Μπορείς να βοηθήσεις κι εσύ να είναι η πόλη μας πιο καθαρή


Στο πλαίσιο της απαραίτητης συνεργασίας της Υπηρεσίας Καθαριότητας με τους δημότες, ο Δήμος Ηρακλείου, ενημερώνει ότι η απόθεση των απορριμμάτων στους κάδους πρέπει να γίνεται μετά τις οκτώ το βράδυ.

Στη σχετική ενημέρωση, περιλαμβάνονται και άλλες απλές και πρακτικές οδηγίες:

– Βγάζουμε τα απορρίμματα μετά τις 8 το βράδυ.

– Δένουμε καλά τις σακούλες απορριμμάτων.

– Τοποθετούμε τις σακούλες απορριμμάτων μέσα στους κάδους.

– Κλείνουμε πάντα το καπάκι του κάδου απορριμμάτων.

– Χωρίζουμε τα ανακυκλώσιμα υλικά τοποθετώντας τα στους ανάλογους κάδους.