Connect with us

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Το Μάιο η ρύθμιση των 120 δόσεων για τους αγρότες

Avatar

Δημοσιεύτηκε

στις

Από Μάιο θα μπορούν να καταφεύγουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΕΓΔΙΧ, οι ασφαλισμένοι τέως ΟΓΑ (αγρότες) – θέλουν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους προς την ΑΑΔΕ και τον ΕΦΚΑ


Η ρύθμιση προβλέπει διαγραφή των προσαυξήσεων μέχρι 85% και των προστίμων μέχρι 95%, ταυτόχρονα με αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού σε 120 δόσεις και αφορά χρέη έως 50.000 ευρώ προς τα ασφαλιστικά ταμεία και την Εφορία. Υπενθυμίζεται ότι δικαίωμα υπαγωγής στη ρύθμιση έχουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι επιτηδευματίες με χρέη έως και 20.000 ευρώ εκτός και αν το σύνολο των οφειλών τους προς το δημόσιο αντιστοιχεί στο 85% των συνολικών χρεών οπότε το ποσό που μπορεί να ρυθμιστεί ανεβαίνει στις 50.000 ευρώ. Για χρέη έως 3000 ευρώ θα δίδονται έως και 36 δόσεις ενώ οι δόσεις θα αυξάνονται σε 120 για όσους έχουν χρέος έως 20.000 ή έως 50.000 ευρώ.

Βέβαια για να ενταχτεί κάποιος αγρότης στην ρύθμιση απαιτείται να έχει κάνει έναρξη εργασιών στην Εφορία, όπως έχει γράψει η Agrenda. Ωστόσο, να σημειωθεί ότι προς ώρας δεν έχει ξεκαθαριστεί το αν οι αγρότες που θέλουν να ρυθμίσουν παλιά χρέη που έχουν προς τον ΟΓΑ, απαιτείται να έχουν καλύψει τις υποχρεώσεις τους προς τον ΕΦΚΑ, το 2017 και το 2018.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα παραμείνει ανοικτή μέχρι το τέλος του έτους, ενώ το δικαίωμα υποβολής αίτησης θα δίδεται άπαξ ανά οφειλέτη. Δεν μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση μισθωτοί, συνταξιούχοι, εισοδηματίες και επιτηδευματίες οι οποίοι έχουν αναστείλει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.

Το δελτίο τύπου του υπουργείου Οικονομικών και Ανάπτυξης αναφέρει τα εξής:

Διαθέσιμη είναι από σήμερα Δευτέρα, 5 Φεβρουαρίου 2018, η ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) για την υποβολή αίτησης ρύθμισης οφειλών σε έως 120 δόσεις από οφειλέτες- ασφαλισμένους του τέως ΟΑΕΕ στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού και σε εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης με αριθ. οικ. 62134/4100 (ΦΕΚ Β΄4640/29-12-2017).

Η αίτηση υποβάλλεται μέσω της ιστοσελίδας της ΕΓΔΙΧ (http://www.keyd.gov.gr/np_ocw_aithsh-link/), στην εφαρμογή για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών.

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν:

α) φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013) και δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα. Προϋπόθεση είναι να έχουν κάνει έναρξη εργασιών, οι οφειλές προς τους ΦΚΑ να μην ξεπερνούν τις 50.000 ευρώ, να έχουν δημιουργηθεί έως τις 31/12/2016 και, τέλος, να πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας του άρθρου 3 του Ν. 4469/2017.

β) Φυσικά και νομικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013) και έχουν πτωχευτική ικανότητα. Προϋπόθεση είναι να έχουν κάνει έναρξη εργασιών, να έχουν φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, να έχουν οφειλές προς τους ΦΚΑ από 20.000 έως 50.000 ευρώ, οι οφειλές αυτές να αποτελούν τουλάχιστον το 85% των συνολικών οφειλών τους, να έχουν δημιουργηθεί έως τις 31/12/2016 και, τέλος, να πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας του άρθρου 3 του Ν. 4469/2017.

Επισημαίνεται ότι οι ασφαλισμένοι του τέως ΟΑΕΕ με πτωχευτική ικανότητα και οφειλές κάτω των 20.000 ευρώ θα έχουν τη δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθμιση στους επόμενους μήνες.

Τέλος, λόγω των παρατάσεων που έχουν δοθεί για την εξόφληση ασφαλιστικών εισφορών του έτους 2016, οι ασφαλισμένοι του τέως ΕΤΑΑ θα έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν από τις 19 Μαρτίου 2018 και αντίστοιχα οι ασφαλισμένοι του τέως ΟΓΑ από το Μάιο.

Προϋπόθεση ένταξης στη διαδικασία είναι:

1. Ο ελεύθερος επαγγελματίας να έχει επιτύχει κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) μία φορά κατά την προηγούμενη τριετία (ακόμα και το φορολογικό έτος 2017, εφόσον επιθυμεί).

2. Η οφειλή, μετά το «κούρεμα» προστίμων και προσαυξήσεων να αξιολογείται ως βιώσιμη και συγκεκριμένα είναι έως 8 φορές μεγαλύτερη του ετησίου εισοδήματος του οφειλέτη (π.χ. για εισόδημα 5.000 ευρώ, η οφειλή μετά το «κούρεμα» να είναι μέχρι 40.000 ευρώ).

3. Η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη να είναι μικρότερη από το 25πλάσιο της οφειλής προς ρύθμιση (π.χ. για οφειλή προ «κουρέματος» 40.000 ευρώ, δεν πρέπει τα περιουσιακά στοιχεία να υπερβαίνουν το 1 εκατ. ευρώ).

Τι ισχύει για χρέη έως 3.000 ευρώ

Όποιος επαγγελματίας έχει χρέη στα ταμεία έως 3.000 ευρώ και θέλει να ενταχθεί στη ρύθμιση, θα πρέπει να έχει εμφανίσει ακαθάριστα κέρδη για ένα τουλάχιστον χρόνο κατά την τελευταία 3ετία πριν την υποβολή της αίτησης

Παράλληλα, οι οφειλές του προς τα ταμεία δεν πρέπει να ξεπερνάνε το 85% των συνολικών οφειλών του προς πιστωτές.

Τέλος, οι οφειλές του προς πιστωτές δεν πρέπει να ξεπερνάνε τις 20.000 ευρώ.

Αν ένας οφειλέτης πληροί ταυτόχρονα όλα τα παραπάνω κριτήρια (ειδικά και γενικά), τότε του δίδεται η δυνατότητα εξόφλησης των χρεών του σε έως 36 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, χωρίς –όμως– καμία διαγραφή στις προσαυξήσεις και τα πρόστιμα.

Τι ισχύει για χρέη από 3.001 έως 20.000 ευρώ

Ο οφειλέτης που επιθυμεί να ενταχθεί στη ρύθμιση θα πρέπει να εμφάνισε ακαθάριστα κέρδη για ένα τουλάχιστον χρόνο κατά την τελευταία 3ετία.

Παράλληλα, οι οφειλές του στα ταμεία θα πρέπει να μην ξεπερνάνε το 85% των συνολικών οφειλών του προς πιστωτές

Τέλος, οι οφειλές του προς τους πιστωτές του δεν πρέπει να ξεπερνάνε τις 20.000 ευρώ.

Εφόσον πληρούνται οι παραπάνω όροι (γενικοί και ειδικοί), προβλέπεται δυνατότητα εξόφλησης σε έως 120 δόσεις και διαγραφή 85% στις προσαυξήσεις και στα πρόστιμα με τα οποία έχει επιβαρυνθεί.

Τι ισχύει για χρέη από 20.001 ευρώ έως 50.000 ευρώ

Για να ενταχθεί ένας οφειλέτης στην εν λόγω ρύθμιση, θα πρέπει να έχει οφειλές προς τα ταμεία που δεν ξεπερνούν το 8πλάσιο του ετησίου εισοδήματος του.

Παράλληλα, οι οφειλές του προς τα ταμεία δεν πρέπει να ξεπερνάνε το 85% των συνολικών οφειλών του προς πιστωτές.

Τέλος, οι συνολικές οφειλές του προς πιστωτές δεν πρέπει να ξεπερνάνε τα 20.000 ευρώ.

Εφόσον ένας οφειλέτες πληροί τα παραπάνω ειδικά κριτήρια και τα γενικά προαναφερθέντα κριτήρια, μπορεί να εξοφλήσει τις οφειλές του σε έως 120 δόσεις, μετά από “κούρεμα” 85% στις προσαυξήσεις και τα πρόστιμα.

Ακολουθήστε το Cretanmagazine στο Google News και στο Facebook