Connect with us

ΕΛΛΑΔΑ

Διευκολύνσεις για τις δημοσίους υπαλλήλους που έχουν παιδιά

Δημοσιεύτηκε

στις

Μια σειρά από διευκολύνσεις παρέχονται σε γυναίκες δημοσίους υπαλλήλους για τη μητρότητα αλλά και σε γονείς που εργάζονται στο δημόσιο τομέα για την ανατροφή τέκνων


Συγκεκριμένα:

• Στις υπαλλήλους οι οποίες κυοφορούν, χορηγείται άδεια μητρότητας με πλήρεις αποδοχές δύο (2) μήνες πριν (άδεια κύησης) και τρεις (3) μήνες μετά (άδεια λοχείας) τον τοκετό. Η άδεια χορηγείται ύστερα από βεβαίωση του θεράποντος ιατρού για τον πιθανολογούμενο χρόνο τοκετού.

Σε περίπτωση απόκτησης τέκνου πέραν του 3ου, η μετά τον τοκετό άδεια προσαυξάνεται κάθε φορά κατά δύο (2) μήνες.

Σε περίπτωση πολύδυμης κύησης, η άδεια λοχείας αυξάνεται κατά ένα (1) μήνα για κάθε τέκνο πέραν του ενός

• Όταν ο τοκετός πραγματοποιείται σε χρόνο μεταγενέστερο από αυτόν που είχε πιθανολογηθεί αρχικά, η άδεια που είχε χορηγηθεί, παρατείνεται μέχρι την πραγματική ημερομηνία του τοκετού, χωρίς αυτή η παράταση να συνεπάγεται αντίστοιχη μείωση του χρόνου της άδειας που χορηγείται μετά τον τοκετό. Όταν ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που είχε αρχικά πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της άδειας χορηγείται μετά τον τοκετό, ώστε να εξασφαλιστεί συνολικός χρόνος άδειας πέντε (5) μηνών.

• Σε κυοφορούσες υπαλλήλους που έχουν ανάγκη ειδικής θεραπείας, μετά την εξάντληση της αναρρωτικής άδειας με αποδοχές, χορηγείται κανονική άδεια κυοφορίας με αποδοχές, μετά από βεβαίωση θεράποντος ιατρού και διευθυντή γυναικολογικής ή μαιευτικής κλινικής ή τμήματος δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος.

• Στις υπαλλήλους που υιοθετούν τέκνο, χορηγείται άδεια τριών (3) μηνών με πλήρεις αποδοχές εντός του πρώτου εξαμήνου μετά την περαίωση της διαδικασίας της υιοθεσίας, εφόσον το υιοθετημένο τέκνο είναι ηλικίας έως έξι (6) ετών.

ΑΔΕΙΑ ΣΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ
(άρθρο 50, παρ. 1, εδάφιο β’ του Υπαλληλικού Κώδικα / ν. 3528/2007).

• Στον πατέρα υπάλληλο χορηγείται άδεια δύο (2) ημε¬ρών σε περίπτωση γέννησης τέκνου. Η άδεια αυτή χορηγείται και στην περίπτωση υιοθεσίας, εφόσον το υιοθετηθέν δεν έχει υπερβεί το 2ο έτος της ηλικίας του.
ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΚΝΟΥ ΣΤΟΥΣ/ΣΤΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ

1. Άρθρο 53 του Υπαλληλικού Κώδικα / ν. 3528/2007

• ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ Ή ΑΔΕΙΑ ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ

Ο χρόνος εργασίας του γονέα υπαλλήλου μειώνεται κατά δύο (2) ώρες ημερησίως εφόσον έχει τέκνα ηλικίας έως δύο (2) ετών και κατά μία (1) ώρα, εφόσον έχει τέκνα ηλικίας από δύο (2) έως τεσσάρων (4) ετών. Ο γονέας υπάλληλος δικαιούται εννέα (9) μήνες άδεια με αποδοχές για ανατροφή παιδιού, εφόσον δεν κάνει χρήση του κατά το προηγούμενο εδάφιο μειωμένου ωραρίου.

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ:

 Για το γονέα που είναι άγαμος ή χήρος ή διαζευγμένος ή έχει αναπηρία 67% και άνω, το κατά μία ώρα μειωμένο ωράριο του πρώτου εδαφίου ή η άδεια του προηγούμενου εδαφίου προσαυξάνονται κατά έξι (6) μήνες ή ένα (1) μήνα αντίστοιχα.

 Στην περίπτωση γέννησης 4ου τέκνου, το μειωμένο ωράριο εργασίας παρατείνεται για δύο (2) ακόμα έτη (παρ. 2 του άρθρου 53 του Υ.Κ.).
 Σε περίπτωση γέννησης διδύμων, τριδύμων κλπ. τέκνων χορηγείται επιπλέον άδεια ανατροφής χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών με αποδοχές για κάθε τέκνο πέραν του ενός.

• Αν και οι δύο γονείς είναι υπάλληλοι, με κοινή τους δήλωση που κατατίθεται στις υπηρεσίες τους καθορίζεται ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου ή της άδειας ανατροφής, εκτός αν με την ανωτέρω κοινή τους δήλωση καθορίσουν χρονικά διαστήματα που ο καθένας θα κάνει χρήση, αλλά πάντοτε διαδοχικώς και μέσα στα χρονικά όρια της προηγούμενης παραγράφου.
Αν η σύζυγος του υπαλλήλου ή ο σύζυγος της υπαλλήλου εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα, εφόσον δικαιούται όμοιων ολικώς ή μερικώς διευκολύνσεων, ο σύζυγος ή η σύζυγος υπάλληλος δικαιούται να κάνει χρήση των διευκολύνσεων κατά το μέρος που η σύζυγος αυτού ή ο σύζυγος αυτής δεν κάνει χρήση των δικών της ή των δικών του δικαιωμάτων ή κατά το μέρος που αυτά υπολείπονται.
• Χορηγείται άδεια με αποδοχές για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης του τέκνου το οποίο φοιτά σε ίδρυμα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Υ.Α. ΔΙΔΑΔ/Φ.53/1222/οικ.20561, 1613 ΦΕΚ/τ. β’/17.08.2007).

• Χορηγείται άδεια με αποδοχές σε περίπτωση ασθένειας ανήλικων τέκνων.

• ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΕΚΝΟΥ
Η προβλεπόμενη από την παράγραφο 2 του άρθρου 51 του Υ.Κ. άδεια άνευ αποδοχών, χορηγείται στον φυσικό, θετό και ανάδοχο γονέα υποχρεωτικά, χωρίς γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου, όταν πρόκειται για ανατροφή παιδιού ηλικίας έως και έξι (6) ετών ή έως οκτώ (8) ετών εφόσον η υιοθεσία δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι την ηλικία των έξι (6) ετών.
• Διάστημα τριών (3) μηνών από την άδεια άνευ αποδοχών έως πέντε (5) ετών της παραγράφου 2 του άρθρου 51 του Υ.Κ., που δύναται να λάβει δημόσιος υπάλληλος για ανατροφή τέκνου ηλικίας έως έξι (6) ετών, χορηγείται χωρίς γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου και με πλήρεις αποδοχές στην περίπτωση γέννησης τρίτου (3ου) παιδιού και άνω.
• Η άδεια άνευ αποδοχών της παρ. 1 του άρθρου 51 του ΥΚ χορηγείται υποχρεωτικά μετά από αίτησή του υπαλλήλου στο φυσικό, θετό και ανάδοχο γονέα όταν πρόκειται για νοσηλεία ανήλικου τέκνου λόγω ασθένειας ή ατυχήματος που καθιστά αναγκαία την άμεση παρουσία του.

2. Άρθρο 37 παρ. 5 του ν. 3986/2011

• ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΈΩΣ ΚΑΙ 50% ΓΙΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΤΗ
Το τακτικό Προσωπικό που απασχολείται στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. και στους Ο.Τ.Α. α` και β` βαθμού μπορεί να ζητήσει με αίτηση του τη μείωση των ωρών εργασίας του μέχρι και 50%, με ανάλογη μείωση των αποδοχών του, για χρονική διάρκεια μέχρι πέντε (5) έτη.
Κατά την άποψη της Υπηρεσίας μας, η ως άνω μείωση των ωρών εργασίας χορηγείται στον γονέα υπάλληλο για την ανατροφή του τέκνου του, μετά από αίτησή του, υποχρεωτικά, χωρίς γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου.

aftodioikisi.gr

ΕΛΛΑΔΑ

Βροχές και καταιγίδες από αύριο Παρασκευή

Δημοσιεύτηκε

στις

Βροχές και καταιγίδες, που κατά τόπους θα είναι ισχυρές και σε ορισμένες περιπτώσεις θα συνοδευτούν από χαλαζόπτωση, αναμένονται την Παρασκευή, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών


Τα φαινόμενα έως και τις πρωινές ώρες θα επηρεάσουν τις Σποράδες, καθώς και περιοχές της κεντρικής, ανατολικής και βόρειας χώρας. Μετά το μεσημέρι θα επηρεαστούν κυρίως το Ιόνιο και τα δυτικά, κεντρικά και νότια ηπειρωτικά τμήματα της χώρας. Τις νυκτερινές ώρες προς Σάββατο, ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Νότιο Ιόνιο και ενδεχομένως σε περιοχές της Δυτικής Πελοποννήσου.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 8 έως 22 βαθμούς, στη Βόρεια Ελλάδα από 12 έως 27, στην Ήπειρο από 15 έως 30 βαθμούς, στη Δυτική και Νότια Ελλάδα από 17 έως 27, στην Κεντρική Ελλάδα από 15 έως 28 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 15 έως 30, στα νησιά του Ιονίου από 18 έως 27 βαθμούς και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 17 έως 26 βαθμούς, αλλά στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα οι μέγιστες θα φτάσουν στους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις ισχυροί έως σχεδόν θυελλώδεις, 6 με 7 μποφόρ, και τοπικά θυελλώδεις 8 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση μετά το μεσημέρι. Στο υπόλοιπο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι μέτριοι μέχρι ισχυροί 5 με 6 μποφόρ, ενισχυόμενοι σταδιακά σε σχεδόν θυελλώδεις 7 μποφόρ και πιθανώς τοπικά στα Δωδεκάνησα θυελλώδεις 8 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και βαθμιαία από ανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις έως 5 και τοπικά 6 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά περιόδους κυρίως στα βόρεια και δυτικά και πιθανότητα για λίγες πρόσκαιρες καταιγίδες. Μέχρι το βράδυ τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 5 μποφόρ, και στα ανατολικά ισχυροί 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην πόλη της Αθήνας από 20 έως 29 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές ή καταιγίδες, με βελτίωση τις πρώτες πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί μέτριοι μέχρι ισχυροί, 5 με 6 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς.

ΣΥΝΕΧΙΣΕ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ

ΕΛΛΑΔΑ

Η χώρα μας έχει πάρα πολλές δυνατότητες στον τουρισμό

Δημοσιεύτηκε

στις

Η χώρα μας έχει πάρα πολλές δυνατότητες στον τουρισμό και τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα από ό,τι έλεγαν οι πρώτες εκτιμήσεις


Αυτό δεν είναι τυχαίο, είναι δείγμα ότι από την πρώτη μέρα στο υπουργείο Τουρισμού εξετάσαμε τι έχει γίνει μέσα στην χρονιά και είδαμε ότι υπήρχαν πάρα πολλά πράγματα σχεδιασμένα στο χαρτί, αλλά παγωμένα και μη υλοποιημένα. Όμως, τα ξεπαγώσαμε γρήγορα, μπορέσαμε να αντιμετωπίσουμε τις οποίες παθογένειες εμφανίστηκαν με έκτακτης μορφής γεγονότα, και τώρα είμαστε σε θέση να παρακολουθούμε τα θετικά αποτελέσματα να έρχονται, αλλά και να προγραμματίζουμε τις τελευταίες ενέργειες, ώστε το κλείσιμο της χρονιάς να είναι αντάξιο των προσδοκιών που μία μεγάλη τουριστική δύναμη, όπως η χώρα μας, πρέπει να περιμένει.».

Αυτά τόνισε μεταξύ άλλων ο υπουργός Τουρισμού, Χάρης Θεοχάρης, κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε σήμερα το μεσημέρι στην Πάτρα, μαζί με τον περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριο Φαρμάκη.
Επίσης επισήμανε ότι «δεν πρέπει να ξεχνάμε πως οι δουλειές, που είναι ο πρώτος στόχος της κυβέρνησης της ΝΔ, δεν θα έλθουν χωρίς ανάπτυξη, διότι ανάπτυξη και τουρισμός είναι έννοιες αλληλένδετες», προσθέτοντας ότι «δεν μπορούμε να συζητήσουμε για κανενός είδους ανάπτυξη χωρίς να μιλάμε για τον τουρισμό» και «τουρισμός χωρίς μακρόπνοο σχεδιασμό και χωρίς συνεργασία δεν μπορεί να γίνει.»

«Η συνεργασία», συμπλήρωσε, «προϋποθέτει τη διαφάνεια και αυτή η διαφάνεια θα έρθει μόνο όταν υπάρχει τακτική επικοινωνία και τακτικός τρόπος συζήτησης και επίλυσης όλων των προβλημάτων.».

Με αφορμή λοιπόν τη συνεργασία, ο Χάρης Θεοχάρης αναφέρθηκε στους στόχους της σύστασης περιφερειακού συμβουλίου τουρισμού, λέγοντας ότι «ως υπουργείο πήραμε αυτή την απόφαση, διότι θέλουμε να εξαλείψουμε τους άσκοπους ανταγωνισμούς και τις σπατάλες τις οποίες τις βλέπουμε καθημερινά, τόσο στη συνεργασία των περιφερειών με τους δήμους, όσο και στην συνεργασία του ΕΟΤ και του υπουργείου με τις περιφέρειες». Παράλληλα, σημείωσε, «θέλουμε να φέρουμε βέλτιστες πρακτικές από πιο αναπτυγμένες περιοχές σε άλλες περιοχές που δεν είναι τόσο αναπτυγμένες σε σχέση με το τουριστικό προϊόν και τέλος να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μία διαφάνεια και ένα προγραμματισμό τέτοιο, ώστε να υπάρχουν για όλους σταθεροί και απλοί κανόνες, οι οποίοι θα επιτρέψουν στην κάθε περιφέρεια να αναπτύξει το τουριστικό της προϊόν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».

Εξήγησε δε ότι «δεν θέλουμε να υποκαταστήσουμε την τοπική αυτοδιοίκηση, θέλουμε να την αφήσουμε να αποφασίσει και ταυτόχρονα να την υποβοηθήσουμε, ώστε ο τρόπος που υλοποιεί να είναι τέτοιος, που θα φέρει τα μέγιστα αποτελέσματα».

Απαντώντας σε ερώτηση για τη βελτίωση των οδικών υποδομών της Δυτικής Ελλάδας, γεγονός που συνδέεται με την τουριστική ανάπτυξη, ο Χάρης Θεοχάρης είπε ότι «είναι δεδομένη η προτεραιότητα για τον οδικό άξονα Πατρών- Πύργου και έχουν ήδη γίνει ανακοινώσεις από τον υπουργό Υποδομών τον κ. Καραμανλή και εμείς θα έλθουμε να επιβεβαιώσουμε τη σημασία της υλοποίησης αυτών των υποδομών, ώστε να υπάρχει πραγματική τουριστική ανάπτυξη».

Παράλληλα, ανέφερε ότι «πραγματοποιούνται διυπουργικές συναντήσεις και ιεραρχούνται ζητήματα που έχουν σχέση με τον τουρισμό, δηλαδή ποια είναι τα πιο σημαντικά και ποια αυτά που θα φέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα».

Από την πλευρά του, ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, τόνισε ότι «η Δυτική Ελλάδα είναι μία περιοχή μεγάλων δυνατοτήτων και πολλών ευκαιριών, σε όλους τους τομείς, ασφαλώς και στον τουριστικό».

Ο περιφερειάρχης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην Αρχαία Ολυμπία, επισημαίνοντας ότι «είναι παράδοξο να διαθέτουμε έναν τέτοιο, παγκόσμιας εμβέλειας θησαυρό και να μην τον αξιοποιούμε για να βγούμε δυναμικά και με αυτοπεποίθηση στον έξω κόσμο». Για εμάς, συνέχισε, «η Ολυμπία και ο Ολυμπισμός δεν θα μείνει ένας τόπος που μία φορά κάθε δύο χρόνια θα ανάβει η φλόγα των Ολυμπιακών Αγώνων, αλλά πρέπει να γίνει ο τόπος που θα ανάβει κάθε μέρα τη φλόγα της ανάπτυξης της Δυτικής Ελλάδας».

Ο Νεκτάριος Φαρμάκης μίλησε και για τους εορτασμούς της επετείου των 200 ετών από την επανάσταση του 1821, λέγοντας ότι «είναι μία εξαιρετική αφετηρία να δείξουμε προς κάθε κατεύθυνση το χθες, το σήμερα και το αύριο του τόπου μας». «Εδώ βρίσκεται η γενέτειρα της επανάστασης, αφού τα Καλάβρυτα αποτελούν τον ιστορικό τόπο της πρώτης σπίθας, ενώ το Μεσολόγγι αποτελεί το αιώνιο σύμβολο των “Ελεύθερων Πολιορκημένων”» ανέφερε χαρακτηριστκά και προσέθεσε:

«Ο άξονας Καλάβρυτα- Μεσολόγγι πρέπει να αποτελέσει το επίκεντρο των εορτασμών και των εκδηλώσεων που θα γίνουν, δένοντας μάλιστα με τη γη της Ολυμπίας. Η φλόγα της ειρήνης και της συναδέλφωσης των λαών, δίπλα στη φλόγα του νεότερου ελληνισμού. Δεν είμαστε απλά η Δυτική Ελλάδα, Είμαστε η γη της φλόγας

ΣΥΝΕΧΙΣΕ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ

ΕΛΛΑΔΑ

Λιγότερες οι ανθρωποκτονίες ενώ «ανθίζουν» οι ληστείες

Δημοσιεύτηκε

στις

Τα στοιχεία παρουσιάζουν ενδιαφέρον, καθώς δίνουν την διακύμανση της εγκληματικότητας, σε σύγκριση και με το αντίστοιχο διάστημα του 2018


Τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν στους δείκτες εγκληματικότητας αδικημάτων του κοινού εγκλήματος, κατά της οικονομίας, παράνομης διακίνησης μεταναστών, συγκεντρώσεων, εκδηλώσεων, καθώς και την αποτίμηση της συνολικής δραστηριότητας της Αστυνομίας, για το πρώτο εξάμηνο του 2019, έδωσε στην δημοσιότητα το αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ, σε σύγκριση με το Α’ εξάμηνο του 2018, καταγράφονται λιγότερες κλοπές τροχοφόρων και ανθρωποκτονίες, ενώ αύξηση παρουσιάζουν οι ληστείες και οι κλοπές – διαρρήξεις.

Σε γενικές γραμμές, το Α’ εξάμηνο του 2019, καταγράφονται διακυμάνσεις στη συχνότητα διάπραξης συγκεκριμένων αδικημάτων, που παρουσιάζουν επιμέρους αυξομειώσεις, με βάση τις τοπικές συνθήκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε Περιφέρειας.

Κλιμακούμενες μειώσεις, αλλά σημαντικές σε πολλές περιπτώσεις καταγράφονται όμως και στις άλλες κατηγορίες αδικημάτων, όπως οι υποθέσεις πνευματικής ιδιοκτησίας (67,1%), οι υποθέσεις εκβιάσεων (47%), οι υποθέσεις σεξουαλικής εκμετάλλευσης (35,1 %), οι υποθέσεις λαθρεμπορίου (29,5%), οι υποθέσεις κυκλοφορίας παραχαραγμένων (16,8%), οι υποθέσεις για όπλα (4,3 %), οι υποθέσεις αρχαιοκαπηλίας (10%), οι υποθέσεις για ναρκωτικά (8,2 %) και οι υποθέσεις πλαστογραφίας (3,4).

Αξιοσημείωτα είναι τα αποτελέσματα στον τομέα της καταπολέμησης των ναρκωτικών ουσιών, με κατασχεθείσες ποσότητες πάνω από 5,5 τόνους κάνναβη, 147 κιλά ηρωίνη, 75 κιλά κοκαΐνη και 27.503 δενδρύλλια κάνναβης.

Αρνητικά είναι όμως και τα στοιχεία των τροχαίων ατυχημάτων, καθώς σε σύκριση με το Α’ εξάμηνο του 2018, παρατηρείται αύξηση και στα τροχαία και στα θύματα.

Συγκεκριμένα, Το Α’ εξάμηνο του 2019, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2018, σημειώθηκαν συνολικά 105 περισσότερα ατυχήματα (θανατηφόρα, σοβαρά, ελαφρά) σε όλη την επικράτεια, με 4 νεκρούς περισσότερους, 18 σοβαρά και 60 ελαφρά τραυματίες.

Σημαντική είναι και η ανταπόκριση των αστυνομικών υπηρεσιών το Α΄εξάμηνο του 2019.

Ως προς τον αριθμό των συλλήψεων, το Α’ εξάμηνο του 2019 συνελήφθησαν συνολικά 72.863 άτομα για αξιόποινες συμπεριφορές κακουργηματικού και πλημμεληματικού χαρακτήρα. Από τους συλληφθέντες, 33.155 ενέχονται σε ανθρωποκτονίες, ληστείες, κλοπές και διαρρήξεις σπιτιών, αυτοκινήτων, καταστημάτων, ναρκωτικά, απάτες κ.λπ.

Παράλληλα, εξιχνιάστηκαν 23.756 σοβαρές υποθέσεις του κοινού και οργανωμένου εγκλήματος, που αφορούν σε όλο το φάσμα της εγκληματικής δραστηριότητας.

Επίσης, το περασμένο εξάμηνο, οι υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας χειρίστηκαν υποθέσεις σε επίπεδο διεθνούς συνεργασίας, στο πλαίσιο των οποίων συνελήφθησαν για σοβαρά αδικήματα 201 άτομα, τα οποία καταζητούνταν με ευρωπαϊκά και διεθνή εντάλματα σύλληψης.

Αξιοσημείωτη είναι ακόμα η συμβολή της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας και της διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, στην αντιμετώπιση οικονομικών εγκλημάτων και εγκλημάτων που διαπράττονται μέσω διαδικτύου ή με τη χρήση αυτού.

Σε ό,τι αφορά το προσφυγικό- μεταναστευτικό ζήτημα, το Α’ εξάμηνο 2019, συνελήφθησαν 39.125 άτομα να εισέρχονται παράτυπα στα σύνορα της χώρας. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν 5.331 επιστροφές αλλοδαπών στις χώρες καταγωγής τους.

ΣΥΝΕΧΙΣΕ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ

Δημοφιλη