Connect with us

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Καλλιεργητικές φροντίδες της ελιάς µετά τη συγκοµιδή

Δημοσιεύτηκε

στις

Η φετινή ήταν µια δύσκολη χρονιά για τους ελαιοπαραγωγούς. Οι βροχοπτώσεις κατά τους καλοκαιρινούς µήνες, κυρίως τον Ιούλιο, αλλά και οι µέτριες θερµοκρασίες για την εποχή, που επικράτησαν, δηµιούργησαν τις ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη του δάκου


Στο πρόβληµα συνέβαλε και η καθυστέρηση της έναρξης του προγράµµατος της δακοκτονίας, µε αποτέλεσµα η µείωση τόσο στην ποσότητα όσο και στην ποιότητα της παραγωγής να είναι µεγάλη. Η ζηµιά που προκαλεί ο δάκος είναι τόσο ποσοτική, αφού καταστρέφεται µέρος του καρπού, µε αποτέλεσµα τη µείωση της παραγωγής, όσο και ποιοτική, καθώς λόγω της αυξηµένης οξύτητας το παραγόµενο ελαιόλαδο υποβαθµίζεται.

Η ζηµιά, όµως, δεν σταµατά εκεί, καθώς, στις περισσότερες περιπτώσεις, στις τοµές που δηµιουργεί ο δάκος πραγµατοποιούνται δευτερογενείς προσβολές από µυκητολογικές ασθένειες, κάποιες εκ των οποίων αναφέρονται παρακάτω.

Οι καλλιεργητικές φροντίδες που πρέπει να γίνουν κατά την περίοδο που ακολουθεί τη συγκοµιδή του καρπού από το ελαιόδεντρο είναι, σε γενικές γραµµές, οι εξής:

Ψεκασµοί µε χαλκούχα σκευάσµατα ή µε κατάλληλα εγκεκριµένα µυκητοκτόνα

Σε χρονιές όπως η φετινή, η σωστή επιλογή του χρονικού σηµείου επέµβασης µε ψεκασµούς µε χαλκούχα σκευάσµατα µπορεί να γλυτώσει τον παραγωγό από έναν αυξηµένο αρχικό πληθυσµό µολυσµάτων για την επόµενη χρονιά.

Γλοιοσπόριο

Μια σοβαρή µυκητολογική ασθένεια, η οποία επηρεάζεται από την παρουσία του δάκου κατά τους καλοκαιρινούς µήνες, είναι το γλοιοσπόριο. Ο µύκητας προσβάλλει κυρίως ώριµους καρπούς. Για τη µόλυνση είναι απαραίτητη η ύπαρξη νερού και οι υψηλές σχετικές υγρασίες.

Η προσβολή από τον δάκο παίζει σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της επιδηµίας, καθώς µε τη δηµιουργία νυγµάτων επιταχύνει την ωρίµανση των καρπών και διευκολύνει την ταχεία είσοδο και ανάπτυξη του παθογόνου. Η καταπολέµηση του γλοιοσπόριου πραγµατοποιείται µε ψεκασµούς, µε τον πρώτο να λαµβάνει χώρα στο τέλος Οκτωβρίου και τον δεύτερο στο τέλος Νοεµβρίου, κατά τους οποίους χρησιµοποιούνται χαλκούχα σκευάσµατα ή βορδιγάλιος πολτός.

Βούλα

Μια άλλη µυκητολογική ασθένεια που συσχετίζεται µε την ύπαρξη του δάκου είναι η βούλα, η οποία είναι µία πολύ κοινή ασθένεια της ελιάς στην Ελλάδα και γενικότερα στον χώρο της Μεσογείου και προκαλείται από τον µύκητα Camarosporium dalmatica.

Η ασθένεια παρατηρείται µε δύο µορφές, την ξεροβούλα και τη σαποβούλα, πάντα σε καρπούς, ανεξάρτητα από το στάδιο ωρίµανσης. Και στις δύο περιπτώσεις, η ασθένεια προκαλεί καρπόπτωση. Για τη µόλυνση, απαραίτητη προϋπόθεση είναι το νύγµα του δάκου. Η έξαρση της ασθένειας αυτής συνδέεται άµεσα µε τον πληθυσµό του δάκου, οπότε η καταπολέµησή της βασίζεται στη σωστή δακοκτονία, δηλαδή στους ψεκασµούς που γίνονται προληπτικά πριν από την ωοτοκία του εντόµου στον καρπό της ελιάς.
Μετά την ωοτοκία, οι θεραπευτικοί ψεκασµοί δεν λύνουν το πρόβληµα. Στην περίπτωση αυτή, ο φθινοπωρινός ψεκασµός δεν µπορεί να προσφέρει και πολλά.

Κυκλοκόνιο

Άλλη σοβαρή µυκητολογική ασθένεια που αντιµετωπίζεται αυτή την εποχή είναι το κυκλοκόνιο, η οποία προσβάλλει όλο και περισσότερα δέντρα σε διάφορες περιοχές ανά την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Οι προσβολές ξεκινούν από τα φύλλα, στην πάνω επιφάνεια των οποίων παρατηρούνται κάποιες κηλίδες.

Στην αρχή, οι κηλίδες δεν είναι ευδιάκριτες, αλλά στη συνέχεια µεγαλώνουν, γίνονται κυκλικές και αποκτούν έντονο χρωµατισµό. Κάποιες φορές, οι προσβολές προχωρούν και στα κλαδιά, στους ποδίσκους και στους µίσχους. Μολύνσεις µπορεί να εµφανιστούν όλο τον χρόνο, αρκεί να υπάρχουν οι απαραίτητες βροχοπτώσεις και η κατάλληλη θερµοκρασία. Και εδώ οι ψεκασµοί µε χαλκούχα σκευάσµατα είναι µέγιστης σηµασίας.

Τα τελευταία χρόνια, χρησιµοποιούνται σε εναλλαγή και µυκητοκτόνα κατά τον δεύτερο ψεκασµό και ανάλογα µε το µέγεθος του προβλήµατος. Στη συνέχεια, ακολουθεί ένας τρίτος ψεκασµός, ο οποίος πραγµατοποιείται προς τις αρχές της άνοιξης.

Εντοµολογικοί ψεκασµοί

Στους ψεκασµούς που γίνονται προς τα τέλη του χειµώνα, όπου χρειάζεται, µπορεί να γίνουν σε συνδυασµό µε τον ψεκασµό των µυκητοκτόνων, χρήση εντοµοκτόνων ή και ακαρεοκτόνων σε περιπτώσεις που έχουµε νωρίς εµφάνιση επιβλαβών εντόµων.

Λίπανση

Η σωστή λίπανση είναι αυτή που καθορίζει την παραγωγή της επόµενης χρονιάς. Η βασική λίπανση της ελιάς γίνεται κατά τους χειµερινούς µήνες, συνήθως Δεκέµβριο – Ιανουάριο. Επιλέγουµε ένα λίπασµα µε τα τρία βασικά στοιχεία (άζωτο, φώσφορο, κάλιο).

Σηµαντικό είναι το λίπασµα αυτό να περιέχει οπωσδήποτε και βόριο και αν είναι δυνατό και άλλα ιχνοστοιχεία. Προτιµούµε λιπάσµατα µε θειικό κάλιο. Η ποσότητα διαφέρει ανάλογα µε τη γονιµότητα του εδάφους, την παραγωγικότητα και την ηλικία του δέντρου, τη δυνατότητα άρδευσης κ.λπ. Μια µέση ποσότητα για ενήλικα δέντρα θεωρούνται τα 2-3 κιλά ανά δέντρο.

Καλό είναι να έχει προηγηθεί µία εδαφική ανάλυση. Σε περιπτώσεις που επιδιώκεται η τόνωση της βλάστησης του δέντρου, µπορεί να ακολουθήσει την άνοιξη, κατά τον Μάρτιο, επιφανειακή λίπανση µε ένα αζωτούχο λίπασµα (θειική αµµωνία).

Ζιζάνια

Κατά τη διάρκεια του χειµώνα, φροντίζουµε το έδαφος να είναι σκεπασµένο από χλοοτάπητα. Δεν αποµακρύνουµε ζιζάνια ξενιστές εντόµων εχθρών της ελιάς.

Κατεργασία του εδάφους

Σε περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο, µπορεί να γίνει µία κατεργασία του εδάφους, µε σκοπό τη βελτίωση της στράγγισής του. Θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη ότι ένας ελαιώνας στον οποίο δεν έγιναν οι κατάλληλες καλλιεργητικές φροντίδες (ψεκασµοί, λιπάνσεις, κλαδέµατα) κατά τα τελευταία χρόνια, δεν είναι δυνατόν να επανέλθει σε µια χρονιά όσο και αν προσπαθήσει κανείς.

Ωστόσο, αν υπάρξει η κατάλληλη φροντίδα βάσει των παραπάνω, σιγά-σιγά ο ελαιώνας θα επανέλθει σε µια καλή κατάσταση. Τέλος, το κλάδεµα αποτελεί ένα πολύ σηµαντικό κοµµάτι της καλλιέργειας από µόνο του, γι’ αυτό είναι απαραίτητο όποιος το αναλάβει, να έχει τις κατάλληλες γνώσεις.

γράφει ο Θοδωρής Χριστοδούλου, MSc γεωπόνος, www.agricenter.gr

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Πληρωμή 3 εκατ. ευρώ σε 11 χιλιάδες δικαιούχους

Δημοσιεύτηκε

στις

Η πληρωμή αφορά κυρίως την πρόωρη συνταξιοδότηση


Ποσό σχεδόν 3 εκατ. ευρώ κατέβαλε σε 11 χιλιάδες δικαιούχους ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

Αναλυτικότερα από τις 12/06/2019 έως τις 13/06/2019 ο ΟΠΕΚΕΠΕ πλήρωσε σε 11.298 δικαιούχους το ποσό των 2.946.110,67 ευρώ.

ΣΥΝΕΧΙΣΕ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Δικαιώματα ενίσχυσης 18,2 εκ. ευρώ σε 26.690 γεωργούς

Δημοσιεύτηκε

στις

Σύμφωνα με όσα έκανε γνωστό με ανακοίνωσή του το ΥπΑΑΤ για το έτος 2018 χορηγήθηκαν δικαιώματα ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα συνολικής αξίας 18,2 εκατ. ευρώ σε 26.690 γεωργούς


Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΥπΑΑΤ αναφέρει:

Έχοντας ως στόχο τη δίκαιη και διαφανή κατανομή των δικαιωμάτων του Εθνικού Αποθέματος, δίνοντας σαφή προτεραιότητα στους νέους και τους νεοεισερχόμενους αγρότες και αξιοποιώντας κάθε κανονιστικό εργαλείο που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη στήριξη της δραστηριότητάς τους, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ο ΟΠΕΚΕΠΕ ολοκλήρωσαν την κατανομή των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης του Εθνικού Αποθέματος και στη συνέχεια την προσαύξηση της αξίας τους, ώστε να φτάσει τον περιφερειακό μέσο όρο.

Έτσι, σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, για το έτος 2018 χορηγήθηκαν δικαιώματα ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα συνολικής αξίας 18,2 εκατ. ευρώ σε 26.690 γεωργούς.

Αρχικά, έγινε μία πρώτη κατανομή των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης του Εθνικού Αποθέματος τον Δεκέμβριο του 2018. Στη συνέχεια και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των ενστάσεων και των ελέγχων, ο ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησε σε συμπληρωματική κατανομή.

Δικαιούχοι δικαιωμάτων εθνικού αποθέματος έτους 2018 είναι οι ενεργοί γεωργοί:

Α) Νεαρής ηλικίας, έως 40 ετών, που δημιουργούν για πρώτη φορά γεωργική εκμετάλλευση ως επικεφαλής της εκμετάλλευσης το έτος 2018 ή έχουν ήδη εγκατασταθεί κατά τη διάρκεια των ετών 2013-2017.

Β) Νεοεισερχόμενοι, που αρχίζουν γεωργική δραστηριότητα από το έτος 2016 και μετά και κατά τα πέντε έτη που προηγούνται της έναρξης γεωργικής δραστηριότητας δεν άσκησαν γεωργική δραστηριότητα στο όνομά τους και υπ’ ευθύνη τους, ούτε ήλεγχαν νομικό πρόσωπο που ασκούσε γεωργική δραστηριότητα.

Οι παραπάνω γεωργοί επωφελούνται από το Εθνικό Απόθεμα, είτε με χορήγηση αριθμού δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα, είτε με προσαύξηση της μοναδιαίας αξίας όλων των υφιστάμενων δικαιωμάτων τους, όταν αυτή είναι μικρότερη από την αξία του περιφερειακού μέσου όρου, έτσι ώστε να εξισωθούν με τον περιφερειακό μέσο όρο δικαιωμάτων αποθέματος έτους 2018.

Πίνακας 1: Συγκεντρωτικά στοιχεία χορήγησης αριθμού δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα έτους 2018

Κατηγορία δικαιούχωνΣυνολικός αριθμός δικαιούχωνΠεριφέρεια Δικαιωμάτων Βασικής ΕνίσχυσηςΑριθμός Δικαιωμάτων Εθνικού Αποθέματος 2018Αξία Δικαιωμάτων (ευρώ)
Γεωργοί Νεαρής Ηλικίας6.519Βοσκότοποι26.877,55.928.101,23
Αρόσιμες4.924,111.368.784,92
Μόνιμες3.927,691.328.293,28
Νεοεισερχόμενοι Γεωργοί8.628Βοσκότοποι8.963,761.977.046,92
Αρόσιμες4.688,071.303.172,12
Μόνιμες5.239,431.771.905,61
ΣΥΝΟΛΑ54.620,5613.677.304,08

Πίνακας 2: Συγκεντρωτικά στοιχεία χορήγησης εθνικού αποθέματος με προσαύξηση της μοναδιαίας αξίας των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης περιφερειακού μέσου όρου

Κατηγορία δικαιούχωνΣυνολικός αριθμός δικαιούχωνΠεριφέρεια Δικαιωμάτων Βασικής ΕνίσχυσηςΑξία Δικαιωμάτων (ευρώ)
Γεωργοί Νεαρής Ηλικίας4.077Βοσκότοποι213.564,29
Αρόσιμες539.231,68
Μόνιμες607.804,18
Νεοεισερχόμενοι Γεωργοί9.473Βοσκότοποι369.948,7
Αρόσιμες1.345.134,49
Μόνιμες1.409.195,13
ΣΥΝΟΛΑ4.484.878,47
ΣΥΝΕΧΙΣΕ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

SOS από αγρότες και επιστήμονες για την φονική πεταλούδα

Δημοσιεύτηκε

στις

Ζητούμενο είναι να υπάρξει μια ελάχιστη αποζημίωση για τους παραγωγούς ντομάτας που έχουν πληγεί οικονομικά από το έντομο και αδυνατούν ακόμη και να καλύψουν το κόστος που απαιτείται για να καλλιεργήσουν ξανά


Συνάντηση με τον περιφερειάρχη Κρήτης, παρουσία τοπικών βουλευτών, θα έχουν σήμερα το απόγευμα εκπρόσωποι των παραγωγών πρώιμων κηπευτικών του Τυμπακίου για τις μεγάλες καταστροφές που εξακολουθεί να προκαλεί στις καλλιέργειες της ντομάτας το έντομο Tuta Absoluta, η καταπολέμηση του οποίου εκτός από πολύ δύσκολη είναι και υψηλού κόστους.

Ζητούμενο για τους παραγωγούς, όπως δήλωσε στην ΕΡΤ Ηρακλείου ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Τυμπακίου Βαγγέλης Τσιμπραγάκης, είναι να υπάρξει μια ελάχιστη αποζημίωση για τους παραγωγούς ντομάτας που έχουν πληγεί οικονομικά από το έντομο και αδυνατούν ακόμη και να καλύψουν το κόστος που απαιτείται για να καλλιεργήσουν ξανά.

Όπως ο ίδιος ανέφερε, οι παραγωγοί, εκτός από τις ζημιές από το έντομο, έχουν να αντιμετωπίσουν και την κατρακύλα των τιμών των προϊόντων τους σε επίπεδα κάτω του κόστους παραγωγής. Χαρακτηριστικά, όπως πρόσθεσε, η υπερπροσφορά ντομάτας στην ελληνική αγορά αυτή την περίοδο έχει οδηγήσει το προϊόν στα αζήτητα, ενώ οι λίγες ποσότητες που διατίθενται πωλούνται με τιμή παραγωγού από 15 έως 22 λεπτά το κιλό.

Ανθεκτικότητα στα φάρμακα

Την ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων για μια ολιστική αντιμετώπιση του εντόμου επεσήμανε ο εντομολόγος ερευνητής του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου του ΕΛΓΟ Δήμητρα Μανόλης Ροδιτάκης μιλώντας στην ΕΡΤ Ηρακλείου. Ο ίδιος εξήγησε ότι αν και το έντομο καταγράφηκε για πρώτη φορά στην Κρήτη το 2019, από το 2014 υπήρξε μια πρώτη αναφορά για ανάπτυξη ανθεκτικότητάς του απέναντι στα χημικά σκευάσματα αντιμετώπισής του.

Η ανθεκτικότητα του εντόμου στα διαθέσιμα εγκεκριμένα σκευάσματα έχει αυξηθεί σημαντικά από τότε και αυτό έχει δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα στους παραγωγούς, που βλέπουν την παραγωγή ντομάτας να καταστρέφεται χωρίς να έχουν τη δυνατότητα αποτελεσματικής αντίδρασης.

«Έχουμε παρατηρήσει μεγάλη προσβολή σε φροντισμένα θερμοκήπια» δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Ροδιτάκης που τα τελευταία χρόνια πραγματοποιεί δειγματοληψίες και μετρήσεις για το έντομο όχι μόνο στο Τυμπάκι, αλλά και στην Ιεράπετρα, καθώς πρόβλημα – αν και σε μικρότερο βαθμό – υπάρχει σε όλες τις περιοχές του νησιού όπου παράγονται πρώιμα κηπευτικά.

Όπως ανέφερε ο κ. Ροδιτάκης, είναι πλέον ξεκάθαρο ότι τα χημικά σκευάσματα δε μπορούν να δώσουν τη λύση. Θα πρέπει, πρόσθεσε, να γίνουν πιο ολοκληρωμένες παρεμβάσεις. Για το λόγο αυτό, ο ΕΛΓΟ Δήμητρα έχει καταθέσει δύο προτάσεις για χρηματοδότηση, οι οποίες προβλέπουν τη συντονισμένη λήψη δέσμης μέτρων στην περιοχή του Τυμπακίου (παρακολούθηση των επιπέδων προσβολής και χημική παρέμβαση μόνο όπου χρειάζεται, ελεγχόμενη εγκατάσταση στις καλλιέργειες άλλων ωφέλιμων οργανισμών, τοποθέτηση ειδικών διχτυών κ.α.).

Πρόκειται για μέτρα που έπρεπε να είχαν ληφθεί ήδη από πέρυσι, τόνισε, χαρακτηρίζοντας δίκαιη την αντίδραση των παραγωγών. Πρόσθεσε ακόμη ότι είναι ανάγκη να διασωθεί η καλλιέργεια της ντομάτας στην Κρήτη, καθώς είναι μια από τις πιο δυναμικές και αποδοτικές για τους παραγωγούς και την τοπική οικονομία.

ΣΥΝΕΧΙΣΕ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ

Δημοφιλη