Connect with us

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Ανοίγουν νέα προγράμματα του ΠΑΑ 2014-2020 για την μελισσοκομία

Δημοσιεύτηκε

στις

Ευνοϊκό πεδίο για την τοποθέτηση κεφαλαίων και την πραγματοποίηση σημαντικών επενδύσεων στον κλάδο της μελισσοκομίας διαμορφώνουν οι δράσεις για τη Μεταποίηση, στο πλαίσιο του νέου ΠΑΑ 2014-2220


Προκειμένου να διερευνήσει τις επενδυτικές δυνατότητες που ανοίγονται για τους ενδιαφερόμενους, η «ΥΧ» απευθύνθηκε στον Ιωάννη Μάριο Ανανιάδη, χημικό μηχανικό από το γραφείο μελετών και συμβουλευτικών υπηρεσιών «Γ.Ζ. Ματθαίου» (με έδρα την Αθήνα), το οποίο ασχολείται με τη σύνταξη επενδυτικών φακέλων για τη συμμετοχή γεωργών και κτηνοτρόφων σε προγράμματα. Όπως εξηγεί ο συνομιλητής μας, το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης στο Μέτρο 4,2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» και συγκεκριμένα στις Δράσεις 4.2.1 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων, με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν» και 4.2.3 «Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων από επαγγελματίες αγρότες» ενισχύει επενδύσεις στη μεταποίηση και τυποποίηση προϊόντων μελιού.

Για τα παράγωγα προϊόντα (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός) αντίστοιχες επενδύσεις ενισχύονται στη Δράση 4.2.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων, με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν».

Στις παραπάνω περιπτώσεις οι ενισχύσεις αφορούν την ίδρυση ή τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση μονάδων, κτηριακά, εξοπλισμό, μεταφορικά οχήματα, δαπάνες για την πιστοποίηση της παραγωγής και των προϊόντων κ.ά. Ο αιτούμενος προϋπολογισμός των έργων ξεκινάει από τα 50.000 ευρώ (Μέτρο 4.2.3) και τα 100.000 ευρώ (Μέτρα 4.2.1 και 4.2.2) και μπορεί να φτάσει τα 5.000.000 ευρώ (Μέτρα 4.2.1 και 4.2.2), ενώ για το Μέτρο 4.2.3 τα 300.000 ευρώ.

Έμφαση στις συνεργασίες

Βασικό «εργαλείο» για τη στήριξη της ελληνικής μελισσοκομίας αποτελεί το «Πρόγραμμα για τη βελτίωση των γενικών συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για τα έτη 2017-2019, σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013», με συνολικό προϋπολογισμό 21.795.000 ευρώ (3.682.500 ευρώ για κάθε έτος) που δίνει έμφαση στις συνεργασίες και την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων με εξαγωγικό προσανατολισμό.

Δικαιούχοι του προγράμματος ορίζονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ομάδες και οργανώσεις παραγωγών, αγροτικοί μελισσοκομικοί συνεταιρισμοί, πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα και νομικά πρόσωπα εποπτευόμενα από το ΥΠΑΑΤ. Έχει δημοσιευτεί από το ΥΠΑΑΤ το Σχέδιο της ΚΥΑ και, καθώς η διαβούλευση ολοκληρώνεται, βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για την υπογραφή του τελικού κειμένου. Το πρόγραμμα χωρίζεται σε έξι μέτρα:

«Τεχνική βοήθεια προς μελισσοκόμους και οργανώσεις μελισσοκόμων», που αφορά τη στήριξη της λειτουργίας των Κέντρων Μελισσοκομίας, ώστε να αποτελέσουν τον σύνδεσμο μεταξύ παραγωγών, εκπαιδευτικών και ερευνητικών φορέων και υπουργείου, τη στήριξη του δικτύου «mellinet» (www.melinet.gr) και μια σειρά από δράσεις προώθησης των προϊόντων μελιού (εκθέσεις, ημερίδες κ.λπ.).
«Καταπολέμηση των εισβολών στις κυψέλες και των ασθενειών». Δαπάνες για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των εισβολών σε κυψέλες, καθώς και αγορά των απαραίτητων φαρμάκων.
«Εξορθολογισμός της εποχικής μετακίνησης». Οι επιμέρους δράσεις περιλαμβάνουν την αγορά εξοπλισμού για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων (κυψέλες κ.ά.), δαπάνες για τη μετακίνηση των παραγωγών και στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας.
«Μέτρα στήριξης των εργαστηρίων ανάλυσης προϊόντων μελισσοκομίας, με στόχο τη διευκόλυνση των μελισσοκόμων στην εμπορία και στην αναβάθμιση της αξίας των προϊόντων». Ενισχύονται δαπάνες για αναλύσεις μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης, αλλά και η ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίων ανάλυσης μελιού.
«Συνεργασία με ειδικευμένους φορείς για την υλοποίηση προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας στον τομέα της μελισσοκομίας και των μελισσοκομικών προϊόντων». Οι δαπάνες που περιλαμβάνει η δράση αφορούν την ενίσχυση ερευνητικών φορέων, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του μελιού μέσα από μια σειρά θεματικών ερευνητικών προγραμμάτων και την τελική παρουσίαση ποιοτικών και ποσοτικών αποτελεσμάτων.
«Βελτίωση της ποιότητας προϊόντων, με σκοπό την καλύτερη αξιοποίησή τους στην αγορά». Δαπάνες για την αναγνώριση μελισσοκομικών προϊόντων μέσω πιστοποίησης ΠΟΠ (Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης), ΠΓΕ (Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη) και ΙΠΠ (Ιδιότυπο Παραδοσιακό Προϊόν).
«Τρέχουν» οι αιτήσεις για το Μέτρο 4.2.1

Στις 27 Απριλίου, το ΥΠΑΑΤ και η ΕΥΔ ΠΑΑ δημοσίευσαν την πρόσκληση για το Μέτρο 4.2.1 για έργα με αιτούμενο προϋπολογισμό 600.000 ευρώ έως και 5.000.000 ευρώ και περίοδο υποβολής επενδυτικών σχεδίων από 16-5 έως 18-8-2017. Σύμφωνα με την ΚΥΑ (Αριθ. 593/37447/4-4-2017 ΦΕΚ Β’1190/2017), έργα που εντάσσονται στο παραπάνω μέτρο και έχουν αιτούμενο προϋπολογισμό 100.000 ευρώ έως 600.000 ευρώ θα πρέπει να αναμένουν τις προσκλήσεις από τις κατά τόπους περιφέρειες και τις ΔΑΟΚ. Σύμφωνα με πληροφορίες από το ΥΠΑΑΤ, το Μέτρο 4.2.3 είναι πολύ πιθανό να ενταχθεί στα CLLD/LEADER των περιφερειών (Μέτρο 19), ενισχύοντας τον προϋπολογισμό των εγκεκριμένων έργων σε κάθε περιφέρεια μέχρι το τέλος του έτους, ενώ για το Μέτρο 4.2.2 αναμένεται να δημοσιευτεί πρόσκληση το αμέσως επόμενο διάστημα.

Επιδότηση έως 14.000 ευρώ για νέους

Στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020, ενισχύσεις για τον κλάδο της μελισσοκομίας προβλέπονται στο Μέτρο για τους Νέους Αγρότες (Μέτρο 6) και συγκεκριμένα στα Υπομέτρα 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» και 6.3 «Ενισχύσεις για τη σύσταση επιχείρησης για την ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων». Το Υπομέτρο 6.1 έχει «τρέξει» ήδη από το 2016 με την 1η πρόσκληση υποβολής φακέλων στήριξης, ενώ από το ΥΠΑΑΤ δεν έχουν δημοσιευτεί ακόμα κατάλογοι δυνητικών δικαιούχων, ώστε να έχουμε σαφή εικόνα του ποσοστού των μελισσοκόμων που εντάσσονται στο μέτρο. Στο Μέτρο 6.3 ενισχύονται μελισσοκομικές εκμεταλλεύσεις σε οικισμούς μέχρι 5.000 κατοίκων και με τυπική απόδοση 5.000-7.999 ευρώ και η κατ’ αποκοπή επιδότηση φτάνει τα 14.000 ευρώ ανά δικαιούχο. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΥΠΑΑΤ, η πρόσκληση για το Μέτρο 6.3 αναμένεται να δημοσιευτεί εντός του έτους.

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

44% κάτω η παραγωγή ελαιόλαδου στην Ισπανία

Δημοσιεύτηκε

στις

Τη χαμηλότερη παραγωγή ελαιολάδου της τελευταίας πενταετίας εκτιμάται πως θα έχει φέτος η Ισπανία


Σύμφωνα με το συμβούλιο του κλάδου του ελαιολάδου των αγροτικών συνεταιρισμών της Ανδαλουσίας η συνολική παραγωγή της χώρας αναμένεται μειωμένη κατά 44%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 1 εκατ. τόνους, η χαμηλότερη παραγωγή μετά το 2014-2015, ενώ πέρσι η χώρα παρήγαγε 1,77 εκατ. τόνους, περισσότερο κατά 43% σε σύγκριση με το 2017-2018.

Σε ορισμένες περιοχές, μάλιστα, η μείωση φέτος μπορεί να φτάσει μέχρι και 80%. Ο εκπρόσωπος της Ένωσης Νέων Γεωργών και Κτηνοτρόφων της Asaja Jaen ανέφερε στη συνάντηση των αγροτικών συνεταιρισμών ελαιολάδου: «όλες οι ενδείξεις οδηγούν σε μικρότερη συγκομιδή, κυρίως λόγω της έλλειψης βροχοπτώσεων».

Το συμβούλιο του κλάδου του ελαιολάδου αποδίδει στην πολύ ζεστή και ξηρή –άνοιξη την πλέον του αναμενόμενου– μείωση της παραγωγής, διατηρεί, ωστόσο μια επιφύλαξη ότι μπορεί το κλίμα να αντιστραφεί εάν ευνοήσουν οι καιρικές συνθήκες το υπόλοιπο του καλοκαιρού και στη διάρκεια του φθινοπώρου.

Η επαρχία του Toledo, νοτιοδυτικά της Μαδρίτης, δείχνει να έχει πληγεί καίρια από τις αντίξοες για τα ελαιόδεντρα καιρικές συνθήκες και εκτιμάται ότι το ποσοστό της μείωσης της παραγωγής ελαιολάδου θα φτάσει το 80%. Συνολικά οι περιοχές της Extramadura και Castilla-La Mancha, που είναι η δεύτερη και η τρίτη μεγαλύτερες παραγωγοί περιοχές στην Ισπανία, περιμένουν, επίσης, μεγάλα ποσοστά μείωσης φέτος.

Η Ανδαλουσία, η πρώτη σε ποσότητες παραγόμενου ελαιολάδου περιοχή της χώρας αναμένει μείωση της τάξης του 48%. Οι παραγωγοί υπολογίζουν ότι θα παράξουν περίπου 760.000 τόνους. 

Πάντως, όπως αναφέρεται στη διεθνή ιστοσελίδα Olive Oil Times, οι προβλέψεις για την εξέλιξη του καιρού το υπόλοιπο καλοκαίρι, καθώς και τις αρχές του φθινοπώρου, στην Ισπανία δείχνουν ότι θα υπάρξει ζέστη και ξηρασία. Ωστόσο, το σκηνικό μπορεί να αλλάξει τον Οκτώβριο, όταν οι υγρές μάζες από τον Ατλαντικό φτάσουν στη ιβηρική χερσόνησο και δεν αποκλείεται να φέρουν μεγάλες ποσότητες βροχής. Σε κάθε περίπτωση, αναφέρουν οι εκπρόσωποι του κλάδου, καμία από αυτές τις καιρικές προβλέψεις δεν πρόκειται να αλλάξει και πολύ τις εκτιμήσεις σε σχέση με την παραγωγή. Όπως επισημαίνεται, οι ελιές μπορεί να ωφελούνται από τα μακριά και ζεστά καλοκαίρια, αλλά η ποιότητα του ελαιολάδου αραιώνεται εάν πέσει πολλή βροχή λίγο πριν τη συγκομιδή.

Ας καταγραφεί, πάντως, ότι ορισμένα μέσα από τον ισπανικό Τύπο υποστηρίζουν πως όλες οι παραπάνω εκτιμήσεις που δημοσιοποιούνται από φορείς των παραγωγών ελαιολάδου εντάσσονται σε μια προσπάθεια να πετύχουν βελτιωμένες τιμές για τη νέα σεζόν.

ΣΥΝΕΧΙΣΕ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Πληρωμές ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 4 εκ. ευρώ

Δημοσιεύτηκε

στις

Σε συνολικά 2.375 δικαιούχους


Το ποσό των € 4.374.403,96 πλήρωσε ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) από τις 09/08/2019 έως τις 12/08/2019 σε συνολικά 2.375 δικαιούχους.

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά τις Πληρωμές ύψους 4.374.403,96 ευρώ που πραγματοποίησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ

ΣΥΝΕΧΙΣΕ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Έξτρα πριμ ανά κυψέλη στα μελισσοκομικά 2020-2022

Δημοσιεύτηκε

στις

Την έγκριση των Βρυξελλών έλαβε το νέο τριετές πρόγραµµα µελισσοκοµίας για τη χώρα µας, µε τον προϋπολογισµό να διαµορφώνεται στα 27,83 εκατ. ευρώ, αυξηµένο κατά 6 εκατ., για την περίοδο 2020-2022


Το πρόγραµµα ξεκινά επίσηµα από τον ερχόµενο Σεπτέµβριο και σύµφωνα µε τον ελληνικό φάκελο που εγκρίθηκε και προβλέπεται η ίδια παλέτα µέτρων όπως το περασµένο τριετές, συν ακόµα µία δράση που τη διάσωση, βελτίωση και διατήρηση του γενετικού υλικού των ελληνικών πληθυσµών µελισσών. Φυσικά, ανάµεσα στα Μέτρα που διατηρούνται είναι και τα δύο σηµαντικότερα προγράµµατα για τους µελισσοκόµους, αυτό που αφορά την επιδότηση για τον εξοπισµό τους µε κονδύλια 6,3 εκατ. ευρώ (αύξηση από 5,07 εκατ. ευρώ) και αυτό που προσφέρει οικονοµική στήριξη στη νοµαδική µελισσοκοµία µε προϋπολογισµό 12,78 εκατ. ευρώ στην τριετία (αύξηση από 8,85 εκατ. ευρώ). Τα αυξηµένα κονδύλια εδώ µπορεί να σηµαίνουν, εφόσον επιδοτηθεί ο ίδιος αριθµός µελισσοκόµων µε την περασµένη τριετία, αυξηµένο πριµ ανά κυψέλη.

Ως προς τα υπόλοιπα Μέτρα που περιλαµβάνονται στο πρόγραµµα αυτά είναι τα εξής:

Τεχνική βοήθεια προς µελισσοκόµους και οργανώσεις µελισσοκόµων. Το µέτρο περιλαµβάνει  δράσεις για τη λειτουργία Κέντρων Μελισσοκοµίας, εκπαιδεύσεις και προώθησης προϊόντων.  Προϋπολογισµός 4,94 εκατ. ευρώ.

Καταπολέµηση των εισβολών στις κυψέλες και των ασθενειών. Προϋπολογισµός 800.000 ευρώ

Αναλύσεις µελιού και των άλλων µελισσοκοµικών προϊόντων: Προϋπολογισµός 600.000 ευρώ.

Βελτίωση και διατήρηση γενετικού υλικού ελληνικών πληθυσµών µελισσών: Προϋπολογισµός 500.000 ευρώ

Εφαρµοσµένη έρευνα: Προϋπολογισµός 450.000 ευρώ

Έρευνα αγοράς του µελιού και των λοιπών µελισσοκοµικών προϊόντων-προώθηση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφιας: Προϋπολογισµός 60.000 ευρώ

Ταυτοποίηση τύπων ελληνικού µελιού και των λοιπών µελισσοκοµικών προϊόνων και αναγνώριση µελιού και των λοιπών µελισσοκοµικών προϊόντων ως ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΙΠ: Προϋπολογισµός 900.000 ευρώ.

Agronews

ΣΥΝΕΧΙΣΕ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ

Facebook

Δημοφιλη