Όταν υπάρχει διάθεση πέφτει πολύ γέλιο

Όταν τα κορίτσια αποφασίσουν να κάνουν αστεία προκύπτει τρελό γέλιο