Κομβικής σημασίας έργο


Ως Εθνικού Επιπέδου Ειδικό και σημαντικό έργο, θα χαρακτηρίσει η Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών Εγγειοβελτιωτικών Έργων, το έργο με τίτλο «Συνδυασμένα Έργα Πλατύ και Γερακάρι – Φράγματος Φανερωμένης και τα κατάντη αρδευτικά έργα».

Εντός του 2018 θα δημοπρατηθεί η μελέτη του έργου που θα βοηθήσει τους αγρότες της Μεσσαράς και του Νότιου Ρεθύμνου να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της έλλειψης νερού. Η συγκεκριμένη μελέτη αφορά επικαιροποίηση των ήδη υπαρχόντων μελετών για τον αγωγό μεταφοράς και τα αρδευτικά δίκτυα, αλλά και την εκπόνηση νέων μελετών για το φράγμα Γερακάρι (προμελέτη /οριστική μελέτη).

Η Διευθύντρια της Διεύθυνσης Αντιπλημμυρικών Εγγειοβελτιωτικών Έργων, κ. Γεωργία Καστραντά, δήλωσε ότι, μετά την ολοκλήρωση της μελέτης, η ΔΑΕΕ θα προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση της σταδιακής κατασκευής του συγκεκριμένου έργου, εκτιμώμενου προϋπολογισμού, 180 εκατ. ευρώ.