Connect with us

ΘΕΜΑΤΑ

Ασφαλιστικό: Τι θα ισχύσει για τους αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες

Δημοσιεύτηκε

στις

Έρχονται νέες επιβαρύνσεις στις εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών – Τι θα ισχύσει για την πολλαπλή απασχόληση- Τι αλλάζει για τις εισφορές των αγροτών


Αντί να ελαφρύνουν, ψάχνουν πως θα επιβαρύνουν περισσότερο τη βάση υπολογισμού για τις εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών.

Στην εγκύκλιο που δημοσιεύτηκε σήμερα αναφέρεται ότι οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ και του ΕΤΑΑ για τον καθορισμό της μηνιαίας βάσης υπολογισμού, θα πρέπει να συνυπολογίζουν τυχόν ποσά που έχουν καταβληθεί και με δελτίο επαγγελματικής δαπάνης.

Ωστόσο ως μικρή ανάσα χαρακτηρίζεται η διευκρίνιση που αναφέρεται στην εγκύκλιο ότι στις περιπτώσεις πολλαπλής ασφάλισης η βάση υπολογισμού των πάσης φύσεως ασφαλιστικών εισφορών θα είναι το άθροισμα από την παροχή μισθωτών υπηρεσιών και του καθαρού φορολογητέου αποτελέσματος ή το άθροισμα του καθαρού φορολογητέου αποτελέσματος από κάθε δραστηριότητα αντίστοιχα.

Ειδικά στις περιπτώσεις πολλαπλής απασχόλησης η μισθωτή εργασία προηγείται της αυτοαπασχόλησης για την συμπλήρωση του ανώτατου πλαφόν εισοδήματος (μηνιαία 5.860 ευρώ). Δηλαδή μισθωτός που δραστηριοποιείται και ως ελευθεροεπαγγελματίας θα απαλλάσσεται από το κατώτατο πλαφόν για το ελεύθερο επάγγελμα αρκεί να καλύπτονται συλλήβδην τα 586 ευρώ το μήνα.

Για παράδειγμα αν εισπράττει μισθό 1.500 ευρώ και εισπράττει από ελεύθερο επάγγελμα 300 ευρώ, θα πληρώσει εισφορές ως μισθωτός και 26,95% επί των 300 ευρώ και όχι επί του κατώτατου πλαφόν των 586 ευρώ.

Σε περίπτωση εισοδημάτων από δύο ελεύθερες δραστηριότητες, (π.χ. ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ) προηγείται αυτό που αποφέρει το μεγαλύτερο εισόδημα.

Ο ασφαλισμένος πάντως με βάση το άθροισμα του εισοδήματος είναι υποχρεωμένος να καταβάλει διαφορετικό ύψος εισφορών σε κάθε ταμείο. Για παράδειγμα, ασφαλισμένος στον ΟΑΕΕ καταβάλλει εισφορές στο 26,95% του φορολογητέου εισοδήματος ενώ αν είναι ασφαλισμένος και στο ΕΤΑΑ θα πρέπει να πληρώνει εισφορές 38%.

Μηνιαία βάση υπολογισμού των εισφορών αποτελεί το ποσό που προκύπτει από τη διαίρεση του καθαρού φορολογικού αποτελέσματος του προηγούμενου φορολογικού έτους δια του δώδεκα. Η ανώτατη καταβλητέα εισφορά για σύνταξη θα είναι 1.172 ευρώ το μήνα και η κατώτατη 157.

Οι νέες εισφορές θα είναι πληρωτέες κάθε μήνα και ειδικότερα μέχρι το τέλος του επόμενου, οπότε η πρεμιέρα των πληρωμών με το νέο σύστημα θα γίνει στο τέλος Φεβρουαρίου.

Η βάση υπολογισμού προκύπτει «από το πιο πρόσφατο εκκαθαρισμένο φορολογικό έτος», που για τον επόμενο έτος είναι το 2015. Τυχόν διαφορά που θα προκύψει όταν εκκαθαριστεί το εισόδημα του 2016 «αναζητείται και συμψηφίζεται ισομερώς κατανεμημένη σε μηνιαία βάση ως τον Δεκέμβριο».

Υποχρέωση για εισφορές με βάση το κατώτατο πλαφόν εισοδήματος ( 586 ευρώ/μήνα μικτά ) έχουν επίσης όσοι δηλώνουν ζημιές, μηδενικά κέρδη ή υποχρεωτική ασφάλιση λόγω ιδιότητας χωρίς άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, οι δικηγόροι σε αναστολή κ.α.

Σε περίπτωση μη υποβολής εκ μέρους του υπόχρεου φορολογικής δήλωσης , οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται προσωρινά με το κατώτατο πλαφόν «έως ότου καταστεί δυνατός ο εντοπισμός του φορολογητέου εισοδήματος». Για παράδειγμα, ασφαλισμένος στον ΟΑΕΕ καταβάλλει εισφορές στο 26,95% του φορολογητέου αποτελέσματος, ενώ αν είναι ασφαλισμένος και στο ΕΤΑΑ θα πρέπει να πληρώνει εισφορές 38%.

Τι αλλάζει για τους αγρότες

Το μίνιμουμ ασφάλιστρο που καλούνται να πληρώσουν οι αγρότες που εντάσσονται στο νέο σύστημα είναι 410,2 ευρώ το μήνα ακόμα και στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση.. Εκτιμάται ότι η επιβάρυνση των αγροτών για το 2017 δε θα είναι μεγάλη σε σχέση με το 2016. Υπενθυμίζουμε ότι από το β εξάμηνο του 2015 έως και το 2022 οι περίπου 640.000 αγρότες καλούνται να καταβάλλουν εισφορές αυξημένες έως και κατά 36%.

Ως ανώτατο ασφαληστέο εισόδημα ορίζεται το 10πλάσιο του κατώτατου μισθού ήτοι τα 5.860 ευρώ το μήνα.

Για τους /τις συζύγους, και τα ενήλικα τέκνα, στις περιπτώσεις οικογενειακής εκμετάλλευσης, η μηνιαία βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών αποτελεί το πηλίκο της διαίρεσης του συνολικού εισοδήματος της εκμετάλλευσης, δια του αριθμού των μελών, διαιρούμενο δια 12.

Και στην περίπτωση των αγροτών, όταν υπάρχει πολλαπλή δραστηριότητα, μηνιαία βάση υπολογισμού αποτελεί το άθροισμα του καθαρού φορολογητέου αποτελέσματος από έκαστη δραστηριότητα.

Για την εξεύρεση της βάσης υπολογισμούς θα ληφθεί υπόψη το σύνολο του καθαρού φορολογητέου εισοδήματος από τη δραστηριότητα που προκύπτει ότι αποτελεί τη βασική πηγή βιοπορισμού και σε αυτό θα προστεθεί το εισόδημα των άλλων δραστηριοτήτων, ώστε η βάση να μην ξεπερνά το δεκαπλάσιο του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών (5.860 ευρώ).

Η απόφαση αφορά αυτοτελώς απασχολούμενους στην αγροτική οικονομία για τους οποίους προκύπτει υποχρεωτική υπαγωγή στην ασφάλιση, και κυρίως αγρότες, κτηνοτρόφους, πτηνοτρόφους, μελισσοκόμους, αλιείς, τους κατά κύριο επάγγελμα (τουλάχιστον για μια 5ετία) αγρότες καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται σε επιδοτούμενα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης νέων γεωργών που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα έως 100 kw, τους αυτοαπασχολούμενους στην αγροτική οικονομία που εντάσσονται σε επενδυτικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, επαγγελματίες, βιοτέχνες και εμπόρους που βάσει πληθυσμιακών ή εισοδηματικών κριτηρίων υπάγονταν στην ασφάλιση του ΟΓΑ, συζύγους και ενήλικα τέκνα οικογένειας σε περιπτώσεις οικογενειακής αγροτικής εκμετάλλευσης καθώς και μοναχούς που απασχολούνται σε αγροτικές εργασίες, οι οποίοι έχουν υπαχθεί ή θα υπαχθούν προαιρετικά στην ασφάλιση.

Πηγή: newmoney.gr

Ακολουθήστε το Cretanmagazine στο Google News και στο Facebook