Connect with us

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Ανοίγουν νέα προγράμματα του ΠΑΑ 2014-2020 για την μελισσοκομία

Δημοσιεύτηκε

στις

Ευνοϊκό πεδίο για την τοποθέτηση κεφαλαίων και την πραγματοποίηση σημαντικών επενδύσεων στον κλάδο της μελισσοκομίας διαμορφώνουν οι δράσεις για τη Μεταποίηση, στο πλαίσιο του νέου ΠΑΑ 2014-2220


Προκειμένου να διερευνήσει τις επενδυτικές δυνατότητες που ανοίγονται για τους ενδιαφερόμενους, η «ΥΧ» απευθύνθηκε στον Ιωάννη Μάριο Ανανιάδη, χημικό μηχανικό από το γραφείο μελετών και συμβουλευτικών υπηρεσιών «Γ.Ζ. Ματθαίου» (με έδρα την Αθήνα), το οποίο ασχολείται με τη σύνταξη επενδυτικών φακέλων για τη συμμετοχή γεωργών και κτηνοτρόφων σε προγράμματα. Όπως εξηγεί ο συνομιλητής μας, το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης στο Μέτρο 4,2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» και συγκεκριμένα στις Δράσεις 4.2.1 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων, με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν» και 4.2.3 «Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων από επαγγελματίες αγρότες» ενισχύει επενδύσεις στη μεταποίηση και τυποποίηση προϊόντων μελιού.

Για τα παράγωγα προϊόντα (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός) αντίστοιχες επενδύσεις ενισχύονται στη Δράση 4.2.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων, με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν».

Στις παραπάνω περιπτώσεις οι ενισχύσεις αφορούν την ίδρυση ή τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση μονάδων, κτηριακά, εξοπλισμό, μεταφορικά οχήματα, δαπάνες για την πιστοποίηση της παραγωγής και των προϊόντων κ.ά. Ο αιτούμενος προϋπολογισμός των έργων ξεκινάει από τα 50.000 ευρώ (Μέτρο 4.2.3) και τα 100.000 ευρώ (Μέτρα 4.2.1 και 4.2.2) και μπορεί να φτάσει τα 5.000.000 ευρώ (Μέτρα 4.2.1 και 4.2.2), ενώ για το Μέτρο 4.2.3 τα 300.000 ευρώ.

Έμφαση στις συνεργασίες

Βασικό «εργαλείο» για τη στήριξη της ελληνικής μελισσοκομίας αποτελεί το «Πρόγραμμα για τη βελτίωση των γενικών συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για τα έτη 2017-2019, σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013», με συνολικό προϋπολογισμό 21.795.000 ευρώ (3.682.500 ευρώ για κάθε έτος) που δίνει έμφαση στις συνεργασίες και την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων με εξαγωγικό προσανατολισμό.

Δικαιούχοι του προγράμματος ορίζονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ομάδες και οργανώσεις παραγωγών, αγροτικοί μελισσοκομικοί συνεταιρισμοί, πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα και νομικά πρόσωπα εποπτευόμενα από το ΥΠΑΑΤ. Έχει δημοσιευτεί από το ΥΠΑΑΤ το Σχέδιο της ΚΥΑ και, καθώς η διαβούλευση ολοκληρώνεται, βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για την υπογραφή του τελικού κειμένου. Το πρόγραμμα χωρίζεται σε έξι μέτρα:

«Τεχνική βοήθεια προς μελισσοκόμους και οργανώσεις μελισσοκόμων», που αφορά τη στήριξη της λειτουργίας των Κέντρων Μελισσοκομίας, ώστε να αποτελέσουν τον σύνδεσμο μεταξύ παραγωγών, εκπαιδευτικών και ερευνητικών φορέων και υπουργείου, τη στήριξη του δικτύου «mellinet» (www.melinet.gr) και μια σειρά από δράσεις προώθησης των προϊόντων μελιού (εκθέσεις, ημερίδες κ.λπ.).
«Καταπολέμηση των εισβολών στις κυψέλες και των ασθενειών». Δαπάνες για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των εισβολών σε κυψέλες, καθώς και αγορά των απαραίτητων φαρμάκων.
«Εξορθολογισμός της εποχικής μετακίνησης». Οι επιμέρους δράσεις περιλαμβάνουν την αγορά εξοπλισμού για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων (κυψέλες κ.ά.), δαπάνες για τη μετακίνηση των παραγωγών και στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας.
«Μέτρα στήριξης των εργαστηρίων ανάλυσης προϊόντων μελισσοκομίας, με στόχο τη διευκόλυνση των μελισσοκόμων στην εμπορία και στην αναβάθμιση της αξίας των προϊόντων». Ενισχύονται δαπάνες για αναλύσεις μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης, αλλά και η ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίων ανάλυσης μελιού.
«Συνεργασία με ειδικευμένους φορείς για την υλοποίηση προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας στον τομέα της μελισσοκομίας και των μελισσοκομικών προϊόντων». Οι δαπάνες που περιλαμβάνει η δράση αφορούν την ενίσχυση ερευνητικών φορέων, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του μελιού μέσα από μια σειρά θεματικών ερευνητικών προγραμμάτων και την τελική παρουσίαση ποιοτικών και ποσοτικών αποτελεσμάτων.
«Βελτίωση της ποιότητας προϊόντων, με σκοπό την καλύτερη αξιοποίησή τους στην αγορά». Δαπάνες για την αναγνώριση μελισσοκομικών προϊόντων μέσω πιστοποίησης ΠΟΠ (Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης), ΠΓΕ (Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη) και ΙΠΠ (Ιδιότυπο Παραδοσιακό Προϊόν).
«Τρέχουν» οι αιτήσεις για το Μέτρο 4.2.1

Στις 27 Απριλίου, το ΥΠΑΑΤ και η ΕΥΔ ΠΑΑ δημοσίευσαν την πρόσκληση για το Μέτρο 4.2.1 για έργα με αιτούμενο προϋπολογισμό 600.000 ευρώ έως και 5.000.000 ευρώ και περίοδο υποβολής επενδυτικών σχεδίων από 16-5 έως 18-8-2017. Σύμφωνα με την ΚΥΑ (Αριθ. 593/37447/4-4-2017 ΦΕΚ Β’1190/2017), έργα που εντάσσονται στο παραπάνω μέτρο και έχουν αιτούμενο προϋπολογισμό 100.000 ευρώ έως 600.000 ευρώ θα πρέπει να αναμένουν τις προσκλήσεις από τις κατά τόπους περιφέρειες και τις ΔΑΟΚ. Σύμφωνα με πληροφορίες από το ΥΠΑΑΤ, το Μέτρο 4.2.3 είναι πολύ πιθανό να ενταχθεί στα CLLD/LEADER των περιφερειών (Μέτρο 19), ενισχύοντας τον προϋπολογισμό των εγκεκριμένων έργων σε κάθε περιφέρεια μέχρι το τέλος του έτους, ενώ για το Μέτρο 4.2.2 αναμένεται να δημοσιευτεί πρόσκληση το αμέσως επόμενο διάστημα.

Επιδότηση έως 14.000 ευρώ για νέους

Στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020, ενισχύσεις για τον κλάδο της μελισσοκομίας προβλέπονται στο Μέτρο για τους Νέους Αγρότες (Μέτρο 6) και συγκεκριμένα στα Υπομέτρα 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» και 6.3 «Ενισχύσεις για τη σύσταση επιχείρησης για την ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων». Το Υπομέτρο 6.1 έχει «τρέξει» ήδη από το 2016 με την 1η πρόσκληση υποβολής φακέλων στήριξης, ενώ από το ΥΠΑΑΤ δεν έχουν δημοσιευτεί ακόμα κατάλογοι δυνητικών δικαιούχων, ώστε να έχουμε σαφή εικόνα του ποσοστού των μελισσοκόμων που εντάσσονται στο μέτρο. Στο Μέτρο 6.3 ενισχύονται μελισσοκομικές εκμεταλλεύσεις σε οικισμούς μέχρι 5.000 κατοίκων και με τυπική απόδοση 5.000-7.999 ευρώ και η κατ’ αποκοπή επιδότηση φτάνει τα 14.000 ευρώ ανά δικαιούχο. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΥΠΑΑΤ, η πρόσκληση για το Μέτρο 6.3 αναμένεται να δημοσιευτεί εντός του έτους.

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Δικαιώματα ενίσχυσης 18,2 εκ. ευρώ σε 26.690 γεωργούς

Δημοσιεύτηκε

στις

Σύμφωνα με όσα έκανε γνωστό με ανακοίνωσή του το ΥπΑΑΤ για το έτος 2018 χορηγήθηκαν δικαιώματα ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα συνολικής αξίας 18,2 εκατ. ευρώ σε 26.690 γεωργούς


Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΥπΑΑΤ αναφέρει:

Έχοντας ως στόχο τη δίκαιη και διαφανή κατανομή των δικαιωμάτων του Εθνικού Αποθέματος, δίνοντας σαφή προτεραιότητα στους νέους και τους νεοεισερχόμενους αγρότες και αξιοποιώντας κάθε κανονιστικό εργαλείο που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη στήριξη της δραστηριότητάς τους, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ο ΟΠΕΚΕΠΕ ολοκλήρωσαν την κατανομή των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης του Εθνικού Αποθέματος και στη συνέχεια την προσαύξηση της αξίας τους, ώστε να φτάσει τον περιφερειακό μέσο όρο.

Έτσι, σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, για το έτος 2018 χορηγήθηκαν δικαιώματα ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα συνολικής αξίας 18,2 εκατ. ευρώ σε 26.690 γεωργούς.

Αρχικά, έγινε μία πρώτη κατανομή των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης του Εθνικού Αποθέματος τον Δεκέμβριο του 2018. Στη συνέχεια και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των ενστάσεων και των ελέγχων, ο ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησε σε συμπληρωματική κατανομή.

Δικαιούχοι δικαιωμάτων εθνικού αποθέματος έτους 2018 είναι οι ενεργοί γεωργοί:

Α) Νεαρής ηλικίας, έως 40 ετών, που δημιουργούν για πρώτη φορά γεωργική εκμετάλλευση ως επικεφαλής της εκμετάλλευσης το έτος 2018 ή έχουν ήδη εγκατασταθεί κατά τη διάρκεια των ετών 2013-2017.

Β) Νεοεισερχόμενοι, που αρχίζουν γεωργική δραστηριότητα από το έτος 2016 και μετά και κατά τα πέντε έτη που προηγούνται της έναρξης γεωργικής δραστηριότητας δεν άσκησαν γεωργική δραστηριότητα στο όνομά τους και υπ’ ευθύνη τους, ούτε ήλεγχαν νομικό πρόσωπο που ασκούσε γεωργική δραστηριότητα.

Οι παραπάνω γεωργοί επωφελούνται από το Εθνικό Απόθεμα, είτε με χορήγηση αριθμού δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα, είτε με προσαύξηση της μοναδιαίας αξίας όλων των υφιστάμενων δικαιωμάτων τους, όταν αυτή είναι μικρότερη από την αξία του περιφερειακού μέσου όρου, έτσι ώστε να εξισωθούν με τον περιφερειακό μέσο όρο δικαιωμάτων αποθέματος έτους 2018.

Πίνακας 1: Συγκεντρωτικά στοιχεία χορήγησης αριθμού δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα έτους 2018

Κατηγορία δικαιούχωνΣυνολικός αριθμός δικαιούχωνΠεριφέρεια Δικαιωμάτων Βασικής ΕνίσχυσηςΑριθμός Δικαιωμάτων Εθνικού Αποθέματος 2018Αξία Δικαιωμάτων (ευρώ)
Γεωργοί Νεαρής Ηλικίας6.519Βοσκότοποι26.877,55.928.101,23
Αρόσιμες4.924,111.368.784,92
Μόνιμες3.927,691.328.293,28
Νεοεισερχόμενοι Γεωργοί8.628Βοσκότοποι8.963,761.977.046,92
Αρόσιμες4.688,071.303.172,12
Μόνιμες5.239,431.771.905,61
ΣΥΝΟΛΑ54.620,5613.677.304,08

Πίνακας 2: Συγκεντρωτικά στοιχεία χορήγησης εθνικού αποθέματος με προσαύξηση της μοναδιαίας αξίας των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης περιφερειακού μέσου όρου

Κατηγορία δικαιούχωνΣυνολικός αριθμός δικαιούχωνΠεριφέρεια Δικαιωμάτων Βασικής ΕνίσχυσηςΑξία Δικαιωμάτων (ευρώ)
Γεωργοί Νεαρής Ηλικίας4.077Βοσκότοποι213.564,29
Αρόσιμες539.231,68
Μόνιμες607.804,18
Νεοεισερχόμενοι Γεωργοί9.473Βοσκότοποι369.948,7
Αρόσιμες1.345.134,49
Μόνιμες1.409.195,13
ΣΥΝΟΛΑ4.484.878,47
ΣΥΝΕΧΙΣΕ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

SOS από αγρότες και επιστήμονες για την φονική πεταλούδα

Δημοσιεύτηκε

στις

Ζητούμενο είναι να υπάρξει μια ελάχιστη αποζημίωση για τους παραγωγούς ντομάτας που έχουν πληγεί οικονομικά από το έντομο και αδυνατούν ακόμη και να καλύψουν το κόστος που απαιτείται για να καλλιεργήσουν ξανά


Συνάντηση με τον περιφερειάρχη Κρήτης, παρουσία τοπικών βουλευτών, θα έχουν σήμερα το απόγευμα εκπρόσωποι των παραγωγών πρώιμων κηπευτικών του Τυμπακίου για τις μεγάλες καταστροφές που εξακολουθεί να προκαλεί στις καλλιέργειες της ντομάτας το έντομο Tuta Absoluta, η καταπολέμηση του οποίου εκτός από πολύ δύσκολη είναι και υψηλού κόστους.

Ζητούμενο για τους παραγωγούς, όπως δήλωσε στην ΕΡΤ Ηρακλείου ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Τυμπακίου Βαγγέλης Τσιμπραγάκης, είναι να υπάρξει μια ελάχιστη αποζημίωση για τους παραγωγούς ντομάτας που έχουν πληγεί οικονομικά από το έντομο και αδυνατούν ακόμη και να καλύψουν το κόστος που απαιτείται για να καλλιεργήσουν ξανά.

Όπως ο ίδιος ανέφερε, οι παραγωγοί, εκτός από τις ζημιές από το έντομο, έχουν να αντιμετωπίσουν και την κατρακύλα των τιμών των προϊόντων τους σε επίπεδα κάτω του κόστους παραγωγής. Χαρακτηριστικά, όπως πρόσθεσε, η υπερπροσφορά ντομάτας στην ελληνική αγορά αυτή την περίοδο έχει οδηγήσει το προϊόν στα αζήτητα, ενώ οι λίγες ποσότητες που διατίθενται πωλούνται με τιμή παραγωγού από 15 έως 22 λεπτά το κιλό.

Ανθεκτικότητα στα φάρμακα

Την ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων για μια ολιστική αντιμετώπιση του εντόμου επεσήμανε ο εντομολόγος ερευνητής του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου του ΕΛΓΟ Δήμητρα Μανόλης Ροδιτάκης μιλώντας στην ΕΡΤ Ηρακλείου. Ο ίδιος εξήγησε ότι αν και το έντομο καταγράφηκε για πρώτη φορά στην Κρήτη το 2019, από το 2014 υπήρξε μια πρώτη αναφορά για ανάπτυξη ανθεκτικότητάς του απέναντι στα χημικά σκευάσματα αντιμετώπισής του.

Η ανθεκτικότητα του εντόμου στα διαθέσιμα εγκεκριμένα σκευάσματα έχει αυξηθεί σημαντικά από τότε και αυτό έχει δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα στους παραγωγούς, που βλέπουν την παραγωγή ντομάτας να καταστρέφεται χωρίς να έχουν τη δυνατότητα αποτελεσματικής αντίδρασης.

«Έχουμε παρατηρήσει μεγάλη προσβολή σε φροντισμένα θερμοκήπια» δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Ροδιτάκης που τα τελευταία χρόνια πραγματοποιεί δειγματοληψίες και μετρήσεις για το έντομο όχι μόνο στο Τυμπάκι, αλλά και στην Ιεράπετρα, καθώς πρόβλημα – αν και σε μικρότερο βαθμό – υπάρχει σε όλες τις περιοχές του νησιού όπου παράγονται πρώιμα κηπευτικά.

Όπως ανέφερε ο κ. Ροδιτάκης, είναι πλέον ξεκάθαρο ότι τα χημικά σκευάσματα δε μπορούν να δώσουν τη λύση. Θα πρέπει, πρόσθεσε, να γίνουν πιο ολοκληρωμένες παρεμβάσεις. Για το λόγο αυτό, ο ΕΛΓΟ Δήμητρα έχει καταθέσει δύο προτάσεις για χρηματοδότηση, οι οποίες προβλέπουν τη συντονισμένη λήψη δέσμης μέτρων στην περιοχή του Τυμπακίου (παρακολούθηση των επιπέδων προσβολής και χημική παρέμβαση μόνο όπου χρειάζεται, ελεγχόμενη εγκατάσταση στις καλλιέργειες άλλων ωφέλιμων οργανισμών, τοποθέτηση ειδικών διχτυών κ.α.).

Πρόκειται για μέτρα που έπρεπε να είχαν ληφθεί ήδη από πέρυσι, τόνισε, χαρακτηρίζοντας δίκαιη την αντίδραση των παραγωγών. Πρόσθεσε ακόμη ότι είναι ανάγκη να διασωθεί η καλλιέργεια της ντομάτας στην Κρήτη, καθώς είναι μια από τις πιο δυναμικές και αποδοτικές για τους παραγωγούς και την τοπική οικονομία.

ΣΥΝΕΧΙΣΕ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Ασθένειες του αμπελιού τον Ιούνιο

Δημοσιεύτηκε

στις

Ασθένειες του αμπελιού την περίoδο που διανύουμε


Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου εξέδωσε γεωργική προειδοποίηση η οποία αναφέρεται στους εχθρούς και τις ασθένειες που απειλούν ή προσβάλλουν τα αμπέλια την περίοδο που διανύουμε, καθώς και τους τρόπους αντιμετώπισης τους. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου, τηλέφωνο 2810282248.

Ευδεμίδα: Πολύ αυξημένη η δραστηριότητα στην πρώιμη – ενδιάμεση ζώνη και στην κάτω Μεσσαρά Ηρακλείου. Οι συλλήψεις αυξάνουν και οι ωοτοκίες πυκνώνουν.

Ωίδιο : Απαραίτητη η προστασία χωρίς κενά σε όλες τις αμπελουργικές ζώνες.

Περονόσπορος : Ο μύκητας ενεργοποιείται και μολύνει κάθε φορά που σημειώνονται δροσιές. Τα ευαίσθητα στάδια μούρου – άνθησης – καρπόδεσης – μικρές ράγες σε ανάπτυξη πρέπει να είναι καλυμμένα.

Τζιτζικάκι: Αυξάνουν κατά θέσεις δυναμικά οι πληθυσμοί τους.

Καλλιεργητικά μέτρα: Είναι εξίσου αποτελεσματικά με τα χημικά και ενισχύουν τη δράση τους.

Σημείωση: Είναι μια δύσκολη χρονιά από πλευράς φυτοπροστασίας. Ωίδιο και περονόσπορος έχουν εγκατασταθεί δυναμικά, η ευδεμίδα εμφανίζει υψηλή δραστηριότητα και ο κίνδυνος ζημιών είναι πολύ αυξημένος.

ΕΥΔΕΜΙΔΑ: (Lobesia botrana)

Γενικές πληροφορίες – Διαπιστώσεις – Οδηγίες :

Στην πρώιμη, ενδιάμεση ζώνη του ν. Ηρακλείου και στην κάτω Μεσσαρά η 2η πτήση συνεχίζεται με αυξημένους πληθυσμούς και πολύπυκνές ωοτοκίες. Συνιστάται επαναληπτικός ψεκασμός ανάλογα με την διάρκεια δράσης του σκευάσματος της προηγούμενης εφαρμογής.

Ενδεικτικές ημερομηνίες επανάληψης:

Πρώιμη – βόρεια παραλιακή ζώνη ν. Ηρακλείου:

Επιτραπέζια : 7 – 8 Ιουνίου.

Σουλτανίνα – οινάμπελα : 8 – 10 Ιουνίου.

Ενδιάμεση ζώνη (μεταξύ πρώιμης και μεσοπρώιμης) και κάτω Μεσσαρά :

Επιτραπέζια : 9 – 11 Ιουνίου.

Σουλτανίνα – οινάμπελα : θα ενημερωθείτε στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

ΠΡΟΣΟΧΗ. Λόγω της ιδιαίτερα πυκνής βλάστησης χρειάζεται προσοχήώστε το ψεκαστικό υγρό να φθάσει σε όλα τα σταφύλια. Σα κρυμμένα σταφύλια συνήθως προσβάλλονται. Θα πρέπει να γίνονται οι απαραίτητοι χειρισμοί στη βλάστηση ώστε να εξασφαλίζεται η κάλυψη όλων των σταφυλιών. Επίσης, κάθε σειρά να ψεκάζεται και από τις δυο πλευρές, τα ψεκαστικά να είναι ρυθμισμένα και η ταχύτητα των τρακτέρ μικρή.

ΩΙΔΙΟ:(Erysiphe necator)(χολέρα, σίρικας)

Γενικές πληροφορίες – Διαπιστώσεις :

  • Οι καιρικές συνθήκες ευνοούν τις νέες μολύνσεις και τα βλαστικά στάδια της εποχής (άνθηση – καρπόδεση – νεαρές ράγες) είναι πολύ ευαίσθητα.

Οδηγίες :

  • Απαραίτητη η συνέχιση της προστασίας χωρίς κενά την περίοδο αυτή (συνεχής κάλυψη με μεσοδιάστημα εφαρμογών ανάλογα με το σκεύασμα).
  • Στα βλαστικά στάδια της άνθησης – καρπόδεσης να προτιμηθεί το θειάφι σε μορφή σκόνης επίπασης (απύρι). Προσοχή: το θειάφι σε θερμοκρασίες πάνωαπό 30οC μπορεί να προκαλέσει τοξικότητα.

Π Ε Ρ Ο Ν Ο Σ Π Ο Ρ Ο Σ : (Plasmopara viticola)

Γενικές πληροφορίες – Διαπιστώσεις :

Υπενθυμίζεται ότι οι έντονες δροσιές που επικρατούν κατά θέσεις και κατά περιόδους δίνουν νέες μολύνσεις. Οι τοπικές βροχές μικρής έντασης και διάρκειας επιδεινώνουν περαιτέρω τον κίνδυνο μολύνσεων.

Προσοχή : Την περίοδο αυτή ο μύκητας μπορεί να χτυπήσει “κατευθείαν” στα σταφύλια.

Οδηγίες :

  • Συνιστάται να συνεχιστεί η προστασία. Τα ευαίσθητα βλαστικά στάδια (άνθηση – καρπόδεση – μικρές ράγες σε ανάπτυξη) πρέπει να είναι καλυμμένα, ιδιαίτερα σε περιόδους με έντονες δροσιές ή σε πιθανή βροχή (παρακολουθείτε την πρόβλεψη ΕΜΥ).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κάθε σειρά να ψεκάζεται και από τις δυο πλευρές, τα ψεκαστικά να είναι καλά ρυθμισμένα και η ταχύτητα των τρακτέρ μικρή.

TZITZIKAKI:(Empoasca spp)

Γενικές πληροφορίες – Διαπιστώσεις :

  • Υπάρχουν αμπέλια, κυρίως στις πρωιμότερες ποικιλίες και θέσεις, που εμφανίζουν πληθυσμούς κοντά στο όριο επέμβασης. Υπενθυμίζεται ότι το ενδεικτικό όριο επέμβασης είναι τα 50 – 70 άπτερα άτομα ανά 100 φύλλα.

Οδηγίες :

  • Επειδή από αμπέλι σε αμπέλι οι πληθυσμοί διαφοροποιούνται σημαντικά, συνιστάται να γίνονται τακτικοί έλεγχοι. Ελέγχετε την κάτω επιφάνεια 100 τυχαίων φύλλων, από τα μεσαία έως και δυο φύλλα πριν την κορυφή του βλαστού. Προστασία του φυλλώματος συνιστάται όταν μετρώνται συνολικά 50 – 70 άπτερα άτομα στα 100 φύλλα.

Καλλιεργητικά μέτρα: Η πυκνή–πολύ ζωηρή βλάστηση είναι στοιχείο επιβαρυντικό για την καλλιέργεια. Ευνοεί την ανεξέλεγκτη εγκατάσταση φυτοπαρασίτων (εντόμων – μυκήτων) και κάνει δυσκολότερη την αντιμετώπισή τους. Γενικά η βλάστηση πρέπει να ελέγχεται με χλωρά κλαδέματα (κορυφολογήματα, ξεφυλλίσματα) ώστε το εσωτερικό του πρέμνου να αερίζεται και να διατηρεί χαμηλή υγρασία.

Η υγρασία είναι βασικός παράγοντας της εξάπλωσης των φυτοπαρασίτων. Επιπλέον, οι χειρισμοί στη βλάστηση εξασφαλίζουν κατά τους ψεκασμούς την καλή κάλυψη των σταφυλιών, άρα και την ικανοποιητική προστασία τους από τα σημαντικότερα φυτοπαράσιτα του αμπελώνα της Κρήτης (ευδεμίδα, ωίδιο, περονόσπορο).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά για το αμπέλι ανάλογα με το βλαστικό στάδιο και την ασθένεια ή τον εχθρό. Σε κάθε περίπτωση διαβάζετε προσεκτικά και εφαρμόζετε πιστά την ετικέτα.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΠΕΛΟΦΥΛΛΑ

Με βάση τα αποτελέσματα των ελέγχων σε νωπά αμπελόφυλλα συχνά ανιχνεύονται υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων πάνω από τα ανώτατα επιτρεπτά όρια του Ευρωπαϊκού Κανονισμού.

Πέρα των σοβαρών επιπτώσεων που συνεπάγεται αυτό για τη Δημόσια Υγεία, επιβάλλονται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις βάσει του Ν.4036/2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Εφιστούμε την προσοχή σας στα παρακάτω:

  • Όλες οι εγκρίσεις των γεωργικών φαρμάκων στο αμπέλι αφορούν το προϊόν σταφύλι και όχι τανωπά αμπελόφυλλα.Συνεπώς όλες οι οδηγίες χρήσης και οι ημέρες αναμονής πριν τη συγκομιδή από την τελευταία εφαρμογή αφορούν μόνο το σταφύλι. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και αν τηρούνται οι οδηγίες της ετικέτας είναι πιθανό να ανιχνεύονται υπολείμματα πάνω από τα επιτρεπτά όρια.
  • Ουσιαστικά ασφαλής συγκομιδή νωπών αμπελόφυλλων μπορεί να γίνεται μόνο από αμπέλιαπου δεν έχει γίνει καμία χρήση φυτοπροστατευτικού προϊόντος.
ΣΥΝΕΧΙΣΕ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ

Δημοφιλη