Connect with us

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Ασθένειες του αμπελιού τον Ιούνιο

Δημοσιεύτηκε

στις

Ασθένειες του αμπελιού την περίoδο που διανύουμε


Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου εξέδωσε γεωργική προειδοποίηση η οποία αναφέρεται στους εχθρούς και τις ασθένειες που απειλούν ή προσβάλλουν τα αμπέλια την περίοδο που διανύουμε, καθώς και τους τρόπους αντιμετώπισης τους. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου, τηλέφωνο 2810282248.

Ευδεμίδα: Πολύ αυξημένη η δραστηριότητα στην πρώιμη – ενδιάμεση ζώνη και στην κάτω Μεσσαρά Ηρακλείου. Οι συλλήψεις αυξάνουν και οι ωοτοκίες πυκνώνουν.

Ωίδιο : Απαραίτητη η προστασία χωρίς κενά σε όλες τις αμπελουργικές ζώνες.

Περονόσπορος : Ο μύκητας ενεργοποιείται και μολύνει κάθε φορά που σημειώνονται δροσιές. Τα ευαίσθητα στάδια μούρου – άνθησης – καρπόδεσης – μικρές ράγες σε ανάπτυξη πρέπει να είναι καλυμμένα.

Τζιτζικάκι: Αυξάνουν κατά θέσεις δυναμικά οι πληθυσμοί τους.

Καλλιεργητικά μέτρα: Είναι εξίσου αποτελεσματικά με τα χημικά και ενισχύουν τη δράση τους.

Σημείωση: Είναι μια δύσκολη χρονιά από πλευράς φυτοπροστασίας. Ωίδιο και περονόσπορος έχουν εγκατασταθεί δυναμικά, η ευδεμίδα εμφανίζει υψηλή δραστηριότητα και ο κίνδυνος ζημιών είναι πολύ αυξημένος.

ΕΥΔΕΜΙΔΑ: (Lobesia botrana)

Γενικές πληροφορίες – Διαπιστώσεις – Οδηγίες :

Στην πρώιμη, ενδιάμεση ζώνη του ν. Ηρακλείου και στην κάτω Μεσσαρά η 2η πτήση συνεχίζεται με αυξημένους πληθυσμούς και πολύπυκνές ωοτοκίες. Συνιστάται επαναληπτικός ψεκασμός ανάλογα με την διάρκεια δράσης του σκευάσματος της προηγούμενης εφαρμογής.

Ενδεικτικές ημερομηνίες επανάληψης:

Πρώιμη – βόρεια παραλιακή ζώνη ν. Ηρακλείου:

Επιτραπέζια : 7 – 8 Ιουνίου.

Σουλτανίνα – οινάμπελα : 8 – 10 Ιουνίου.

Ενδιάμεση ζώνη (μεταξύ πρώιμης και μεσοπρώιμης) και κάτω Μεσσαρά :

Επιτραπέζια : 9 – 11 Ιουνίου.

Σουλτανίνα – οινάμπελα : θα ενημερωθείτε στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

ΠΡΟΣΟΧΗ. Λόγω της ιδιαίτερα πυκνής βλάστησης χρειάζεται προσοχήώστε το ψεκαστικό υγρό να φθάσει σε όλα τα σταφύλια. Σα κρυμμένα σταφύλια συνήθως προσβάλλονται. Θα πρέπει να γίνονται οι απαραίτητοι χειρισμοί στη βλάστηση ώστε να εξασφαλίζεται η κάλυψη όλων των σταφυλιών. Επίσης, κάθε σειρά να ψεκάζεται και από τις δυο πλευρές, τα ψεκαστικά να είναι ρυθμισμένα και η ταχύτητα των τρακτέρ μικρή.

ΩΙΔΙΟ:(Erysiphe necator)(χολέρα, σίρικας)

Γενικές πληροφορίες – Διαπιστώσεις :

  • Οι καιρικές συνθήκες ευνοούν τις νέες μολύνσεις και τα βλαστικά στάδια της εποχής (άνθηση – καρπόδεση – νεαρές ράγες) είναι πολύ ευαίσθητα.

Οδηγίες :

  • Απαραίτητη η συνέχιση της προστασίας χωρίς κενά την περίοδο αυτή (συνεχής κάλυψη με μεσοδιάστημα εφαρμογών ανάλογα με το σκεύασμα).
  • Στα βλαστικά στάδια της άνθησης – καρπόδεσης να προτιμηθεί το θειάφι σε μορφή σκόνης επίπασης (απύρι). Προσοχή: το θειάφι σε θερμοκρασίες πάνωαπό 30οC μπορεί να προκαλέσει τοξικότητα.

Π Ε Ρ Ο Ν Ο Σ Π Ο Ρ Ο Σ : (Plasmopara viticola)

Γενικές πληροφορίες – Διαπιστώσεις :

Υπενθυμίζεται ότι οι έντονες δροσιές που επικρατούν κατά θέσεις και κατά περιόδους δίνουν νέες μολύνσεις. Οι τοπικές βροχές μικρής έντασης και διάρκειας επιδεινώνουν περαιτέρω τον κίνδυνο μολύνσεων.

Προσοχή : Την περίοδο αυτή ο μύκητας μπορεί να χτυπήσει “κατευθείαν” στα σταφύλια.

Οδηγίες :

  • Συνιστάται να συνεχιστεί η προστασία. Τα ευαίσθητα βλαστικά στάδια (άνθηση – καρπόδεση – μικρές ράγες σε ανάπτυξη) πρέπει να είναι καλυμμένα, ιδιαίτερα σε περιόδους με έντονες δροσιές ή σε πιθανή βροχή (παρακολουθείτε την πρόβλεψη ΕΜΥ).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κάθε σειρά να ψεκάζεται και από τις δυο πλευρές, τα ψεκαστικά να είναι καλά ρυθμισμένα και η ταχύτητα των τρακτέρ μικρή.

TZITZIKAKI:(Empoasca spp)

Γενικές πληροφορίες – Διαπιστώσεις :

  • Υπάρχουν αμπέλια, κυρίως στις πρωιμότερες ποικιλίες και θέσεις, που εμφανίζουν πληθυσμούς κοντά στο όριο επέμβασης. Υπενθυμίζεται ότι το ενδεικτικό όριο επέμβασης είναι τα 50 – 70 άπτερα άτομα ανά 100 φύλλα.

Οδηγίες :

  • Επειδή από αμπέλι σε αμπέλι οι πληθυσμοί διαφοροποιούνται σημαντικά, συνιστάται να γίνονται τακτικοί έλεγχοι. Ελέγχετε την κάτω επιφάνεια 100 τυχαίων φύλλων, από τα μεσαία έως και δυο φύλλα πριν την κορυφή του βλαστού. Προστασία του φυλλώματος συνιστάται όταν μετρώνται συνολικά 50 – 70 άπτερα άτομα στα 100 φύλλα.

Καλλιεργητικά μέτρα: Η πυκνή–πολύ ζωηρή βλάστηση είναι στοιχείο επιβαρυντικό για την καλλιέργεια. Ευνοεί την ανεξέλεγκτη εγκατάσταση φυτοπαρασίτων (εντόμων – μυκήτων) και κάνει δυσκολότερη την αντιμετώπισή τους. Γενικά η βλάστηση πρέπει να ελέγχεται με χλωρά κλαδέματα (κορυφολογήματα, ξεφυλλίσματα) ώστε το εσωτερικό του πρέμνου να αερίζεται και να διατηρεί χαμηλή υγρασία.

Η υγρασία είναι βασικός παράγοντας της εξάπλωσης των φυτοπαρασίτων. Επιπλέον, οι χειρισμοί στη βλάστηση εξασφαλίζουν κατά τους ψεκασμούς την καλή κάλυψη των σταφυλιών, άρα και την ικανοποιητική προστασία τους από τα σημαντικότερα φυτοπαράσιτα του αμπελώνα της Κρήτης (ευδεμίδα, ωίδιο, περονόσπορο).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά για το αμπέλι ανάλογα με το βλαστικό στάδιο και την ασθένεια ή τον εχθρό. Σε κάθε περίπτωση διαβάζετε προσεκτικά και εφαρμόζετε πιστά την ετικέτα.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΠΕΛΟΦΥΛΛΑ

Με βάση τα αποτελέσματα των ελέγχων σε νωπά αμπελόφυλλα συχνά ανιχνεύονται υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων πάνω από τα ανώτατα επιτρεπτά όρια του Ευρωπαϊκού Κανονισμού.

Πέρα των σοβαρών επιπτώσεων που συνεπάγεται αυτό για τη Δημόσια Υγεία, επιβάλλονται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις βάσει του Ν.4036/2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Εφιστούμε την προσοχή σας στα παρακάτω:

  • Όλες οι εγκρίσεις των γεωργικών φαρμάκων στο αμπέλι αφορούν το προϊόν σταφύλι και όχι τανωπά αμπελόφυλλα.Συνεπώς όλες οι οδηγίες χρήσης και οι ημέρες αναμονής πριν τη συγκομιδή από την τελευταία εφαρμογή αφορούν μόνο το σταφύλι. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και αν τηρούνται οι οδηγίες της ετικέτας είναι πιθανό να ανιχνεύονται υπολείμματα πάνω από τα επιτρεπτά όρια.
  • Ουσιαστικά ασφαλής συγκομιδή νωπών αμπελόφυλλων μπορεί να γίνεται μόνο από αμπέλιαπου δεν έχει γίνει καμία χρήση φυτοπροστατευτικού προϊόντος.

Ακολουθήστε το Cretanmagazine στο Google News και στο Facebook