σε δύο κύριους χώρους, που περιελάμβαναν μεγάλη αποθήκη σε περιοχή στην Βοιωτία και ελεγχόμενο ιδιωτικό χώρο στάθμευσης στον Ασπρόπυργο Αττικής.

Στους χώρους αυτούς τα μέλη της οργάνωσης αποθήκευαν μηχανολογικό εξοπλισμό (μηχανήματα επεξεργασίας καπνού) και τεράστιο όγκο πρώτων υλών για την παρασκευή και συσκευασία τσιγάρων, ενώ επίσης προέκυψε ότι είχαν εκμισθωθεί σε ονόματα μη υπαρκτών προσώπων.

Για τη μεταφορά των υλικών χρησιμοποιούσαν φορτηγά και επιβατικά οχήματα, τα οποία κινούνταν λαμβάνοντας μέτρα αντιπαρακολούθησης και αποπροσανατολισμού, ενώ επίσης είχαν ταξινομηθεί σε στοιχεία ανύπαρκτων προσώπων.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν την 20η Αυγούστου 2019 στους παραπάνω χώρους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
 (3) Ι.Χ.Φ. και (7) επικαθήμενα οχήματα,
 αυτοκίνητο,
 (2) περονοφόρα οχήματα (κλαρκ),
 (3) χειροκίνητα παλετοφόρα,
 (2) ηλεκτρογεννήτριες,
 ξηραντήρας,
 (30.200.000) αναπτύγματα πακέτων τσιγάρων (ετικέτες),
 (26.368.000) «sticks» φίλτρων τσιγάρων,
 (1.704) ρολά τυλίγματος τσιγάρων,
 (5.032) ρολά χαρτόνι, μέρους συσκευασίας πακέτου τσιγάρων διαφόρων διαμετρημάτων,
 (8.757) ρολά αλουμινόχαρτο,
 (3.803) ρολά περιτυλίγματος (ζελατίνα),
 (1.272) ρολά αποσφραγιστικής ταινίας πακέτου τσιγάρων,
 (9.060) χαρτοκιβώτια αποθήκευσης- μεταφοράς τσιγάρων,
 (500) πλαστικά τελάρα μεταφοράς λαθραίου καπνού,
 (66) πλαστικά δοχεία διαφόρων χωρητικοτήτων με κόλλα συγκόλλησης συσκευασίας τσιγάρων,
 (5) συσκευές τηλεφώνων,
 ζεύγος πινακίδων βουλγαρικών Αρχών,
 (6.063) ρολά επιστομίου,
 δίκτυο χαλκοσωλήνων,
 εργαλειοφόρο,
 (2) μονάδες εξαερισμού και (3) μονάδες κλιματισμού.

Σύμφωνα με εμπειρογνώμονες από τον κλάδο της καπνοβιομηχανίας, τα κατασχεθέντα προϊόντα -εκτός από τον καπνό- αποτελούν το σύνολο των απαιτούμενων υλικών για την παρασκευή (604.000.000) στικς τσιγάρων.

Τονίζεται ότι στην περίπτωση που τα τσιγάρα είχαν διατεθεί στην αγορά οι διαφυγόντες δασμοί – φόροι σε βάρος του ελληνικού δημοσίου θα υπερέβαιναν τα 100.000.000 ευρώ, ενώ το εμπορικό κόστος των κατασχεθέντων αντικειμένων-υλικών, υπερβαίνει τα 2.000.000 ευρώ.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα σε βάρος 4 ημεδαπών και αλλοδαπού για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και παραβάσεις της νομοθεσίας περί Τελωνειακού Κώδικα (Λαθρεμπόριο) και θα υποβληθεί στην αρμόδια Εισαγγελία.

ΣΥΝΕΧΙΣΕ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ

Facebook

Δημοφιλη