Οι πολίτες θα εξυπηρετούνται κανονικά από τη Δευτέρα 14 Μαΐου 2018


Από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης ανακοινώνεται, ότι, η υπηρεσία που στεγάζεται επί της οδού Μονής Καρδιωτίσσης αρ. 56 θα μεταστεγαστεί στο 2ο όροφο του κτιρίου επί της οδού Μάρκου Μουσούρου αρ. 15 (Πρώην Απολλώνιο στο Ηράκλειο) θα παραμείνει κλειστή από τη Δευτέρα 07 Μαΐου 2018 έως και την Παρασκευή 11 Μαΐου 2018.