Connect with us

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Καλλιεργητικές φροντίδες της ελιάς µετά τη συγκοµιδή

Δημοσιεύτηκε

στις

Η φετινή ήταν µια δύσκολη χρονιά για τους ελαιοπαραγωγούς. Οι βροχοπτώσεις κατά τους καλοκαιρινούς µήνες, κυρίως τον Ιούλιο, αλλά και οι µέτριες θερµοκρασίες για την εποχή, που επικράτησαν, δηµιούργησαν τις ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη του δάκου


Στο πρόβληµα συνέβαλε και η καθυστέρηση της έναρξης του προγράµµατος της δακοκτονίας, µε αποτέλεσµα η µείωση τόσο στην ποσότητα όσο και στην ποιότητα της παραγωγής να είναι µεγάλη. Η ζηµιά που προκαλεί ο δάκος είναι τόσο ποσοτική, αφού καταστρέφεται µέρος του καρπού, µε αποτέλεσµα τη µείωση της παραγωγής, όσο και ποιοτική, καθώς λόγω της αυξηµένης οξύτητας το παραγόµενο ελαιόλαδο υποβαθµίζεται.

Η ζηµιά, όµως, δεν σταµατά εκεί, καθώς, στις περισσότερες περιπτώσεις, στις τοµές που δηµιουργεί ο δάκος πραγµατοποιούνται δευτερογενείς προσβολές από µυκητολογικές ασθένειες, κάποιες εκ των οποίων αναφέρονται παρακάτω.

Οι καλλιεργητικές φροντίδες που πρέπει να γίνουν κατά την περίοδο που ακολουθεί τη συγκοµιδή του καρπού από το ελαιόδεντρο είναι, σε γενικές γραµµές, οι εξής:

Ψεκασµοί µε χαλκούχα σκευάσµατα ή µε κατάλληλα εγκεκριµένα µυκητοκτόνα

Σε χρονιές όπως η φετινή, η σωστή επιλογή του χρονικού σηµείου επέµβασης µε ψεκασµούς µε χαλκούχα σκευάσµατα µπορεί να γλυτώσει τον παραγωγό από έναν αυξηµένο αρχικό πληθυσµό µολυσµάτων για την επόµενη χρονιά.

Γλοιοσπόριο

Μια σοβαρή µυκητολογική ασθένεια, η οποία επηρεάζεται από την παρουσία του δάκου κατά τους καλοκαιρινούς µήνες, είναι το γλοιοσπόριο. Ο µύκητας προσβάλλει κυρίως ώριµους καρπούς. Για τη µόλυνση είναι απαραίτητη η ύπαρξη νερού και οι υψηλές σχετικές υγρασίες.

Η προσβολή από τον δάκο παίζει σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της επιδηµίας, καθώς µε τη δηµιουργία νυγµάτων επιταχύνει την ωρίµανση των καρπών και διευκολύνει την ταχεία είσοδο και ανάπτυξη του παθογόνου. Η καταπολέµηση του γλοιοσπόριου πραγµατοποιείται µε ψεκασµούς, µε τον πρώτο να λαµβάνει χώρα στο τέλος Οκτωβρίου και τον δεύτερο στο τέλος Νοεµβρίου, κατά τους οποίους χρησιµοποιούνται χαλκούχα σκευάσµατα ή βορδιγάλιος πολτός.

Βούλα

Μια άλλη µυκητολογική ασθένεια που συσχετίζεται µε την ύπαρξη του δάκου είναι η βούλα, η οποία είναι µία πολύ κοινή ασθένεια της ελιάς στην Ελλάδα και γενικότερα στον χώρο της Μεσογείου και προκαλείται από τον µύκητα Camarosporium dalmatica.

Η ασθένεια παρατηρείται µε δύο µορφές, την ξεροβούλα και τη σαποβούλα, πάντα σε καρπούς, ανεξάρτητα από το στάδιο ωρίµανσης. Και στις δύο περιπτώσεις, η ασθένεια προκαλεί καρπόπτωση. Για τη µόλυνση, απαραίτητη προϋπόθεση είναι το νύγµα του δάκου. Η έξαρση της ασθένειας αυτής συνδέεται άµεσα µε τον πληθυσµό του δάκου, οπότε η καταπολέµησή της βασίζεται στη σωστή δακοκτονία, δηλαδή στους ψεκασµούς που γίνονται προληπτικά πριν από την ωοτοκία του εντόµου στον καρπό της ελιάς.
Μετά την ωοτοκία, οι θεραπευτικοί ψεκασµοί δεν λύνουν το πρόβληµα. Στην περίπτωση αυτή, ο φθινοπωρινός ψεκασµός δεν µπορεί να προσφέρει και πολλά.

Κυκλοκόνιο

Άλλη σοβαρή µυκητολογική ασθένεια που αντιµετωπίζεται αυτή την εποχή είναι το κυκλοκόνιο, η οποία προσβάλλει όλο και περισσότερα δέντρα σε διάφορες περιοχές ανά την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Οι προσβολές ξεκινούν από τα φύλλα, στην πάνω επιφάνεια των οποίων παρατηρούνται κάποιες κηλίδες.

Στην αρχή, οι κηλίδες δεν είναι ευδιάκριτες, αλλά στη συνέχεια µεγαλώνουν, γίνονται κυκλικές και αποκτούν έντονο χρωµατισµό. Κάποιες φορές, οι προσβολές προχωρούν και στα κλαδιά, στους ποδίσκους και στους µίσχους. Μολύνσεις µπορεί να εµφανιστούν όλο τον χρόνο, αρκεί να υπάρχουν οι απαραίτητες βροχοπτώσεις και η κατάλληλη θερµοκρασία. Και εδώ οι ψεκασµοί µε χαλκούχα σκευάσµατα είναι µέγιστης σηµασίας.

Τα τελευταία χρόνια, χρησιµοποιούνται σε εναλλαγή και µυκητοκτόνα κατά τον δεύτερο ψεκασµό και ανάλογα µε το µέγεθος του προβλήµατος. Στη συνέχεια, ακολουθεί ένας τρίτος ψεκασµός, ο οποίος πραγµατοποιείται προς τις αρχές της άνοιξης.

Εντοµολογικοί ψεκασµοί

Στους ψεκασµούς που γίνονται προς τα τέλη του χειµώνα, όπου χρειάζεται, µπορεί να γίνουν σε συνδυασµό µε τον ψεκασµό των µυκητοκτόνων, χρήση εντοµοκτόνων ή και ακαρεοκτόνων σε περιπτώσεις που έχουµε νωρίς εµφάνιση επιβλαβών εντόµων.

Λίπανση

Η σωστή λίπανση είναι αυτή που καθορίζει την παραγωγή της επόµενης χρονιάς. Η βασική λίπανση της ελιάς γίνεται κατά τους χειµερινούς µήνες, συνήθως Δεκέµβριο – Ιανουάριο. Επιλέγουµε ένα λίπασµα µε τα τρία βασικά στοιχεία (άζωτο, φώσφορο, κάλιο).

Σηµαντικό είναι το λίπασµα αυτό να περιέχει οπωσδήποτε και βόριο και αν είναι δυνατό και άλλα ιχνοστοιχεία. Προτιµούµε λιπάσµατα µε θειικό κάλιο. Η ποσότητα διαφέρει ανάλογα µε τη γονιµότητα του εδάφους, την παραγωγικότητα και την ηλικία του δέντρου, τη δυνατότητα άρδευσης κ.λπ. Μια µέση ποσότητα για ενήλικα δέντρα θεωρούνται τα 2-3 κιλά ανά δέντρο.

Καλό είναι να έχει προηγηθεί µία εδαφική ανάλυση. Σε περιπτώσεις που επιδιώκεται η τόνωση της βλάστησης του δέντρου, µπορεί να ακολουθήσει την άνοιξη, κατά τον Μάρτιο, επιφανειακή λίπανση µε ένα αζωτούχο λίπασµα (θειική αµµωνία).

Ζιζάνια

Κατά τη διάρκεια του χειµώνα, φροντίζουµε το έδαφος να είναι σκεπασµένο από χλοοτάπητα. Δεν αποµακρύνουµε ζιζάνια ξενιστές εντόµων εχθρών της ελιάς.

Κατεργασία του εδάφους

Σε περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο, µπορεί να γίνει µία κατεργασία του εδάφους, µε σκοπό τη βελτίωση της στράγγισής του. Θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη ότι ένας ελαιώνας στον οποίο δεν έγιναν οι κατάλληλες καλλιεργητικές φροντίδες (ψεκασµοί, λιπάνσεις, κλαδέµατα) κατά τα τελευταία χρόνια, δεν είναι δυνατόν να επανέλθει σε µια χρονιά όσο και αν προσπαθήσει κανείς.

Ωστόσο, αν υπάρξει η κατάλληλη φροντίδα βάσει των παραπάνω, σιγά-σιγά ο ελαιώνας θα επανέλθει σε µια καλή κατάσταση. Τέλος, το κλάδεµα αποτελεί ένα πολύ σηµαντικό κοµµάτι της καλλιέργειας από µόνο του, γι’ αυτό είναι απαραίτητο όποιος το αναλάβει, να έχει τις κατάλληλες γνώσεις.

γράφει ο Θοδωρής Χριστοδούλου, MSc γεωπόνος, www.agricenter.gr

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Δηλώσεις για ζημιές από τον παγετό στο Δήμο Γόρτυνας

Δημοσιεύτηκε

στις

Δηλώσεις μέχρι την Πέμπτη 24/1/2019


Σας ενημερώνουμε ότι έχουν εγκριθεί από τον ΕΛΓΑ αναγγελίες για δηλώσεις ζημιάς από Παγετό για όλες τις Τοπικές Κοινότητες, της Δημοτικής Ενότητας Γόρτυνας του Δήμου Γόρτυνας.

Οι δηλώσεις αφορούν τις καλλιέργειες κηπευτικών και μπορούν να κατατεθούν μέχρι τις 24/01/2019 ημέρα Πέμπτη.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για τη δήλωση:

  • Ταυτότητα αιτούντος
  • ΑΦΜ
  • βιβλιάριο λογαριασμού τράπεζας
ΣΥΝΕΧΙΣΕ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Δάνεια και εγγυήσεις για αγρότες έως 25.000 ευρώ

Δημοσιεύτηκε

στις

Ένα νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, που βρίσκεται σε διαβούλευση, προβλέπει τη χορήγηση, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, μικροδανείων στους αγρότες ύψους έως 25.000 ευρώ


Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η θέσπιση κανόνων για την ανάληψη, την άσκηση και την εποπτεία της δραστηριότητας χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων. «Η ευρύτατη συμμετοχή όλων των ανωτέρω θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, προκειμένου το υπουργείο Οικονομικών να εξετάσει τις προτάσεις και όπου κριθεί αναγκαίο να προβεί στις απαραίτητες τροποποιήσεις του σχεδίου νόμου, πριν αυτό προωθηθεί προς ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων», τονίζει ο υπουργός Οικονομικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος. Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 23/1/2019 και ώρα 12 μμ.

Η μικροχρηματοδότηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το όριο των 25.000 ευρώ, για κάθε αγρότη. Ο ίδιος αγρότης μπορεί να λαμβάνει από ένα ή περισσότερα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων νέα μικροχρηματοδότηση σε ποσό που προστίθεται στο υπόλοιπο, υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικό ποσό της, ανεξαρτήτως του ιδρύματος χορήγησης, δεν υπερβαίνει το όριο των 25.000 ευρώ.

Το ίδρυμα μικροχρηματοδοτήσεων μπορεί να απαιτεί την ύπαρξη τριτεγγυητή πριν τη χορήγηση επιχειρηματικής μικροχρηματοδότησης.

Η ελάχιστη διάρκεια αποπληρωμής της χορηγηθείσας μικροχρηματοδότησης είναι 12 μήνες.

Η μέγιστη διάρκεια αποπληρωμής των προϊόντων μικροχρηματοδοτήσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 10 έτη.

Τα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων ελέγχουν, πριν τη χορήγηση κάθε μορφής μικροχρηματοδότησης, αν τηρείται ο σκοπός αυτής, καθώς και απαιτούν σχετικά αποδεικτικά έγγραφα από τον δικαιούχο. Ειδικά για την τήρηση του ορίου μικροχρηματοδοτήσεων ο δικαιούχος υπογράφει σχετική υπεύθυνη δήλωση, με την οποία παράλληλα συναινεί στην ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ ιδρυμάτων μικροχρηματοδοτήσεων και πιστωτικών ιδρυμάτων, που αφορούν αποκλειστικά τη χορήγηση σε αυτόν μικροχρηματοδότησης, εφόσον κριθεί αναγκαίο για την επιβεβαίωση της τήρησης του ορίου των 25.000 ευρώ.

Η Τράπεζα της Ελλάδος ορίζεται ως αρμόδια Αρχή επιφορτισμένη με την αδειοδότηση και την εποπτεία ιδρυμάτων μικροχρηματοδοτήσεων. Στον επίσημο διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας της Ελλάδος τηρείται μητρώο στο οποίο καταχωρίζονται τα αδειοδοτημένα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων.

Μικροπιστώσεις

Εγγυητής στα δάνεια και για το µισό χαρτοφυλάκιο που θα στηθεί θα είναι το ταµείο των Προγραµµάτων. Αναλυτικά σύµφωνα µε τις µέχρι στιγµής πληροφορίες τα χαρακτηριστικά των µικροδανείων είναι τα εξής:

Ποιους αφορά

Αφορά όλους τους αγρότες φυσικά πρόσωπα και τις πολύ µικρές µεταποιητικές επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τοµέα, οι οποίοι έχουν ιστορικό συναλλαγών µε τις τράπεζες.

Πρόσβαση θα έχουν οι παραπάνω, ανεξαρτήτως εάν συµµετέχουν σε κάποιο επενδυτικό Μέτρο των Προγραµµάτων Αγροτικής Ανάπτυξης. Εφόσον ο ενδιαφερόµενος έχει συµµετοχή στα Προγράµµατα και θέλει µε το δάνειο αυτό να χρηµατοδοτήσει την επένδυσή του για την οποία λαµβάνει ήδη ενίσχυση, τότε η εν λόγω ενίσχυση µειώνεται κατά το «Ακαθάριστο Ισοδύναµο Ενίσχυσης», το οποίο είναι ίσο µε τον τόκο που «γλυτώνει».

Ποσό και επιτόκιο

Το ποσό που µπορεί να εξασφαλιστεί µέσω του µικροδανείου µπορεί να φτάσει τα 25.000 ευρώ, και µπορεί να χρησιµοποιηθεί για επενδυτικούς λόγους ή λόγους ρευστότητας. Το επιτόκιο θα είναι ίσο µε το µισό του εµπορικού επιτοκίου που προσφέρει η αγορά (π.χ αντί για 7% θα πληρώνει επιτόκιο 3,5%) και επιχειρείται να µην χρειάζονται εξασφαλίσεις από πλευράς αγρότη, καθώς ουσιαστικά µιλάµε για µικροποσά. Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης θα χρηµατοδοτεί περίπου το ήµισυ κάθε δανείου ως εκ τούτου, είναι εκείνο που ουσιαστικά «προσφέρει» το µισό δάνειο.

Κεφάλαιο και διαχειριστής

∆ιαχειριστής του Ταµείου µικροπιστώσεων σχεδιάζεται να είναι το ΕΤΕΑΝ. Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης θα προσφέρει για την ίδρυσή του 25 έως 40 εκατ. ευρώ. Η µέγιστη συνολική επένδυση θα είναι κοντά στα 80 εκατ. ευρώ, αναλόγως τα χρήµατα που θα είναι σε θέση να προσφέρουν οι συνεπενδύτριες τράπεζες.

Ταμείο εγγυήσεων

Το εργαλείο «εγγύησης πρώτης ζηµιάς χαρτοφυλακίου», το οποίο αφορά δάνεια µεγαλύτερα από 25.000 ευρώ, βρίσκεται επίσης στο στάδιο της προετοιµασίας. Αυτό θα «τρέξει» µέσω του Ευρωπαϊκού Ταµείου Επενδύσεων (ΕΤΕ) και σχεδιάζεται να έχει κεφάλαια που θα ξεπερνάνε τα 430 εκατ. ευρώ .

Το χαρτοφυλάκιο αυτό θα καλύπτεται κατά 20% από εγγύηση από τα κονδύλια των Προγραµµάτων για τις πρώτες «αστοχίες» δανείων και για το 80% του κάθε δανείου. Ελάχιστο ύψος δανείου εδώ θα είναι τα 25.000 ευρώ.

Το συγκεκριµένο εργαλείο βασίζεται στο γεγονός ότι σε ένα οποιοδήποτε χαρτοφυλάκιο δανείων, που αναπτύσσεται από ένα χρηµατοπιστωτικό οργανισµό, ένα ποσοστό αυτών των δανείων κινδυνεύουν να µην εξυπηρετηθούν.

Αφαιρείται το ρίσκο

Το γεγονός αυτό, σε συνδυασµό µε συνθήκες περιορισµού της ρευστότητας, µπορεί να οδηγήσει σε αδυναµίες της αγοράς να παρέχουν στις επιχειρήσεις τους απαραίτητους πόρους για την ανάπτυξή τους. Για να καλυφθεί αυτή η αδυναµία, το ΠΑΑ µπορεί να καλύψει ένα σηµαντικό µέρος του κινδύνου χαρτοφυλακίου, ώστε οι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί να έχουν κίνητρο να παρέχουν χρηµατοδότηση και µάλιστα µε πολύ ευνοϊκούς όρους καθώς:

-µειώνονται σηµαντικά οι απαιτήσεις για εξασφαλίσεις και περιορίζεται το ύψος των επιτοκίων δανεισµού.
Συγκεκριµένα, προβλέπεται η δηµιουργία ενός ταµείου εγγυήσεων για κάλυψη νέων δανείων προς τις γεωργικές εκµεταλλεύσεις, τις µεταποιητικές επιχειρήσεις και τις λοιπές επιχειρήσεις της υπαίθρου. Κάθε συµµετέχων χρηµατοπιστωτικός οργανισµός αναπτύσσει ένα χαρτοφυλάκιο δανείων, ένα ποσοστό του οποίου είναι εγγυηµένο από το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης.

Και αυτό το εργαλείο θα απευθύνεται σε αγροτικές επιχειρήσεις και µεταποιητικές, ανεξαρτήτως αν συµµετέχουν σε κάποιο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης. Πάντως σε κάθε περίπτωση όσοι ενδιαφερθούν θα πρέπει να έχουν αναπτύξει ήδη κάποια σχέση µε τον τραπεζικό τοµέα (συναλλαγές, ιστορικό δανεισµού κ.λπ).

ΣΥΝΕΧΙΣΕ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Οδεύουμε προς το τέλος, το 95% μαζεύτηκαν οι ελιές στη Μεσαρά!

Δημοσιεύτηκε

στις

Φάγαμε το γάιδαρο και έμεινε η ουρά


Με μια απλή παρατήρηση, καταλαβαίνει κανείς πως οδεύουμε στο τέλος της ελαιοκομικής σαιζόν, και ελάχιστα πλέον είναι τα λιόφυτα που είναι ακόμα αμάζευτα!

Πριν τα Φώτα είχαν μαζευτεί περίπου το 90%, αλλά οι καλές ημέρες που ακολούθησαν, βοήθησαν να λιγοστέψουν ακόμα περισσότερο τα λιόφυτα, και να αυξήσουν το ποσοστό σε 95%!

Κυρίως έμεινα τα οργανωμένα λιόφυτα που έκαναν οργανωμένο ψεκασμό κατά του δάκου, και παρ όλο τους αέρηδες, δεν έχει πέσει κάτω ουδεμία ελιά!

Φυσικά μπορεί να είναι αμάζευτα και λιόφυτα που οι ιδιοκτήτες μένουν μακρυά, και δεν έχουν εμφανιστεί ακόμα.

Δηλαδή, φάγαμε ολόκληρο το γάιδαρο, και μας έμεινε η ουρά?

 

Κείμενο: Γεώργιος Χουστουλάκης

Φώτο:Giorgos Marazakis

ΣΥΝΕΧΙΣΕ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ
-ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ-

Facebook

-ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ-

Δημοφιλη