Connect with us

ΚΡΗΤΗ

Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο δήμο Χερσονήσου

Avatar

Δημοσιεύτηκε

στις

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου αφού έλαβε υπόψη τα παρακάτω αλλάζει ρόλους και πρόσωπα στο δήμο


1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.

2. Την υπ’ αριθμ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 ε’ άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά με τον ορισμό αντιδημάρχων οι οποίοι δεν θα λαμβάνουν αντιμισθία.

4. Την ΓΠ-192/18.03.2014 (ΦΕΚ 699/20.03.2014 τεύχος Β’) τροποποίηση της Απόφασης με αριθμό 2891/15.03.2013 (ΦΕΚ 630/Β’/20.03.2013) και θέμα «Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 που αφορούν στον De facto Πληθυσμό της Χώρας της Ελληνική Στατιστικής Αρχής

5. Το γεγονός ότι ο Δήμος. εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ. 2 του Ν. 3852/ 2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν 6 Αντιδήμαρχοι.

6. Τα άρθρα 88 και 275 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΚΔΚ) Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114 /8-6-2006).

7. Τη διενέργεια των εκλογών της 18ης Μαΐου 2014 για την ανάδειξη των Δημοτικών Αρχών 2014-2019

8. Τις διατάξεις της με αριθμ. 43/2014 με αρ.πρωτοκ. 30565/6-8-2014 Εγκυκλίου του Υπουργείο Εσωτερικών

9. Την αποφ. 50/2014 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου ανακήρυξης επιτυχόντος συνδυασμού & επιλαχόντων συνδυασμών για το Δήμο Χερσονήσου

10. Το Πρακτικό ορκωμοσίας των αιρετών του Δήμου Χερσονήσου για την Δημοτική περίοδο 2014-2019

11. Το γεγονός ότι ο Δήμος Χερσονήσου έχει (4) Δημοτικές Ενότητες (Επισκοπής, Γουβών, Χερσονήσου, Μαλίων)

12. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Χερσονήσου. (ΦΕΚ. Β 3113, 9/12/2013)
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

I. Ορίζει τους Αντιδημάρχους του Δήμου Χερσονήσου, με θητεία από 6/3/2017 μέχρι 31/8/2019, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου (2014-2019), μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες του, όπως παρακάτω:

Α. Ορίζει Αντιδήμαρχο το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Εμμανουήλ Πλευράκη του Γεωργίου και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Οικονομικών Θεμάτων και Διαχείρισης της Δημοτικής Περιουσίας
Ιδίως την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, όπως προβλέπονται από τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ).

Ασκεί τις αρμοδιότητες, όπως αυτές ορίζονται από τον ΟΕΥ, των παρακάτω Τμημάτων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών:

➢ Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου
➢ Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας
➢ Τμήμα Ταμείου
➢ Τμήμα Προμηθειών

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για την χορήγηση και υπογραφή αδειών, βεβαιώσεων, συμβάσεων, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.
Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Γουβών και εν απουσία του οι παρακάτω κατά τόπο αρμοδιότητες θα εκτελούνται από τον κ. Κων/νο Παρλαμά

1) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

2) Υπογράφει, βεβαιώσεις και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.

3) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

4) Την τέλεση πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα.

5) Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής:

– Την καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, την αποκομιδή και διαχείριση των αποβλήτων

– Την εποπτεία του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίας εντός της δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα.

Β. Ορίζει Αντιδήμαρχο το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Γεώργιο Μεραμβελιωτάκη του Εμμανουήλ και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Τεχνικών Έργων και Χωροταξικού Σχεδιασμού , Αρδευσης

Ιδίως την εποπτεία και ευθύνη των τεχνικών υπηρεσιών, και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, όπως προβλέπονται από τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ).

Ασκεί τις αρμοδιότητες, όπως αυτές ορίζονται από τον ΟΕΥ, του Τμήματος Τεχνικών Εργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών στα παρακάτω γραφεία :

➢ Γραφείο Συγκοινωνιακών & Κτιριακών Έργων
➢ Γραφείο Συγκοινωνιών και Εγκαταστάσεων
➢ Γραφείο Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων
Καθώς και την αρμοδιότητα της άρδευσης σύμφωνα με το αριθμ. ΦΕΚ 3031/31.12.2015 τεύχος Β΄

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για την χορήγηση και υπογραφή αδειών, βεβαιώσεων, συμβάσεων, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου .

Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Επισκοπής και εν απουσία του οι παρακάτω κατά τόπο αρμοδιότητες θα εκτελούνται από τον κ. Πλευράκη Εμμανουήλ

1. Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

2. Υπογράφει, βεβαιώσεις και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.

3. Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

4. Την τέλεση πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα.

5. Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής:

– Την καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, την αποκομιδή και διαχείριση των αποβλήτων

– Την εποπτεία του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίας εντός της δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα.

Γ. Ορίζει Αντιδήμαρχο το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Κατσαμποξάκη Σπυρίδωνα του Βλάσιου και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Καθημερινότητας, Περιβάλλοντος, Προστασίας του Πολίτη & Εμπορίου, Δημοτικής Αστυνομίας

Ιδίως την εποπτεία και ευθύνη των αντίστοιχων οργανικών μονάδων (τμημάτων), των επιμέρους Δ/νσεων του ΟΕΥ του Δήμου, καθώς και την άσκηση των αρμοδιοτήτων των οποίων την ευθύνη έχουν τα εν λόγω τμήματα των Δ/νσεων, ως παρακάτω:

1. Δ/νση Περιβάλλοντος και Αγροτικής Παραγωγής

➢ Γραφείο Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας
➢ Γραφείο Αστικού και Περιαστικού Πράσινου
➢ Τμήμα Καθαριότητας
➢ Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων

2. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

➢ Γραφείο Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & Σηματοδότησης
➢ Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων
3. Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας
Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για την χορήγηση και υπογραφή αδειών, βεβαιώσεων, συμβάσεων, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου .
Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Χερσονήσου και εν απουσία του οι παρακάτω κατά τόπο αρμοδιότητες θα εκτελούνται από τον κ. Γεώργιο Μεραμβελιωτάκη
1. Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
2. Υπογράφει, βεβαιώσεις και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
3. Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
4. Την τέλεση πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα.
5. Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής:
– Την καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, την αποκομιδή και διαχείριση των αποβλήτων
– Την εποπτεία του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίας εντός της δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα.
Δ. Ορίζει Αντιδήμαρχο το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Κωνσταντίνο Παρλαμά του Σάββα και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Διοικητικών Θεμάτων , Πρωτογενούς Τομέα , Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης

Ιδίως την εποπτεία και ευθύνη του Πρωτογενούς Τομέα και της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, όπως προβλέπονται από τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ).

Ασκεί τις αρμοδιότητες, όπως αυτές ορίζονται από τον ΟΕΥ, των παρακάτω Τμημάτων της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών:

➢ Τμήμα Διοίκησης
➢ Τμήμα ΚΕΠ
➢ Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής, Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
➢ Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και ειδικότερα οι αρμοδιότητες που ορίζονται στο Γραφείο Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης

Και Δ/νσης Περιβάλλοντος και Αγροτικής Παραγωγής

➢ Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας
Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για την χορήγηση και υπογραφή αδειών, βεβαιώσεων, συμβάσεων, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.
Ε. Ορίζει Αντιδήμαρχο το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Εμμανουήλ Κουλούρα του Ελευθερίου και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας και ειδικότερα του Γραφείου Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων , όπως προβλέπονται από τον ισχύοντα ΟΕΥ

Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Μαλίων και εν απουσία του οι παρακάτω κατά τόπο αρμοδιότητες θα εκτελούνται από τον κ. Ευθύμιο Μουντράκη

1. Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

2. Υπογράφει, βεβαιώσεις και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.

3. Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

4. Την τέλεση πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα.

5. Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής:

– Την καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, την αποκομιδή και διαχείριση των αποβλήτων

– Την εποπτεία του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίας εντός της δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα.

ΣΤ. Ορίζει Αντιδήμαρχο το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Ευθύμιο Μουντράκη του Εμμανουήλ και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Τουρισμού , Απασχόλησης και Πολιτισμού

Την συνολική εποπτεία και ευθύνη για τη στρατηγική στον τομέα του Τουρισμού και την ευθύνη και της αρμοδιότητες των παρακάτω γραφείων όπως αυτά περιγράφονται στον ΟΕΥ του Δήμου:

➢ του Γραφείου Απασχόλησης & Τουρισμού
➢ του Γραφείου Τουριστικής Προβολής & Ανάπτυξης

II. Όλοι οι ανωτέρω οριζόμενοι Αντιδήμαρχοι, θα δικαιούνται αντιμισθίας εκ περιτροπής ανά μήνα , μέχρι την λήξη της θητείας τους [31.08.2019] αναλυτικά ως κάτωθι :

Α. Θα δικαιούνται αντιμισθίας για το μήνα Μάρτιο 2017 της θητείας τους, οι παρακάτω ορισμένοι Αντιδήμαρχοι:

1. κ. Κωνσταντίνος Παρλαμάς
2. κ. Γεώργιος Μεραμβελιωτάκης
3. κ. Εμμανουήλ Κουλούρας
4. κ. Ευθύμιος Μουντράκης

Β. Θα δικαιούνται αντιμισθίας για το μήνα Απρίλιο 2017 της θητείας τους, οι παρακάτω ορισμένοι Αντιδήμαρχοι :

1. κ. Εμμανουήλ Κουλούρας
2. κ. Ευθύμιος Μουντράκης
3. κ. Σπυρίδων Κατσαμποξάκης
4. κ. Εμμανουήλ Πλευράκης

Γ. Θα δικαιούνται αντιμισθίας για το μήνα Μάιο 2017 της θητείας τους, οι παρακάτω ορισμένοι Αντιδήμαρχοι :

1. κ. Σπυρίδων Κατσαμποξάκης
2. κ. Εμμανουήλ Πλευράκης
3. κ. Κωνσταντίνος Παρλαμάς
4. κ. Γεώργιος Μεραμβελιωτάκης

Η παραπάνω διαδικασία θα επαναλαμβάνεται ανά τρίμηνο μέχρι τη λήξη της θητείας των παραπάνω οριζόμενων Αντιδημάρχων.

III. Το σύνολο των Αντιδημάρχων που ορίζονται με την παρούσα απόφαση (εξι– 6) κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση Αντιδημάρχου πριν την λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.

IIII. Τις αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων που απουσιάζουν ή κωλύονται ασκεί ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Μαστοράκης
V. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον κ. Σπυρίδωνα Κατσαμποξάκη, που αναπληρώνει το Δήμαρχο και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον κ. Εμμανουήλ Πλευράκη

VI. Όταν οι κατά τόπον κκ. Αντιδήμαρχοι απουσιάζουν για την τέλεση πολιτικών γάμων θα αναπληρώνονται από τους Αντιδημάρχους κκ Παρλαμά Κωνσταντίνο και Μουντράκη Ευθύμιο

VII. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στις τοπικές εφημερίδες ΄΄ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ΄΄ και ΄΄ΠΑΤΡΙΣ΄΄ του Νομού Ηρακλείου, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
I. Αποδέκτες Προς Ενέργεια
Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

II. Αποδέκτες Προς Ενημέρωση
1. ΝΠΔΔ Δήμου Χερσονήσου
2. ΝΠΙΔ Δήμου Χερσονήσου
3. ΔΕΥΑΧ
4. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χερσονήσου (ΔΛΤΧ)

III. Εσωτερική Διανομή
1. Ενδιαφερόμενους
2. Γραφείο κ. Δημάρχου
3. κ. Γενική Γραμματέα
4. Προέδρους Δημοτικών-Τοπικών Κοινοτήτων & Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων
5. Δ/νσεις του Δήμου

Ακολουθήστε το Cretanmagazine στο Google News και στο Facebook