Την Πέμπτην 18ην Δεκεμβρίου ε.ε. και από ώρας 7:00 π.μ. θα τελεσθή Θεία Λειτουργία εν τω Καθολικώ της Ιεράς Μονής Αρκαδίου, η δε εξόδιος ακολουθία του μακαριστού Ηγουμένου θα τελεσθή εν τω αυτώ Καθολικώ την 3ην μετά μεσημβρίαν ώραν της ιδίας ημέρας.

Παρακαλούμεν όπως εύχησθε δια την μετά των Αγίων ανάπαυσιν της μακαρίας ψυχής του αναλώσαντος εαυτόν εις την διακονίαν της Εκκλησίας κεκοιμημένου αδελφού Αρχιμ. Ανθίμου.