Connect with us

Γεια, τι ψάχνεις;

Themata

Παράταση χορήγησης & Ανανέωσης Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ

Η χορήγηση έχει ξεκινήσει από την Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021 και θα λήξει στις 31 Οκτω-βρίου 2021

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης υπενθυμίζει ότι η χορήγηση και η ανανέωση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ έτους 2021 έχει ξεκινήσει από την Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021 και θα λήξει στις 31 Οκτω-βρίου 2021.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
σύμφωνα με την αριθμ. Δ12α/ΓΠοικ3109/48/21-1-2021 ΚΥΑ και την αριθ-μ.ΔΙΑΔΠ/Ε/6123/29.3.2005 (ΦΕΚ 410/05τ.Β ) Κ.Υ.Α. «Τροποποίηση της ΚΥΑ περί καθορισμού διοικητικών διαδικασιών και των αντίστοιχων εντύπων τους που διεκπεραιώνονται και μέσω των ΚΕΠ» είναι:
Άτομα με Αναπηρία 67/% και άνω, μόνιμοι κάτοικοι Ρεθύμνης:
α)Ελληνικής υπηκοότητας,
β)Υπήκοοι Κρατών – Μελών της Ε.Ε.,
γ) Υπήκοοι Κρατών-Μελών Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου,
δ)Υπήκοοι Κρατών που περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση (Ν.4017/59 ΦΕΚ246/Α),
ε)Υπήκοοι των Κρατών εκτός Ε.Ε που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος
στ)αναγνωρισμένοι πρόσφυγες εφόσον διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα (Ν.3989/59 ΦΕΚ201/Α) 

Α. ΔΕΛΤΙΩΝ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ 50% ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΤΕΛ, ανεξαρτήτως ορίου εισοδήματος
&
Β. ΔΕΛΤΙΩΝ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΤΕΛ
ΕΦΟΣΟΝ το συνολικό ατομικό δηλωθέν εισόδημα είναι μέχρι 23.000€ ή το αντί-στοιχο οικογενειακό μέχρι 29.000€, το οποίο προσαυξάνεται κατά 5.600€ για κάθε προ-στατευόμενο μέλος που συνοικεί και βαρύνει το φορολογούμενο (με αναπηρία 67% και άνω).

Οι ολικά τυφλοί & οι συνοδοί τους λαμβάνουν Δελτίο – Κάρτα ανεξαρτήτως ορίου εισοδήματος

ΚΑΡΤΑ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ
Α) Οι δικαιούχοι του προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης τυφλότητας και Β.Ν.Υ που λαμβάνουν τα αντίστοιχα επιδόματα από τον ΟΠΕΚΑ.
Β) Οι τυφλοί και οι Β.Ν.Υ. που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο του ΟΠΕΚΑ για να λάβουν κάρτα μετά συνοδού, απαιτείται να προσκομίσουν γνωμάτευση Υγειονομι-κής Επιτροπής, που να αναφέρει ότι είναι τυφλοί ή έχουν οπτική αναπηρία-αναπηρία ό-ρασης 80% και άνω ή έχουν δείκτη νοημοσύνης κάτω του 34 ή νοητική υστέρηση με πο-σοστό αναπηρίας 80% και ή άτομα με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (παιδικός αυτι-σμός, αυτισμός) με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.Αίτηση – Υπ.Δήλωση του ενδιαφερόμενου ή του κηδεμόνα ή άλλου εξουσιοδοτη-μένου ατόμου
2.Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής / ΚΕΠΑ όπου θα αναγράφεται παθολογο-ανατομικό ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% και η διάρκεια ισχύος της.
2α. Βεβαίωση Χορήγησης επιδόματος όσοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση ΑμεΑ (επίδομα) από τον ΟΠΕΚΑ.
2β. Απόφαση Διοικητικού Διευθυντή Ασφαλιστικού Φορέα ή ΕΦΚΑ ή γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής, για άτομα που είναι ασφαλισμένα, από την οποία να πιστοποιεί-ται παθολογοανατομική βλάβη 67% τουλάχιστον.
3. Ιατρική Βεβαίωση Νοσηλείας από Δημόσιο Νοσοκομείο, για τους υπηκόους Κρα-τών εκτός Ε.Ε. που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος, απαιτείται, στο οποίο θα βεβαιώνεται η νοσηλεία μετά από το ατύχημα.
4. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 περί της ακριβούς διεύθυνσης του τόπου δια-μονής. Στην ανωτέρω Υ.Δ. θα δηλώνεται επίσης η μη παραλαβή Δελτίου Μετακίνησης από άλλη Περιφερειακή Ενότητα η ΚΕΠ.
6. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες από τις οποίες η μία να επικολλάται στο Δελτίο και η άλλη να επισυνάπτεται στην αίτηση του Δικαιούχου. Ειδικά οι δικαιούχοι δελτίου συ-νοδού, πρέπει να συνυποβάλλουν τρεις (3) ίδιες φωτογραφίες από τις οποίες η μία να επικολλάται στο δελτίο του συνοδού.
7. Φωτοαντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος οικονομικού έτους 2020 θα προ-σκομίσουν μόνο οι δικαιούχοι Δελτίων Δωρεάν Μετακίνησης Αστικών Μέσων Συγκοινω-νίας.

 Τα Δελτία Μετακίνησης του έτους 2021
θα εκδίδονται από 15 Ιανουαρίου 2021 έως και 31 Οκτωβρίου 2021
και θα ισχύουν μέχρι την έκδοση νέας Κοινής Υπουργικής Απόφασης
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας, λόγω των έκτακτων συνθηκών που έχει επιφέρει ο Covid-19, οι ενδιαφερόμενοι καλού-νται να απευθύνονται καθημερινά από 09:00π.μ. έως 13:30μ.μ. στα τηλέφωνα: 2831 3 43323, -326, -309, 302, προκειμένου να κλείσουν ραντεβού για έκδοση ή ανανέωση του δελτίου μετακίνησής τους.

Ακολουθήστε το Cretanmagazine στο Google News και στο Facebook

Click to comment

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Δείτε και αυτά

Sports

Συνάντηση με τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτηλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννη Πλακιωτάκη είχε ο πρόεδρος της Ελληνικής Παραολυμπιακης Επιτροπής Γεώργιος Καπελλάκης Η συζήτηση που διεξήχθη...

Sports

Χρυσό Σάββατο για τον ελληνικό στίβο στο Μπίντγκοζ της Πολωνίας Μανώλης Στεφανουδάκης και Γιώργος Κωστάκης στέφθηκαν πρωταθλητές Ευρώπης, την ίδια στιγμή που υποψηφιότητα για...

Sports

Στον Εισαγγελέα έστειλε ο Υφυπουργός Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης, καταγγελίες εναντίον της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας ΑμεΑ, για διασπάθιση δημοσίου χρήματος, κατάτμηση δημοσίων συμβάσεων και καταχρήσεις...

Themata

Σκοπός της δράσης αυτής αποτελεί η προώθηση της ισότιμης κοινωνικής ένταξης των α-τόμων με προβλήματα όρασης και η βελτίωση της ποιότητας ζωής τους Η...