Connect with us

ΕΛΛΑΔΑ

Διευκολύνσεις για τις δημοσίους υπαλλήλους που έχουν παιδιά

Δημοσιεύτηκε

στις

Μια σειρά από διευκολύνσεις παρέχονται σε γυναίκες δημοσίους υπαλλήλους για τη μητρότητα αλλά και σε γονείς που εργάζονται στο δημόσιο τομέα για την ανατροφή τέκνων


Συγκεκριμένα:

• Στις υπαλλήλους οι οποίες κυοφορούν, χορηγείται άδεια μητρότητας με πλήρεις αποδοχές δύο (2) μήνες πριν (άδεια κύησης) και τρεις (3) μήνες μετά (άδεια λοχείας) τον τοκετό. Η άδεια χορηγείται ύστερα από βεβαίωση του θεράποντος ιατρού για τον πιθανολογούμενο χρόνο τοκετού.

Σε περίπτωση απόκτησης τέκνου πέραν του 3ου, η μετά τον τοκετό άδεια προσαυξάνεται κάθε φορά κατά δύο (2) μήνες.

Σε περίπτωση πολύδυμης κύησης, η άδεια λοχείας αυξάνεται κατά ένα (1) μήνα για κάθε τέκνο πέραν του ενός

• Όταν ο τοκετός πραγματοποιείται σε χρόνο μεταγενέστερο από αυτόν που είχε πιθανολογηθεί αρχικά, η άδεια που είχε χορηγηθεί, παρατείνεται μέχρι την πραγματική ημερομηνία του τοκετού, χωρίς αυτή η παράταση να συνεπάγεται αντίστοιχη μείωση του χρόνου της άδειας που χορηγείται μετά τον τοκετό. Όταν ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που είχε αρχικά πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της άδειας χορηγείται μετά τον τοκετό, ώστε να εξασφαλιστεί συνολικός χρόνος άδειας πέντε (5) μηνών.

• Σε κυοφορούσες υπαλλήλους που έχουν ανάγκη ειδικής θεραπείας, μετά την εξάντληση της αναρρωτικής άδειας με αποδοχές, χορηγείται κανονική άδεια κυοφορίας με αποδοχές, μετά από βεβαίωση θεράποντος ιατρού και διευθυντή γυναικολογικής ή μαιευτικής κλινικής ή τμήματος δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος.

• Στις υπαλλήλους που υιοθετούν τέκνο, χορηγείται άδεια τριών (3) μηνών με πλήρεις αποδοχές εντός του πρώτου εξαμήνου μετά την περαίωση της διαδικασίας της υιοθεσίας, εφόσον το υιοθετημένο τέκνο είναι ηλικίας έως έξι (6) ετών.

ΑΔΕΙΑ ΣΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ
(άρθρο 50, παρ. 1, εδάφιο β’ του Υπαλληλικού Κώδικα / ν. 3528/2007).

• Στον πατέρα υπάλληλο χορηγείται άδεια δύο (2) ημε¬ρών σε περίπτωση γέννησης τέκνου. Η άδεια αυτή χορηγείται και στην περίπτωση υιοθεσίας, εφόσον το υιοθετηθέν δεν έχει υπερβεί το 2ο έτος της ηλικίας του.
ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΚΝΟΥ ΣΤΟΥΣ/ΣΤΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ

1. Άρθρο 53 του Υπαλληλικού Κώδικα / ν. 3528/2007

• ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ Ή ΑΔΕΙΑ ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ

Ο χρόνος εργασίας του γονέα υπαλλήλου μειώνεται κατά δύο (2) ώρες ημερησίως εφόσον έχει τέκνα ηλικίας έως δύο (2) ετών και κατά μία (1) ώρα, εφόσον έχει τέκνα ηλικίας από δύο (2) έως τεσσάρων (4) ετών. Ο γονέας υπάλληλος δικαιούται εννέα (9) μήνες άδεια με αποδοχές για ανατροφή παιδιού, εφόσον δεν κάνει χρήση του κατά το προηγούμενο εδάφιο μειωμένου ωραρίου.

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ:

 Για το γονέα που είναι άγαμος ή χήρος ή διαζευγμένος ή έχει αναπηρία 67% και άνω, το κατά μία ώρα μειωμένο ωράριο του πρώτου εδαφίου ή η άδεια του προηγούμενου εδαφίου προσαυξάνονται κατά έξι (6) μήνες ή ένα (1) μήνα αντίστοιχα.

 Στην περίπτωση γέννησης 4ου τέκνου, το μειωμένο ωράριο εργασίας παρατείνεται για δύο (2) ακόμα έτη (παρ. 2 του άρθρου 53 του Υ.Κ.).
 Σε περίπτωση γέννησης διδύμων, τριδύμων κλπ. τέκνων χορηγείται επιπλέον άδεια ανατροφής χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών με αποδοχές για κάθε τέκνο πέραν του ενός.

• Αν και οι δύο γονείς είναι υπάλληλοι, με κοινή τους δήλωση που κατατίθεται στις υπηρεσίες τους καθορίζεται ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου ή της άδειας ανατροφής, εκτός αν με την ανωτέρω κοινή τους δήλωση καθορίσουν χρονικά διαστήματα που ο καθένας θα κάνει χρήση, αλλά πάντοτε διαδοχικώς και μέσα στα χρονικά όρια της προηγούμενης παραγράφου.
Αν η σύζυγος του υπαλλήλου ή ο σύζυγος της υπαλλήλου εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα, εφόσον δικαιούται όμοιων ολικώς ή μερικώς διευκολύνσεων, ο σύζυγος ή η σύζυγος υπάλληλος δικαιούται να κάνει χρήση των διευκολύνσεων κατά το μέρος που η σύζυγος αυτού ή ο σύζυγος αυτής δεν κάνει χρήση των δικών της ή των δικών του δικαιωμάτων ή κατά το μέρος που αυτά υπολείπονται.
• Χορηγείται άδεια με αποδοχές για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης του τέκνου το οποίο φοιτά σε ίδρυμα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Υ.Α. ΔΙΔΑΔ/Φ.53/1222/οικ.20561, 1613 ΦΕΚ/τ. β’/17.08.2007).

• Χορηγείται άδεια με αποδοχές σε περίπτωση ασθένειας ανήλικων τέκνων.

• ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΕΚΝΟΥ
Η προβλεπόμενη από την παράγραφο 2 του άρθρου 51 του Υ.Κ. άδεια άνευ αποδοχών, χορηγείται στον φυσικό, θετό και ανάδοχο γονέα υποχρεωτικά, χωρίς γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου, όταν πρόκειται για ανατροφή παιδιού ηλικίας έως και έξι (6) ετών ή έως οκτώ (8) ετών εφόσον η υιοθεσία δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι την ηλικία των έξι (6) ετών.
• Διάστημα τριών (3) μηνών από την άδεια άνευ αποδοχών έως πέντε (5) ετών της παραγράφου 2 του άρθρου 51 του Υ.Κ., που δύναται να λάβει δημόσιος υπάλληλος για ανατροφή τέκνου ηλικίας έως έξι (6) ετών, χορηγείται χωρίς γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου και με πλήρεις αποδοχές στην περίπτωση γέννησης τρίτου (3ου) παιδιού και άνω.
• Η άδεια άνευ αποδοχών της παρ. 1 του άρθρου 51 του ΥΚ χορηγείται υποχρεωτικά μετά από αίτησή του υπαλλήλου στο φυσικό, θετό και ανάδοχο γονέα όταν πρόκειται για νοσηλεία ανήλικου τέκνου λόγω ασθένειας ή ατυχήματος που καθιστά αναγκαία την άμεση παρουσία του.

2. Άρθρο 37 παρ. 5 του ν. 3986/2011

• ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΈΩΣ ΚΑΙ 50% ΓΙΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΤΗ
Το τακτικό Προσωπικό που απασχολείται στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. και στους Ο.Τ.Α. α` και β` βαθμού μπορεί να ζητήσει με αίτηση του τη μείωση των ωρών εργασίας του μέχρι και 50%, με ανάλογη μείωση των αποδοχών του, για χρονική διάρκεια μέχρι πέντε (5) έτη.
Κατά την άποψη της Υπηρεσίας μας, η ως άνω μείωση των ωρών εργασίας χορηγείται στον γονέα υπάλληλο για την ανατροφή του τέκνου του, μετά από αίτησή του, υποχρεωτικά, χωρίς γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου.

aftodioikisi.gr

ΕΛΛΑΔΑ

Επίδομα ανάσα – Πάνω από 500 ευρώ στους δικαιούχους

Δημοσιεύτηκε

στις

Διαβάστε το σας αφορά όλους


Σήμερα, Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019, θα πραγματοποιηθεί η τρίτη πληρωμή των δικαιούχων του επιδόματος στέγασης (ενοίκιο), των οποίων οι αιτήσεις εγκρίθηκαν έως τις 31 Μαΐου 2019, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή η αναπληρώτρια υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου.

Το ποσό των 31.737.257,89 ευρώ θα καταβληθεί σε 255.188 δικαιούχους και αφορά περισσότερα από 650.000 άτομα. Όλοι θα εισπράξουν τα μηνιαία επιδόματα που δικαιούνται με βάση τη σύνθεση του νοικοκυριού έως και τον Μάιο.

Υπενθυμίζεται ότι η ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα παραμένει ανοιχτή, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να την επισκέπτονται και να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ανά πάσα στιγμή.

Επίδομα ανάσα: Προσαυξάνεται κατά 11% και φτάνει τα 420 ευρώ!

Ποιοι επίδομα αυξάνεται κατά 11% και φτάνει μέχρι και τα 420 ευρώ; Τεράστια ανάσα για χιλιάδες νοικοκυριά! Διαβάστε αναλυτικά παρακάτω ποιους αφορά!

Η κυβέρνηση τα τελευταία δύο χρόνια αύξησε το επίδομα παιδιού σε εκατομμύρια οικογένειες. Από τον Γενάρη του 2018 που ανακοινώθηκε, ο ΟΠΕΚΑ αύξησε το «μπάτζετ» των οικογενειακών επιδομάτων. Συγκεκριμένα, κάθε δίμηνο αυξημένο επίδομα παίρνουν 698.800 οικογένειες.

Ο προϋπολογισμός για το οικογενειακό επίδομα αυξήθηκε από τα 650 εκατ. ευρώ το 2017 στα 910 εκατ. ευρώ το 2018. Μιλάμε για μία αύξηση περίπου 40% που έδωσε ανάσα σε χιλιάδες οικογένειες με δύο παιδιά. Στο σχέδιο που παρουσίασε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στο Μέγαρο Μουσικής, πέρα από την αύξηση του κατώτατου μισθού και της εθνικής σύνταξης ανακοίνωσε πως θα αυξήσει το ΚΕΑ (Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης) κατά 11%.

Μπορείτε να δείτε εδώ τα ποσά που προκύπτουν για κάθε οικογένεια για το επίδομα παιδιού.

Παραδείγματα

Οικογένεια με 2 γονείς και 2 παιδιά, με ετήσιο εισόδημα 28.000€: Η κλίμακα ισοδυναμίας της οικογένειας είναι : 1 + 1/2 +1/4 + 1/4 = 2. Συνεπώς το ισοδύναμο εισόδημα είναι : 28.000€ / 2= 14.000€. Άρα η οικογένεια εντάσσεται στην Γ εισοδηματική κλίμακα και θα λάβει 56€ επίδομα το μήνα.

Οικογένεια με 2 γονείς και 1 παιδί, με ετήσιο εισόδημα 26.000€: Η κλίμακα ισοδυναμίας της οικογένειας είναι : 1 + 1/2 +1/4 = 1,75. Συνεπώς το ισοδύναμο εισόδημα είναι : 26.000€ / 1,75= 14.857€. Άρα η οικογένεια εντάσσεται στην Γ εισοδηματική κλίμακα και θα λάβει 28€ επίδομα το μήνα.

Οικογένεια με 2 γονείς και 2 παιδιά, με ετήσιο εισόδημα 18.800€: Η κλίμακα ισοδυναμίας της οικογένειας είναι : 1 + 1/2 +1/4 + 1/4 = 2. Συνεπώς το ισοδύναμο εισόδημα είναι : 18.800€ / 2= 9.400€. Άρα η οικογένεια εντάσσεται στην Β εισοδηματική κλίμακα και θα λάβει 84€ επίδομα το μήνα.

Οικογένεια με 2 γονείς και 3 παιδιά με ετήσιο εισόδημα 13.000€: Η κλίμακα ισοδυναμίας της οικογένειας είναι : 1 + 1/2 +1/4 + 1/4 +1/4 = 2,25. Συνεπώς το ισοδύναμο εισόδημα είναι : 13.000€ / 2,25 = 5.777€. Άρα η οικογένεια εντάσσεται στην Α εισοδηματική κλίμακα και θα λάβει 280€ το μήνα.

Οικογένεια με 2 γονείς και 2 παιδιά με ετήσιο εισόδημα 12.000€: Η κλίμακα ισοδυναμίας της οικογένειας είναι : 1 + 1/2 +1/4 + 1/4 = 2. Συνεπώς το ισοδύναμο εισόδημα είναι : 12.000€ / 2= 6.000€. Άρα η οικογένεια εντάσσεται στην Α εισοδηματική κλίμακα και θα λάβει 140€ το μήνα.

Επίδομα ανάσα

Οικογένεια με 2 γονείς και 4 παιδιά με ετήσιο εισόδημα 14.500€: Η κλίμακα ισοδυναμίας της οικογένειας είναι : 1 + 1/2 +1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4 = 2,5. Συνεπώς το ισοδύναμο εισόδημα είναι : 14.500€ / 2,5 = 5.800€. Η οικογένεια εντάσσεται στην Α εισοδηματική κλίμακα και θα λάβει 420€ το μήνα.

Οικογένεια με 2 γονείς και 4 παιδιά με ετήσιο εισόδημα 24.500€: Η κλίμακα ισοδυναμίας της οικογένειας είναι : 1 + 1/2 +1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4 = 2,5. Συνεπώς το ισοδύναμο εισόδημα είναι : 24.500€ / 2,5 = 9.800€. Η οικογένεια εντάσσεται στην Β εισοδηματική κλίμακα και θα λάβει 252€ το μήνα.

Οικογένεια με 2 γονείς και 5 παιδιά με ετήσιο εισόδημα 27.000€: Η κλίμακα ισοδυναμίας της οικογένειας είναι : 1 + 1/2 +1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4 +1/4 = 2,75. Συνεπώς το ισοδύναμο εισόδημα είναι : 27.000€ / 2,75 = 9.818€. Η οικογένεια εντάσσεται στην Β εισοδηματική κλίμακα και θα λάβει 336 € το μήνα.

Παράλληλα, σημαντικά αυξημένο είναι το επίδομα παιδιού του ΟΠΕΚΑ και για τις μονογονεϊκές οικογένειες. Δείτε εδώ αναλυτικά ποσά και πίνακες.

Παρακάτω δείτε αναλυτικά παραδείγματα

Παραδείγματα
Μονογονεικές οικογένειες με 3 παιδιά και ετήσιο εισόδημα 12.000€: Η κλίμακα ισοδυναμίας της οικογένειας είναι : 1 + 1/2 +1/4 + 1/4 = 2. Συνεπώς το ισοδύναμο εισόδημα είναι : 12.000€ / 2= 6.000€. Άρα η οικογένεια εντάσσεται στην Α εισοδηματική κλίμακα και θα λάβει 280€ το μήνα.

Μονογονεικές οικογένειες με 1 παιδί και ετήσιο εισόδημα 9.000€: Η κλίμακα ισοδυναμίας της οικογένειας είναι : 1 + 1/2 = 1,5. Συνεπώς το ισοδύναμο εισόδημα είναι : 9.000€ / 1,5= 6.000€. Άρα η οικογένεια εντάσσεται στην Α εισοδηματική κλίμακα και θα λάβει 70€ το μήνα.

Μονογονεικές οικογένειες με 2 παιδιά και ετήσιο εισόδημα 10.500€: Η κλίμακα ισοδυναμίας της οικογένειας είναι : 1 + 1/2 + 1/4 = 1,75. Συνεπώς το ισοδύναμο εισόδημα είναι : 10.500€ / 1,75= 6.000€. Άρα η οικογένεια εντάσσεται στην Α εισοδηματική κλίμακα και θα λάβει 140€ το μήνα.

Τι υπόσχεται ο Μητσοτάκης
Ο πρόεδρος της ΝΔ, Κυριάκος Μητσοτάκης σε όλες τις προεκλογικές του συνεντεύξεις δηλώνει ότι, πέρα από τις φοροελαφρύνσεις, θα αφήσει ανέπαφα τα επιδόματα. Αυτό δήλωσε μιλώντας σε συνέντευξή του, στο τηλεοπτικό σταθμό Star. Όπως και τότε, έτσι και σήμερα επανέλαβε ότι θα δώσει επίδομα 2.000 ευρώ για κάθε νέα γέννηση.

ΣΥΝΕΧΙΣΕ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΣΟΚ: 19χρονος πέθανε ενώ έπαιζε μπάσκετ

Δημοσιεύτηκε

στις

Την ώρα που έπαιζε μπάσκετ έχασε τη ζωή του ένα αγόρι μόλις 19 ετών στα Λεχαινά, βυθίζοντας στο πένθος την τοπική κοινωνία


Σύμφωνα με το ilialive.gr, ο 19χρονος έχασε τη ζωή του κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, την ώρα προπόνησης ή αγώνα μπάσκετ.

Οι φίλοι του είναι σε σοκ. Οι γονείς του έχουν καταγωγή από την περιοχή, όπου ζούσαν τα προηγούμενα χρόνια. Ωστόσο, έχουν μετακομίσει μόνιμα στην Αθήνα.

Αναμένεται το ιατροδικαστικό πόρισμα για τα αίτια του θανάτου και δεν έχει ακόμα αν η κηδεία του θα γίνει στα Λεχαινά.

ΣΥΝΕΧΙΣΕ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ

ΕΛΛΑΔΑ

Οριστικές λύσεις για «κόκκινα» στεγαστικά

Δημοσιεύτηκε

στις

Ποιες είναι οι λύσεις και πώς λειτουργούν


Μια σειρά λύσεων σε δανειολήπτες που βρίσκονται ήδη στο «κόκκινο» και δεν αποπληρώνουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις προσφέρουν ήδη οι εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις στους πελάτες τους, ενώ στο αμέσως προσεχές διάστημα θα εμπλουτίσουν τις λύσεις αυτές.

Οι λύσεις αυτές, όπως επισημαίνουν αρμόδια στελέχη, θα προκύψουν σε απόλυτη και ειλικρινή συνεργασία που θα έχει ο δανειολήπτης -που πραγματικά βρίσκεται σε αποδεδειγμένη αδυναμία να αποπληρώνει την υπάρχουσα δανειακή του υποχρέωση- με τις εταιρίες διαχείρισης. Θα αποτελούν λύσεις οριστικής διευθέτησης και θα δίνουν λύση στο πρόβλημα.

Στις λύσεις που ήδη προσφέρονται σύμφωνα με στελέχη των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια κα πιστώσεις περιλαμβάνονται:

Εθελοντική παράδοση ακινήτου – Deed-in Lieu (DIL)

Ο δανειολήπτης συμφωνεί τη μεταβίβαση της κυριότητας του ακινήτου στην Τράπεζα, υπό την προϋπόθεση απομείωσης του λογιστικού υπολοίπου κατά το ποσό της εμπορικής αξίας του ενυπόθηκου ακίνητου. Όπως επισημαίνουν αρμόδια στελέχη, είναι μια φιλική λύση που δεν απαιτεί κάποια επιπλέον ενέργεια από τον δανειολήπτη αναφορικά με το ακίνητο (πχ εύρεση αγοραστή).

Εθελοντική εκποίηση ακινήτου (Voluntary/Short Sale)

Ο δανειολήπτης συμφωνεί με την τράπεζα να πουλήσει το ενυπόθηκο ακίνητο σε τρίτο αγοραστή, εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος και σε προκαθορισμένο εύρος τιμών. Εάν το ακίνητο θεωρείται εμπορεύσιμο και δεν καταστεί εφικτή η πώληση του σε τρίτο, η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να το αποκτήσει (DIL). Το δάνειο αποπληρώνεται ολικώς ή μερικώς από το τίμημα της πώλησης.

Η συγκεκριμένη λύση έχει δύο εναλλακτικές:

– Άμεση Εθελοντική Εκποίηση του ακινήτου σε αγοραστή που έχει βρει ο δανειολήπτης

– Εθελοντική εκποίηση σε τρίτο αγοραστή που μπορεί να βρεθεί είτε από τον δανειολήπτη είτε από την Τράπεζα

Στις λύσεις που θα εμφανισθούν και στην ελληνική αγορά συμπεριλαμβάνονται:

Μετατροπή σε ενοικίαση/χρηματοδοτική μίσθωση (Mortgage to Rent (MTR) / Sale and Lease back)

Ο δανειολήπτης συμφωνεί τη μεταβίβαση της κυριότητας του ενυπόθηκου ακινήτου στην Τράπεζα (με ή χωρίς όρο για επαναγορά) σε προκαθορισμένη τιμή. Ταυτόχρονα με αμοιβαία συμφωνία, η Τράπεζα νοικιάζει το ακίνητο στον δανειολήπτη. Η λύση αυτή προϋποθέτει ότι ο δανειολήπτης είναι σε θέση να αντέξει οικονομικά το κόστος του ενοικίου.

Ανταλλαγή ακινήτου (Trade Down)

Ο δανειολήπτης συμφωνεί την μεταβίβαση της κυριότητας του ενυπόθηκου ακινήτου στην Τράπεζα. Η Τράπεζα διατηρεί με τον δανειολήπτη ένα νέο δάνειο για ακίνητο μικρότερης αξίας, του οποίου τις μηνιαίες δόσεις μπορεί πλέον να πληρώσει ο δανειολήπτης.

Η μικρότερης αξίας κατοικία μπορεί να προέλθει είτε από τα ακίνητα που έχει η τράπεζα στα βιβλία της, είτε με την ανταλλαγή ακινήτου άλλου δανειολήπτη που μπορεί να θέλει μεγαλύτερο σπίτι Η δημιουργία μιας βάσης δεδομένων με τα ακίνητα όλων των τραπεζών θα ήταν πολύ επιβοηθητική για την επιτυχία του συγκεκριμένου προγράμματος.

Για όλες τις παραπάνω λύσεις ρύθμισης η Τράπεζα και ο δανειολήπτης χρειάζεται να συμφωνήσουν τη διαχείριση του τυχόν καταλοίπου.

ΣΥΝΕΧΙΣΕ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ

Δημοφιλη