Connect with us

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Ασθένειες εσπεριδοειδών την περίοδο που διανύουμε

Avatar

Δημοσιεύτηκε

στις

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξέδωσε γεωργική προειδοποίηση


Η γεωργική προειδοποίηση αναφέρει τους εχθρούς και τις ασθένειες που απειλούν ή προσβάλλουν τα εσπεριδοειδή την περίοδο που διανύουμε, καθώς και τους τρόπους αντιμετώπισης τους.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου, κα Ροδιτάκη, τηλέφωνο 2810282248.

ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ: (Ceratitis capitata )

Φέτος η μύγα ανέπτυξε εξαιρετικά μεγάλους πληθυσμούς στο διάστημα Μαΐου – Ιουλίου προξενώντας μεγάλες ζημιές στα εσπεριδοειδή και στα καρποφόρα δέντρα που προσβάλει (βερικοκιά, αχλαδιά, συκιά, κ.ά.).

Το τελευταίο δεκαπενθήμερο οι συλλήψεις του εντόμου στις περιοχές του δικτύου παγίδευσης (Αμπελούζος, Φόδελε, Σίσες, Αγιά Χανίων) έχουν μετριαστεί.

Σύσταση :

Σε οπωρώνες με ασυγκόμιστα όψιμα πορτοκάλια ή γκρέιπ φρουτ οι προσβεβλημένοι από τη μύγα καρποί θα πρέπει να απομακρύνονται και να καταστρέφονται.

ΚΟΚΚΙΝΗ ΨΩΡΑ (Aonidiella aurantii ) ΠΑΡΛΑΤΟΡΙΑ Μαύρη ψώρα (Parlatoria zizyphi) ΠΥΤΙΛΟΜΟΡΦΗ ΨΩΡΑ (Lepidosaphes beckii)

Διαπιστώνονται έξοδοι ευαίσθητων νεαρών σταδίων στους πληθυσμούς των κοκκοειδών.

− Σοβαρές προσβολές αναπτύσσονται σε δέντρα παραμελημένα με πυκνή βλάστηση. Κλαδέματα και κλαδοκάθαροι που αφήνουν να λιάζεται το εσωτερικό των δέντρων εμποδίζουν την ανάπτυξη επιβλαβών πληθυσμών.

Οδηγίες:

− Σε έντονες προσβολές συστήνεται χημική καταπολέμηση στο διάστημα: 16 – 19 Αυγούστου. Να προτιμηθούν σκευάσματα με περιορισμένη δράση στα ωφέλιμα έντομα.

Δραστικές φυτοπροστατευτικών προϊόντων:

Άλατα λιπαρών οξέων (μέχρι 4 εφαρμογές μέχρι τη συγκομιδή)

Παραφινικά λάδια ή θερινοί πολτοί (2-4 εφαρμογές ανά 30 ημ., αναμονή πριν τη συγκομιδή 21 ημ.)

Acetamiprid (2 εφαρμογές / 30 ημ., αναμονή πριν τη συγκομιδή 14 ημ.)

Αzadirachtin A (3 εφαρμογές / 7-10 ημ., αναμονή πριν τη συγκομιδή 7 ημ.)

Chlopyrifos (1-2 εφαρμογές / 15 ημ., αναμονή πριν τη συγκομιδή 30 ημ.)

Chlopyrifos methyl (2 εφαρμογές, αναμονή πριν τη συγκομιδή 21 ημ.)

Deltamethrin (1 εφαρμογή, αναμονή πριν τη συγκομιδή 30 ημ.)

Spirotetramat (2 εφαρμογές / 21 ημ., αναμονή πριν τη συγκομιδή 14 ημ.)

Sulfoxaflor – Isoclast active (1-2 εφαρμογές, αναμονή πριν τη συγκομιδή 7 ημ.)

Pyriproxyfen (1 εφαρμογή, αναμονή πριν τη συγκομιδή 28 -30 ημ. ανάλογα το σκεύασμα).

Ψεκασμοί με θερινούς πολτούς γίνονται αυστηρά σε θερμοκρασίες κάτω των 32οC και σε δέντρα ποτισμένα και σε καλή θρεπτική κατάσταση. Να μην χρησιμοποιούνται σε δένδρα εξασθενημένα λόγω ξηρασίας, ασθενειών, ξηρών ανέμων ή σε δέντρα που έχουν υποστεί υψηλή αζωτούχο λίπανση.

ΨΕΥΔΟΚΟΚΚΟΣ: (Planococcus citri )

Προσβάλει καρπούς, κλαδιά και φύλλα σε σημεία σκιαζόμενα με υγρασία. Εγκαθίσταται σε προφυλαγμένες θέσεις του δένδρου όπως είναι ο κάλυκας, ο ομφαλός των ομφαλοφόρων πορτοκαλιών και τα σημεία επαφής των καρπών μεταξύ τους ή με φύλλα και κλάδους.

Οδηγίες:

Στους οπωρώνες που διαπιστώνετε προσβολή καρπών μεγαλύτερη από 10% συστήνεται καταπολέμηση στο διάστημα: 16 – 19 Αυγούστου.

Όπου συνυπάρχουν με κοκοειδή να γίνει συνδυασμένη αντιμετώπιση.

Δραστικές φυτοπροστατευτικών προϊόντων:

Άλατα λιπαρών οξέων (μέχρι 4 εφαρμογές μέχρι τη συγκομιδή)

Παραφινικά λάδια ή θερινοί πολτοί (2-4 εφαρμογές ανά 30 ημ., αναμονή πριν τη συγκομιδή 21 ημ.)

Acetamiprid (2 εφαρμογές / 30 ημ., αναμονή πριν τη συγκομιδή 14 ημ.)

Spirotetramat (2 εφαρμογές / 21 ημ., αναμονή πριν τη συγκομιδή 14 ημ.)

Sulfoxaflor – Isoclast active (1-2 εφαρμογές, αναμονή πριν τη συγκομιδή 7 ημ.)

Pyriproxyfen (1 εφαρμογή, αναμονή πριν τη συγκομιδή 28 -30 ημ. ανάλογα το σκεύασμα).

Chlopyrifos (1-2 εφαρμογές / 15 ημ., αναμονή πριν τη συγκομιδή 30 ημ.)

Chlopyrifos methyl (2 εφαρμογές, αναμονή πριν τη συγκομιδή 21 ημ.).

ΔΙΑΛΕΥΡΩΔΗΣ (Dialeurodes citri ) και ΕΡΙΩΔΗΣ ΑΛΕΥΡΩΔΗΣ (Aleurothrixus floccosus)

Προσβολές παρατηρούνται σε δέντρα με τρυφερή βλάστηση και πυκνό φύλλωμα που συγκρατούν υψηλή σχετική υγρασία. Η έκταση των προσβολών φαίνεται περιορισμένη σε σχέση με την περσινή χρονιά.

Η ζημιά που προκαλούν οι αλευρώδεις οφείλεται σε απομυζήσεις χυμών και στα άφθονα μελιτώδη εκκρίματα που ευνοούν την εγκατάσταση μυκήτων της καπνιάς.

Οδηγίες:

− Οι αλευρώδεις περιορίζονται με την εφαρμογή καλλιεργητικών μέτρων όπως αφαίρεση και άμεση απομάκρυνση λαίμαργων βλαστών, ισορροπημένες αρδεύσεις και περιορισμένες αζωτούχες λιπάνσεις.

− Στα έντονα προσβεβλημένα από διαλευρώδη δέντρα συστήνεται ψεκασμός στο διάστημα: 16 – 19 Αυγούστου με εγκεκριμένα σκευάσματα. Επειδή αναπτύσσεται στην κάτω επιφάνεια των φύλλων και σε σκιαζόμενα μέρη φροντίζετε να γίνεται καλή διαβροχή του εσωτερικού των δέντρων.

− Ο εριώδης αλευρώδης αναπτύσσει σταδιακά πυκνούς πληθυσμούς. Πρέπει να αποφεύγονται οι χημικές επεμβάσεις που εξοντώνουν το αποκλειστικό παρασιτοειδές Cales noaki. Συμβουλεύεστε τις υηρεσίες και τους τοπικούς γεωπόνους προσκομίζοντας δείγματα για το φυσικό παρασιτισμό του εριώδη. Όπου η αντιμετώπιση είναι αναγκαία να χρησιμοποιηθούν εντομοκτόνα χαμηλής τοξικότητας.

Δραστικές φυτοπροστατευτικών προϊόντων:

Άλατα λιπαρών οξέων (μέχρι 4 εφαρμογές μέχρι τη συγκομιδή)

Παραφινικά λάδια ή θερινοί πολτοί (2-4 εφαρμογές ανά 30 ημ., αναμονή πριν τη συγκομιδή 21 ημ.)

Acetamiprid (2 εφαρμογές / 30 ημ., αναμονή πριν τη συγκομιδή 14 ημ.)

Αzadirachtin A (3 εφαρμογές / 7-10 ημ., αναμονή πριν τη συγκομιδή 7 ημ.)

Chlopyrifos (1-2 εφαρμογές / 15 ημ., αναμονή πριν τη συγκομιδή 30 ημ.)

Deltamethrin (1 εφαρμογή, αναμονή πριν τη συγκομιδή 30 ημ.)

Imidacloprid (2 εφαρμογές / 30 ημ., αναμονή ̟ριν τη συγκομιδή 21 ημ.)

Phosmet (1 εφαρμογή, αναμονή ̟ριν τη συγκομιδή 14 ημ.)

Spirotetramat (2 εφαρμογές / 21 ημ., αναμονή πριν τη συγκομιδή 14 ημ.)

ΦΥΛΛΟΚΝΙΣΤΗΣ: ( Phyllocnistis citrella )

Παρατηρούνται έντονες προσβολές στην τρυφερή βλάστηση και τους λαίμαργους βλαστούς. Τα φύλλα αποκτούν αργυρόχρωμη όψη και καρουλιάζουν. Η ζημιά είναι σοβαρή σε νεαρά δενδρύλλια και ιδιαίτερα στα νεαρά εμβόλια των φυτωρίων.

Οδηγίες:

– Να συνεχιστεί η προστασία των νεαρών δέντρων (φυτώρια, νέες φυτείες) με ψεκασμούς κάλυψης σε διαστήματα ανάλογα με τη διάρκεια δράσης των σκευασμάτων που χρησιμοποιούνται.

– Στα δέντρα παραγωγικής ηλικίας δεν υπάρχει ανάγκη χημικής καταπολέμησης. Ο φυλλοκνίστης μπορεί να περιοριστεί με καλλιεργητικά μέτρα που αναφέρονται στους αλευρώδεις.

Δραστικές φυτοπροστατευτικών προϊόντων:

Άλατα λιπαρών οξέων (μέχρι 4 εφαρμογές μέχρι τη συγκομιδή)

Παραφινικά λάδια ή θερινοί πολτοί (2-4 εφαρμογές ανά 30 ημ., αναμονή πριν τη συγκομιδή 21 ημ.)

Abamectin (3 εφαρμογές/ 7 ημ. αναμονή πριν τη συγκομιδή 10 ημ.)

Acetamiprid (2 εφαρμογές / 30 ημ., αναμονή πριν τη συγκομιδή 14 ημ.)

Αzadirachtin A (3 εφαρμογές / 7-10 ημ., αναμονή πριν τη συγκομιδή 7 ημ.)

Chlorantraniliprole (2 εφαρμογές, μόνο σε νεαρά, μη παραγωγικά δέντρα)

Imidacloprid (2 εφαρμογές / 30 ημ., αναμονή πριν τη συγκομιδή 21 ημ.)

Methoxyfenozide (2 εφαρμογές /10 ημ., αναμονή πριν τη συγκομιδή 14 ημ.) μόνο σε πορτοκαλιά και μανταρινιά.

Milbemectin (1 εφαρμογή, αναμονή πριν τη συγκομιδή 14 ημ.) μόνο σε πορτοκαλιά και μανταρινιά.

Phosmet (1 εφαρμογή, αναμονή πριν τη συγκομιδή 14 ημ.)

Thiamethoxam (1 εφαρμογή, αναμονή πριν τη συγκομιδή 28 ημ.)

Tebufenozide (2 εφαρμογές / 14 ημ., αναμονή πριν τη συγκομιδή 14 ημ.) μόνο σε μανταρινιά.

ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΙ: (Eutetranychus orientalis)

Προσβάλλει κυρίως τα φύλλα κατά προτίμηση στις λεμονιές.

Αναπτύσσεται και ωοτοκεί κατά μήκος της κεντρικής νεύρωσης της άνω επιφάνειας των φύλλων. Το προσβεβλημένο δένδρο αποκτά χαρακτηριστική σταχτόχρωη χλωρωτική όψη στο φύλλωμα και σε μεγάλες προσβολές εξασθενημένη ανάπτυξη, μειωμένη παραγωγή και φυλλόπτωση.

Συνήθως ο τετράνυχος αυτός δραστηριοποιείται μόνο το φθινόπωρο. Ευνοήθηκε πρόωρη ανάπτυξη σημαντικών πληθυσμών πιθανώς λόγω καιρικών συνθηκών.

Οδηγίες:

− Ελέγχετε τα δέντρα σας στους οπωρώνες, ιδιαιτέρως τις λεμονιές, για την εμφάνιση των χαρακτηριστικών συμπτωμάτων που παρουσιάζονται στα φύλλα όπως και για έντονη φυλλόπτωση. Όταν διαπιστώνετε προσβολή συστήνεται άμεσος ψεκασμός.

Δραστικές φυτοπροστατευτικών προϊόντων:

Tau fluvalinate (2 εφαρμογές / 14 ημ., αναμονή ̟ριν τη συγκομιδή 30 ημ.)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Χρησιμοποιείτε μόνο φυτοπροστατευτικά σκευάσματα εγκεκριμένα για την καλλιέργεια.

Στην ιστοσελίδα: http://wwww.minagric.gr/syspest/syspest_ENEMY_crops.aspx βρίσκεται κατάλογος εγκεκριμένων εντομοκτόνων και ακαρεοκτόνων των εσπεριδοειδών ο οποίος δέχεται τροποποιήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς. ∆ιαβάζετε και ακολουθείτε τις οδηγίες της ετικέτας κατά την εφαρμογή των σκευασμάτων. Τηρείτε αυστηρά τον χρόνο μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής.

− Μια επέμβαση πραγματοποιείται μόνο όταν ο επιβλαβής οργανισμός προκαλεί οικονομική ζημιά στην καλλιέργεια. Αλόγιστοι ψεκασμοί εξοντώνουν τα ωφέλιμα και δημιουργούν αντίστοιχα εξάρσεις βλαβερών εντόμων.

− Εφαρμόζετε την πρακτική των αψέκαστων ζωνών για τη διατήρηση των ωφέλιμων εντόμων. Οι ζώνες αυτές αποτελούν το 15-20 % του συνόλου των δέντρων της καλλιέργειας και εναλλάσσονται μέσα στον οπωρώνα από χρονιά σε χρονιά.

− Για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών αφήνετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 21 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.

Ακολουθήστε το Cretanmagazine στο Google News και στο Facebook

Σχολιασε

ΑΦΗΣΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *