Connect with us

Γεια, τι ψάχνεις;

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Τέλη Μαρτίου οι πρώτες συνδεδεμένες ενισχύσεις

Τέλη Μαρτίου οι πρώτες συνδεδεμένες, κοντά μια πληρωμή για προγράμματα

Για αργότερα από το αρχικό πλάνο µετατίθενται η µία µετά την άλλη οι πληρωµές που περιµένει ο αγροτικός κόσµος

Υπόλοιπα από την περσινή ενιαία ενίσχυση, αλλά και οι εκκρεµότητες για τις Σπάνιες Φυλές, το Κοµφούζιο και περιπτώσεις των βιολογικών από τα προγράµµατα του 2022, µαζί µε συµπληρωµατική δόση για την ενίσχυση της αγοράς ζωοτροφών για τους νεοεισερχόµενους και για όσους υπέβαλλαν ένσταση, δεν έχουν ακόµα τακτοποιηθεί. Από τους υπεύθυνους των πληρωµών «ακούγεται» η επόµενη Παρασκευή 10 του µήνα ως ηµεροµηνία στόχος για µία πίστωση που θα αφορά τις Σπάνιες Φυλές και κάποια προγράµµατα της περσινής χρονιάς, που διευθετήθηκαν, ωστόσο τίποτα ακόµα δεν είναι σίγουρο.

Όσον αφορά, τώρα, τα υπόλοιπα της ενιαίας του 2022, η πληρωµή τους φαίνεται να ακολουθεί την «τακτική» των σταδιακών και µεµονωµένων πιστώσεων για όσους από τους παραγωγούς περνούν τον διασταυρωτικό έλεγχο, µε ορίζοντα τον Ιούνιο, οπότε και θα πρέπει -βάσει κοινοτικού κανονισµού – να έχει ολοκληρωθεί η εξόφληση των δικαιούχων.

Στα πιο πίσω µετατίθεται, όπως όλα δείχνουν και η πληρωµή του πρώτου πακέτου των συνδεδεµένων ενισχύσεων, που φαίνεται να παγιώνεται όπως έχει γίνει τα τελευταία τρία χρόνια, µαζί µε την ειδική ενίσχυση στο βαµβάκι λίγο πριν την 25η Μαρτίου. Μια εξέλιξη, που απεύχονταν οι αγρότες, ενώ και οι αρµόδιοι του υπουργείου και του ΟΠΕΚΕΠΕ δροµολογούσαν να µην βγει στην πράξη.

Πάντως, από την Πέµπτη 2 Μαρτίου ξεκίνησαν οι διοικητικές πράξεις στις δηλώσεις ενιαίας ενίσχυσης του έτους 2022, από τους ενδιαφερόµενους αγρότες και κτηνοτρόφους, προκειµένου να ακολουθήσουν οι σχετικές διασταυρώσεις από τους διοικητικούς του Οργανισµού Πληρωµών και τελικά να βγουν πιστώσεις σταδιακά και ανά παραγωγό που δικαιώνεται. Αντίστοιχα, µέχρι τις 2 Απριλίου θα παραµείνει ανοικτή και η εφαρµογή των διοικητικών πράξεων για τις αιτήσεις ενιαίας ενίσχυσης των ετών αίτησης 2020 και 2021.

Μεταξύ άλλων στη σχετική εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρεται ότι «Προσθήκες αιτηµάτων άµεσων ενισχύσεων σε επίπεδο αγροτεµαχίου ή αύξηση του αριθµού των ζώων για τα οποία υποβάλλεται αίτηµα ενίσχυσης, δύναται να γίνουν αποδεκτά µόνο εφόσον από τα στοιχεία που έχουν ήδη καταχωρηθεί στην αίτηση, από τα έγγραφα που έχουν ήδη επισυναφθεί σε αυτή ή/και από διασταύρωση στοιχείων µε την εφαρµογή καταχωρήσεων παραδόσεων (για συνδεδεµένες ενισχύσεις µε υποχρέωση ελάχιστης παράδοσης) προκύπτει προφανές σφάλµα καταχώρισης της ΕΑΕ, και επιπλέον η αίτηση του δικαιούχου δεν συµπεριλαµβάνεται σε δείγµα ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Κατά παρέκκλιση για το έτος ΕΑΕ 2022 δεν επιτρέπεται η προσθήκη αιτήµατος ειδικής ενίσχυσης βάµβακος και δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης σε αιτήσεις και αγροτεµάχια που βρίσκονται σε περιοχή monitoring και δεν είχαν εξ αρχής το αίτηµα».

Μεταβολές για τις οποίες δεν απαιτείται υποβολή αιτήµατος διοικητικής πράξης

  1. Γενικά στοιχεία αιτούντα: Δεν υποβάλλεται αίτηµα διοικητικής πράξης, η µεταβολή καταχωρίζεται απευθείας στην ΕΑΕ. Εξαιρούνται τα στοιχεία του ΑΦΜ, είδος προσώπου και όλων των στοιχείων στον πίνακα του οικονοµικού διαχειριστή για τα οποία απαιτείται έγκριση από ελεγκτή του ΟΠΕΚΕΠΕ.
  2. Τραπεζικά στοιχεία: Η αλλαγή Τραπεζικού λογαριασµού ΙΒΑΝ πραγµατοποιείται χωρίς να απαιτείται έγκριση από ελεγκτή του ΟΠΕΚΕΠΕ. ∆εν επιτρέπεται η αλλαγή ΙΒΑΝ αν ο δικαιούχος έχει εκδώσει «Κάρτα Αγρότη».
  3. Επιχειρησιακά προγράµµατα: Τα αιτήµατα συµµετοχής µεταβάλλονται χωρίς να απαιτείται έγκριση από ελεγκτή του ΟΠΕΚΕΠΕ.
  4. Συγκατάθεση GDPR-Καρτέλα Οµάδα Παραγωγών-Παροχή Ηλεκτροδότησης-Στοιχεία Νοικοκυριού: ∆εν υποβάλλεται αίτηµα διοικητικής πράξης, η µεταβολή καταχωρίζεται απευθείας στην ΕΑΕ.
  5. Στοιχεία αγροτεµαχίων αλφαριθµητικά.

5.1 Γενικά στοιχεία αγροτεµαχίουΗ υποβολή ένστασης επιλεξιµότητας ή/και περιφεριοποίησης καταχωρίζεται απευθείας στην ΕΑΕ.

5.2  ΆρδευσηΓια τη µεταβολή στοιχείων άρδευσης, Τύπος Ενέργειας (Χρήση Νερού, Κωδικός ΤΟΕΒ), γεώτρηση δεν υποβάλλεται αίτηµα διοικητικής πράξης, η µεταβολή καταχωρίζεται απευθείας στην ΕΑΕ.

5.3 Χλωρά λίπανση: Για τη µεταβολή στοιχείων χλωράς λίπανσης δεν υποβάλλεται αίτηµα διοικητικής πράξης, η µεταβολή καταχωρίζεται απευθείας στην ΕΑΕ.

  • Κάλυψη ΚαλλιέργειαςΓια τη µεταβολή στοιχείων κάλυψης καλλιέργειας δεν υποβάλλεται αίτηµα διοικητικής πράξης, η µεταβολή καταχωρίζεται απευθείας στην ΕΑΕ.

Υπό διερεύνηση η χορήγηση ενισχύσεων για απώλεια εισοδήµατος στους παραγωγούς ακτινιδίου

Ανοιχτό φαίνεται να αφήνει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το ενδεχόµενο αποζηµιώσεων στους ακτινιδιοπαραγωγούς της Πιερίας, προκειµένου να αντισταθµιστούν οι απώλειες στο εισόδηµα των παραγωγών. Ωστόσο, πρόσφατα ο ίδιος ζήτησε από τους συνεταιρισµούς της περιοχής και τις αρµόδιες υπηρεσίες να αποστείλουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία, ώστε να εκτιµηθεί το µέγεθος των ζηµιών και να προχωρήσει η αναζήτηση λύσεων. Ως γνωστό, για να στηριχτεί το σχετικό αίτηµα, πρέπει να το υποδεικνύουν τα στοιχεία από τη ΔΑΟΚ, η έκθεση του ΕΛΓΑ για τις επιπτώσεις ενός παγετού στο προανθικό στάδιο και οι χαµηλές εµπορικές τιµές.

Σειρά μέσα στο μήνα για τις ενστάσεις στην ενίσχυση ζωοτροφών

Μετά την πληρωµή ποσού 1,223 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση αγοράς ζωοτροφών σε κτηνοτρόφους µε προβλήµατα πολλαπλής συµµόρφωσης, σειρά παίρνουν οι ενστάσεις. Σύµφωνα µε τη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, «ολοκληρώθηκε και η εξέταση των ενστάσεων µε την έκδοση της σχετικής τροποποίησης απόφασης ένταξης (αρ. 719/28-02-2023, Α∆Α 9Α214653ΠΓ-ΗΔΔ) ώστε να δροµολογηθεί άµεσα η πληρωµή των δικαιούχων µε αύξηση του ορίου πιστώσεων του Μέτρου».

Όσον αφορά τις περιπτώσεις των νεοεισερχόµενων κτηνοτρόφων δικαιούχων του Μέτρου 22 «Έκτακτη προσωρινή στήριξη σε γεωργούς και ΜΜΕ που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία», αυτές εξετάζονται ξεχωριστά, καταλήγει η ίδια ανακοίνωση.

(Ελένη Δούσκα – agronews.gr)

Ακολουθήστε το Cretanmagazine στο Google News και στο Facebook

Click to comment

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Δείτε και αυτά

ΚΡΗΤΗ

Η κηδεία του θα τελεστεί τη Δευτέρα 27 Μαρτίου στις 2 το μεσημέρι στο Νέο Κοιμητήριο στο Ηράκλειο Δεν τα κατάφερε ο 57χρονος εργαζόμενος...

ΚΡΗΤΗ

Επρόκειτο να αρραβωνιαστεί σε λίγες ημέρες με τον αγαπημένο της – Τι λέει ο πατέρας του Σε βαθιά θλίψη έχει βυθιστεί η κοινωνία των Αρχανών...

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εκτίμηση ότι εντός του 2023 το σύστημα θα λειτουργεί σε όλο το εύρος της οικονομίας, κάτι που θα περιορίσει την φοροδιαφυγή Η αντίστροφη μέτρηση...

ΚΡΗΤΗ

Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα μια 22χρονη κοπέλα έλαβε χώρα τις πρώτες πρωινές της Κυριακής 26 Μαρτίου Το τροχαίο σημειώθηκε στο 13ο χιλιόμετρο της επαρχιακής...