Connect with us

ΘΕΜΑΤΑ

Υψιστας προς την πατρίδα εκδούλευσεις ημερησία διαταγή Συντάγματος της 23 Φεβρουαρίου 1913 VΙΙΙ μεραρχία

Avatar

Δημοσιεύτηκε

στις

Παραδίδων σήμερον την Διοίκησιν της Μεραρχίας εις τον οριστικόν Μέραρχον συνταγματάρχην κ. Ματθαιόπουλο, καθήκον μου θεωρώ να ευχαριστήσω πάντας τους βαθμοφόρους και στρατιώτας ους είχον την τιμήν να διοικώ και οίτινες πάντες με συνέτρεξαν εις την εκτέλεσιν των καθηκόντων μου.


Πάντες εξετέλεσαν ευόρκως το καθήκον, σεμνύνομαι δε διότι μοι εδόθη η ευκαιρία να οδηγήσω εν μάχαις τοιούτους άνδρας.
Καθήκόν μου θεωρώ να εξάρω την εγκαρτέρησιν των ανδρών εν ταις κακουχίαις, και την ευψυχίαν ην επεδείξαντο πάντοτε κατά τας μάχας.
Παρετήρησα με ευχαρίστησιν κατά την ενέργειαν της 19ης και 20ης την άκραν ευταξίαν και ανδρείαν των ανδρών του Α ν ε ξ ά ρ τ η τ ο υ Σ υ ν τ ά γ μ α τ ο ς τ ω ν Κ ρ η τ ώ ν όπερ διοικει ο αντισυνταγματάρχης κ. Σ υ ν α ν ι ώ τ η ς.
Ούτος δια της πατρικής διοικήσεώς του και των στρατιωτικών αυτού προσόντων ενεψύχωνε κατά την δράσιν τα υπ’ αυτού τμήματα εις τρόπον ώστε ζηλευτή ήτο η εν τω αγώνι προθυμία και ορμητικότης των ανδρών του εν λόγω Συντάγματος.
Ο κ. Αντισυνταγματάρχης και άλλοτε καθ’ ον χρόνον εξετέλουν τα χρέη του επιτελάρχου του στρατού Ηπείρου μοι έδωσε το ενδόσιμον να εκτιμήσω τα πατριωτικά αυτού αισθήματα και τα προσόντα στρατιωτικής μορφώσεως και εμονής εις δυσκόλους περιστάσεις καθ’ ας ηδυνήθη να προσφέρη υ ψ ί σ τ α ς ε ι ς τ η ν π α τ ρ ί δ α ε κ δ ο υ λ ε ύ σ ε ι ς .
Δια τα Ευζωνικά τάγματα δεν ομιλώ, καθόσον όλον το έθνος γνωρίζει την λαμπράν δράσιν απάντων των Αξιωματικών και οπλιτών των επιλέκτων τούτων σωμάτων.
Εις τους Αξιωματικούς και άνδρας του Μιχανικού προσέφερον προφορικώς τας ευχαριστίας μου δια τας προσενεχθείσας υπ’ αυτών λαμπράς προς την πατρίδα υπηρεσίας.
Ειργάσθησαν εις τεχνικά έργα αλλά και αίμα πολύ έχυσαν εν τω αγάνι της Ηπείρου,τηρήσαντες εν παντί τον όρκον του στρατιώτου.
Η άνω διαταγή μου να αναγνωσθή εις την ομάδα των Αξιωματικών και εις τους οπλίτας.
Ο Μέραρχος
Δ. ΙΩΑΝΝΟΥ

Επιμέλεια κειμένου, φωτογραφικό υλικό: Φανούριος Ζαχαριουδάκης.

Ακολουθήστε το Cretanmagazine στο Google News και στο Facebook

Σχολιασε

ΑΦΗΣΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *