Connect with us

ΘΕΜΑ

Ανεξαρτητοποίηση Βαγγέλη Τιτάκη από την «Μεγάλη Γόρτυνα»

Δημοσιεύτηκε

στις

Δήλωση ανεξαρτητοποίησης Βαγγέλη Τιτάκη από τον συνδυασμό «Μεγάλη Γόρτυνα»

Αγαπητοί συμπολίτες, θέλω να σας γνωστοποιήσω την ανεξαρτητοποίησή μου από τον συνδυασμό της «Μεγάλης Γόρτυνας», με τον οποίο εξελέγην στις Αυτοδιοικητικές εκλογές της 26-5-2019. Οι λόγοι της απόσχισής μου από την εν λόγω παράταξη έγκεινται στο γεγονός ότι το Τοπικό Συμβούλιο Αγίας Βαρβάρας, στο οποίο πλειοψηφούν τα μέλη της «Μεγάλης Γόρτυνας», δεν έχει συνεδριάσει ούτε μία φορά νομότυπα με τους προβλεπόμενους κανόνες διαφάνειας, σύμφωνα με τον Ν. 3852/2010.

 1. Συγκεκριμένα, δεν τηρήθηκαν σε καμία συνεδρίαση τα προβλεπόμενα πρακτικά και ακολούθως δεν έχει υπάρξει καμία καταχώρηση στο ειδικό αριθμημένο και μονογραφημένο βιβλίο, σύμφωνα με τον «Κανονισμό Λειτουργίας Κοινοτήτων» (ΑΡ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ 88, ΑΠ:59846/21.08.2019). Οπότε όλες οι αποφάσεις του συμβουλίου θεωρούνται παράνομες, άκυρες, άρα μη εκτελεστέες, διότι καμία απόφαση δεν φέρει επίσημες υπογραφές των μελών του! Για τη συγκεκριμένη εκτροπή έχω καταθέσει εξ’ αρχής και ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου τις ενστάσεις μου προς τον πρόεδρο της Κοινότητας κ. Δρετάκη Εμμανουήλ, ο οποίος αν και ενημερώθηκε πολλάκις δεν έπραξε τα δέοντα.
 2. Δεν υπήρξε ποτέ συγκρότηση του Συμβουλίου σε σώμα, με αποτέλεσμα να μην έχει γίνει επίσημη αποδοχή της θέσης του προέδρου ούτε ορισμός αντικαταστάτη του σύμφωνα με το άρθρο 79, παρ.2 του Ν. 3852/2010.
 3. Για το κενό της γραμματειακής υποστήριξης αυτοπροτάθηκε ο Τοπικός Σύμβουλος κ. Κων/νος Χασουράκης, εκλεγμένος με την παράταξη της «Μεγάλης Γόρτυνας», με την ευθύνη να τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων. Το Συμβούλιο απεδέχθη την πρόταση ως προσωρινή λύση, καθώς δεν προβλέπεται από το νόμο θέση Γραμματέα μεταξύ των Συμβούλων, προφανώς για λόγους διασφάλισης της ουδετερότητας. Δέκα μήνες μετά και παρά τις επανειλημμένες συστάσεις μου δεν έχει συνταχθεί ούτε ένα πρακτικό!
 4. Παρότι ζήτησα επανειλημμένως από τη Δημοτική αρχή και ειδικότερα από τον επικεφαλής της πλειοψηφούσας παράταξης κ. Μιχάλη Κοκολάκη να ενεργήσει ώστε να οριστεί υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών, όπως προβλέπει ο Κανονισμός Λειτουργίας Κοινοτήτων του 2019, το αίτημά μου απερρίφθην κατηγορηματικά με την αιτιολογία μη διαθέσιμου προσωπικού, αντιπροτείνοντας να συνεχιστεί το καθεστώς της «άτυπης» γραμματειακής υποστήριξης από τον στενό του συνεργάτη κ. Κων/νο Χασουράκη.
 5. Εν συνεχεία των παρατυπιών, τα μέλη του Συμβουλίου δεν ελάμβαναν επίσημη έγκαιρη ειδοποίηση για τη σύγκληση των συνεδριάσεων, στην οποία να αναφέρονται, εκτός του τόπου και του χρόνου διεξαγωγής, τα θέματα ημερησίας διατάξεως.
 6. Παράλληλα, το Συμβούλιο έχει συνεδριάσει τις μισές φορές από αυτές που προβλέπει ο «Κανονισμός Λειτουργίας Κοινοτήτων», με αντίστοιχες προβλεπόμενες συνέπειες.
 7. Ακολούθως δεν έχει δημοσιευτεί καμία απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 83, παρ. 1 του Ν. 3852/2010, οπότε η λειτουργία του Συμβουλίου περιβάλλεται από πλήρη αδιαφάνεια.
 8. Παρότι έχω καταθέσει επανειλημμένως γραπτώς και προφορικώς πλήθος προτάσεων, οι οποίες εμπεριείχαν ένα συνολικό όραμα για την κοινότητά μας και άλλα επιμέρους ζητήματα, όπως το φλέγον ζήτημα του Σχολικού συγκροτήματος Γυμνασίου-Λυκείου Αγίας Βαρβάρας, οι προτάσεις αυτές δεν υπάρχουν καταχωρημένες πουθενά και ούτε προωθήθηκαν ποτέ στη Δημοτική Αρχή από τον πρόεδρο, αν και είχαν γίνει καθολικά αποδεκτές από τα μέλη του Συμβουλίου. Κατ’ ακολουθία δεν πραγματοποιήθηκε καμία ενημέρωση προς το Συμβούλιο για την εξέλιξη των αιτημάτων. Κατά αυτόν τον τρόπο ακυρώνεται τεχνηέντως και δολίως η ιδιότητά μου ως σύμβουλος, που οφείλει να εκφράζει τη γνώμη του κατά συνείδηση για το κοινό συμφέρον.
 9. Σημαντική παρατυπία υπήρξε επίσης στη συνεδρίαση της 15-6-2020, όπου συμμετείχε εντελώς αντικανονικά ο σύμβουλος Κων/νος Χασουράκης, καθότι σύμφωνα με το άρθρο 89, παρ. 6 του Ν. 3852/2010 σε συνδυασμό με το άρθρο 99 ΚΔΚ το θέμα συνεδρίασης αφορούσε συγγενή του εξ’ αίματος 1ου βαθμού, πράγμα το οποίο θεωρείται από τον ως άνω νόμο «σοβαρή παράβαση καθήκοντος» και επισύρει την ποινή της αργίας.
 10. Μετά την εν λόγω συνεδρίαση ζήτησα στις 16-6-2020 από τον «αυτόκλητο» Γραμματέα του Τοπικού Συμβουλίου, προφανώς για λόγους νομιμότητας, να μου επιδώσει τα όποια πρόχειρα πρακτικά των συμβουλίων είχε συντάξει, αλλά πάλι κατά παράβαση του «Κανονισμού Λειτουργίας Κοινοτήτων» δεν μου τα έχει επιδώσει έως την σήμερον.
  Κατόπιν όλων αυτών, για λόγους συνείδησης και ηθικής τάξης δεν επιθυμώ να συνεχίσω να αποτελώ μέλος της παράταξης «Μεγάλη Γόρτυνα», καθώς τα πρόσωπα που εμπλέκονται στις ως άνω περιγραφόμενες ατασθαλίες τελούν υπό την απόλυτη ανοχή και κάλυψη του επικεφαλής της κ. Μιχάλη Κοκολάκη. Προς επίρρωση των λεγομένων θα αναφέρω το παράδειγμα μιας τυχαίας επιχείρησης, καθώς ο κ. Μιχ. Κοκολάκης τυγχάνει να είναι παράλληλα επιτυχημένος επιχειρηματίας, άρα πιστεύω να γίνει κατανοητό το παράδειγμα: Υποτιθέσθω ότι σε μια σοβαρή επιχείρηση ένας υπάλληλός θέτει κατ΄ επανάληψη με διαπιστωμένες πράξεις και παραλείψεις σε κίνδυνο τη λειτουργία, την υπόσταση και την εικόνα της επιχείρησής και παράλληλα υποσκάπτει συνάδελφό του που εργάζεται εκ του περισσού με μεγάλη αποτελεσματικότητα προς όφελος της επιχείρησης, χωρίς να ζητά κανένα αντάλλαγμα, τότε ποιες θα έπρεπε να είναι οι αναμενόμενες ενέργειες;
  Παρότι ως άνθρωπος λειτουργώ κατά κόρον με ηπιότητα χαρακτήρος και με μεγάλο σεβασμό στις ανθρώπινες σχέσεις, αισθάνομαι μετά από δέκα μήνες παραινέσεων και συστάσεων ότι έχω χρέος να μην επιδείξω άλλα περιθώρια ανοχής κι υπομονής, διότι ειδάλλως θα ήμουν συνεργός. Οπότε, διαχωρίζω τη θέση μου από τις παραπάνω πρακτικές μέσω της ανεξαρτητοποίησής μου και θα συνεχίσω να προσφέρω από τη θέση του ανεξάρτητου συμβούλου. Στα κοινά αναμίχθηκα με μοναδικό σκοπό να συνεισφέρω στον τόπο μου με τις όποιες γνώσεις και δυνατότητές μου, έχοντας ευθύνη απέναντι σε όσους με εμπιστευτήκαν. Ο ρόλος του συμβούλου είναι να διασφαλίζει το κοινό συμφέρον και όχι να συγκαλύπτει αδιαφανείς και παράνομες διαδικασίες. Εξάλλου, η ειλικρινής, τίμια και άδολη προσφορά στα κοινά μπορεί να συμβεί μόνο νόμιμα… Για τους λόγους αυτούς τόνισα στη Δημοτική Αρχή την άμεση ανάγκη τήρησης των νόμιμων διαδικασιών.

Υ.Γ. Το παρόν δημοσιοποιείται προς αποφυγή οποιασδήποτε διασποράς παρερμηνειών και ανακριβειών.

Με τιμή
ΤΙΤΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

Ακολουθήστε το Cretanmagazine στο Google News και στο Facebook