Connect with us

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Άρχισαν οι αιτήσεις για το «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων»

Avatar

Δημοσιεύτηκε

στις

Από την Τετάρτη 3 Ιουλίου 2019 μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2019 μπορούν να κάνουν αιτήσεις όλες οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις στο πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» προϋπολογισμού 150 εκατ. ευρώ, που προκηρύχθηκε στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόμου


Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς ενίσχυσης ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, ήτοι: α. για μικρές επιχειρήσεις, 150.000 ευρώ, β. για πολύ μικρές επιχειρήσεις, 100.000 ευρώ, γ. για Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ΑΣ), τις Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) του Ν. 4384/2016 (Α’ 78) στο ποσό των 50.000 ευρώ.

Σχέδια που εντάσσονται

α. Δημιουργία νέας μονάδας.

β. Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας.

γ. Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν

 Σύμφωνα με το προσχέδιο της απόφασης, στον τομέα πρωτογενούς παραγωγής, υπάγονται τα επενδυτικά σχέδια πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων και αγροτικών συνεταιρισμών σε οποιονδήποτε κλάδο (φυτική ή ζωική παραγωγή). Η επιδότηση αφορά επενδύσεις σε κτιριακό εξοπλισμό, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμό, στήσιμο θερμοκηπιακής μονάδες, σταβλικής εγκατάστασης και γενικότερα όσα ορίζονται ως «ενσώματα στοιχεία ενεργητικού» και «άυλα στοιχεία ενεργητικού», όπως συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης. Επιπλέον επιδοτείται το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου υπολογιζόμενο για περίοδο 2 ετών από τη δημιουργία κάθε θέσης.

Είδη ενισχύσεων

α. φορολογική απαλλαγή που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών

β. επιχορήγηση, η οποία συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών.

γ. επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, η οποία συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνάπτεται για την απόκτηση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού και προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της αξίας απόκτησης αυτών που εμπεριέχεται στις καταβαλλόμενες δόσεις

δ. Συνδυασμός των παραπάνω.

Τα ποσοστά ενίσχυσης είναι ανάλογα με την Περιφέρεια που δραστηριοποιείται η μονάδα, και κυμαίνεται από 30-55%

Δείτε αναλυτικά την σχετική απόφαση, εδώ.