Connect with us

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Καλλιεργητικές φροντίδες της ελιάς µετά τη συγκοµιδή

Δημοσιεύτηκε

στις

Η φετινή ήταν µια δύσκολη χρονιά για τους ελαιοπαραγωγούς. Οι βροχοπτώσεις κατά τους καλοκαιρινούς µήνες, κυρίως τον Ιούλιο, αλλά και οι µέτριες θερµοκρασίες για την εποχή, που επικράτησαν, δηµιούργησαν τις ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη του δάκου


Στο πρόβληµα συνέβαλε και η καθυστέρηση της έναρξης του προγράµµατος της δακοκτονίας, µε αποτέλεσµα η µείωση τόσο στην ποσότητα όσο και στην ποιότητα της παραγωγής να είναι µεγάλη. Η ζηµιά που προκαλεί ο δάκος είναι τόσο ποσοτική, αφού καταστρέφεται µέρος του καρπού, µε αποτέλεσµα τη µείωση της παραγωγής, όσο και ποιοτική, καθώς λόγω της αυξηµένης οξύτητας το παραγόµενο ελαιόλαδο υποβαθµίζεται.

Η ζηµιά, όµως, δεν σταµατά εκεί, καθώς, στις περισσότερες περιπτώσεις, στις τοµές που δηµιουργεί ο δάκος πραγµατοποιούνται δευτερογενείς προσβολές από µυκητολογικές ασθένειες, κάποιες εκ των οποίων αναφέρονται παρακάτω.

Οι καλλιεργητικές φροντίδες που πρέπει να γίνουν κατά την περίοδο που ακολουθεί τη συγκοµιδή του καρπού από το ελαιόδεντρο είναι, σε γενικές γραµµές, οι εξής:

Ψεκασµοί µε χαλκούχα σκευάσµατα ή µε κατάλληλα εγκεκριµένα µυκητοκτόνα

Σε χρονιές όπως η φετινή, η σωστή επιλογή του χρονικού σηµείου επέµβασης µε ψεκασµούς µε χαλκούχα σκευάσµατα µπορεί να γλυτώσει τον παραγωγό από έναν αυξηµένο αρχικό πληθυσµό µολυσµάτων για την επόµενη χρονιά.

Γλοιοσπόριο

Μια σοβαρή µυκητολογική ασθένεια, η οποία επηρεάζεται από την παρουσία του δάκου κατά τους καλοκαιρινούς µήνες, είναι το γλοιοσπόριο. Ο µύκητας προσβάλλει κυρίως ώριµους καρπούς. Για τη µόλυνση είναι απαραίτητη η ύπαρξη νερού και οι υψηλές σχετικές υγρασίες.

Η προσβολή από τον δάκο παίζει σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της επιδηµίας, καθώς µε τη δηµιουργία νυγµάτων επιταχύνει την ωρίµανση των καρπών και διευκολύνει την ταχεία είσοδο και ανάπτυξη του παθογόνου. Η καταπολέµηση του γλοιοσπόριου πραγµατοποιείται µε ψεκασµούς, µε τον πρώτο να λαµβάνει χώρα στο τέλος Οκτωβρίου και τον δεύτερο στο τέλος Νοεµβρίου, κατά τους οποίους χρησιµοποιούνται χαλκούχα σκευάσµατα ή βορδιγάλιος πολτός.

Βούλα

Μια άλλη µυκητολογική ασθένεια που συσχετίζεται µε την ύπαρξη του δάκου είναι η βούλα, η οποία είναι µία πολύ κοινή ασθένεια της ελιάς στην Ελλάδα και γενικότερα στον χώρο της Μεσογείου και προκαλείται από τον µύκητα Camarosporium dalmatica.

Η ασθένεια παρατηρείται µε δύο µορφές, την ξεροβούλα και τη σαποβούλα, πάντα σε καρπούς, ανεξάρτητα από το στάδιο ωρίµανσης. Και στις δύο περιπτώσεις, η ασθένεια προκαλεί καρπόπτωση. Για τη µόλυνση, απαραίτητη προϋπόθεση είναι το νύγµα του δάκου. Η έξαρση της ασθένειας αυτής συνδέεται άµεσα µε τον πληθυσµό του δάκου, οπότε η καταπολέµησή της βασίζεται στη σωστή δακοκτονία, δηλαδή στους ψεκασµούς που γίνονται προληπτικά πριν από την ωοτοκία του εντόµου στον καρπό της ελιάς.
Μετά την ωοτοκία, οι θεραπευτικοί ψεκασµοί δεν λύνουν το πρόβληµα. Στην περίπτωση αυτή, ο φθινοπωρινός ψεκασµός δεν µπορεί να προσφέρει και πολλά.

Κυκλοκόνιο

Άλλη σοβαρή µυκητολογική ασθένεια που αντιµετωπίζεται αυτή την εποχή είναι το κυκλοκόνιο, η οποία προσβάλλει όλο και περισσότερα δέντρα σε διάφορες περιοχές ανά την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Οι προσβολές ξεκινούν από τα φύλλα, στην πάνω επιφάνεια των οποίων παρατηρούνται κάποιες κηλίδες.

Στην αρχή, οι κηλίδες δεν είναι ευδιάκριτες, αλλά στη συνέχεια µεγαλώνουν, γίνονται κυκλικές και αποκτούν έντονο χρωµατισµό. Κάποιες φορές, οι προσβολές προχωρούν και στα κλαδιά, στους ποδίσκους και στους µίσχους. Μολύνσεις µπορεί να εµφανιστούν όλο τον χρόνο, αρκεί να υπάρχουν οι απαραίτητες βροχοπτώσεις και η κατάλληλη θερµοκρασία. Και εδώ οι ψεκασµοί µε χαλκούχα σκευάσµατα είναι µέγιστης σηµασίας.

Τα τελευταία χρόνια, χρησιµοποιούνται σε εναλλαγή και µυκητοκτόνα κατά τον δεύτερο ψεκασµό και ανάλογα µε το µέγεθος του προβλήµατος. Στη συνέχεια, ακολουθεί ένας τρίτος ψεκασµός, ο οποίος πραγµατοποιείται προς τις αρχές της άνοιξης.

Εντοµολογικοί ψεκασµοί

Στους ψεκασµούς που γίνονται προς τα τέλη του χειµώνα, όπου χρειάζεται, µπορεί να γίνουν σε συνδυασµό µε τον ψεκασµό των µυκητοκτόνων, χρήση εντοµοκτόνων ή και ακαρεοκτόνων σε περιπτώσεις που έχουµε νωρίς εµφάνιση επιβλαβών εντόµων.

Λίπανση

Η σωστή λίπανση είναι αυτή που καθορίζει την παραγωγή της επόµενης χρονιάς. Η βασική λίπανση της ελιάς γίνεται κατά τους χειµερινούς µήνες, συνήθως Δεκέµβριο – Ιανουάριο. Επιλέγουµε ένα λίπασµα µε τα τρία βασικά στοιχεία (άζωτο, φώσφορο, κάλιο).

Σηµαντικό είναι το λίπασµα αυτό να περιέχει οπωσδήποτε και βόριο και αν είναι δυνατό και άλλα ιχνοστοιχεία. Προτιµούµε λιπάσµατα µε θειικό κάλιο. Η ποσότητα διαφέρει ανάλογα µε τη γονιµότητα του εδάφους, την παραγωγικότητα και την ηλικία του δέντρου, τη δυνατότητα άρδευσης κ.λπ. Μια µέση ποσότητα για ενήλικα δέντρα θεωρούνται τα 2-3 κιλά ανά δέντρο.

Καλό είναι να έχει προηγηθεί µία εδαφική ανάλυση. Σε περιπτώσεις που επιδιώκεται η τόνωση της βλάστησης του δέντρου, µπορεί να ακολουθήσει την άνοιξη, κατά τον Μάρτιο, επιφανειακή λίπανση µε ένα αζωτούχο λίπασµα (θειική αµµωνία).

Ζιζάνια

Κατά τη διάρκεια του χειµώνα, φροντίζουµε το έδαφος να είναι σκεπασµένο από χλοοτάπητα. Δεν αποµακρύνουµε ζιζάνια ξενιστές εντόµων εχθρών της ελιάς.

Κατεργασία του εδάφους

Σε περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο, µπορεί να γίνει µία κατεργασία του εδάφους, µε σκοπό τη βελτίωση της στράγγισής του. Θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη ότι ένας ελαιώνας στον οποίο δεν έγιναν οι κατάλληλες καλλιεργητικές φροντίδες (ψεκασµοί, λιπάνσεις, κλαδέµατα) κατά τα τελευταία χρόνια, δεν είναι δυνατόν να επανέλθει σε µια χρονιά όσο και αν προσπαθήσει κανείς.

Ωστόσο, αν υπάρξει η κατάλληλη φροντίδα βάσει των παραπάνω, σιγά-σιγά ο ελαιώνας θα επανέλθει σε µια καλή κατάσταση. Τέλος, το κλάδεµα αποτελεί ένα πολύ σηµαντικό κοµµάτι της καλλιέργειας από µόνο του, γι’ αυτό είναι απαραίτητο όποιος το αναλάβει, να έχει τις κατάλληλες γνώσεις.

γράφει ο Θοδωρής Χριστοδούλου, MSc γεωπόνος, www.agricenter.gr

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Νέες πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε κτηνοτρόφους και αγρότες

Δημοσιεύτηκε

στις

Οι πληρωμές αφορούν κυρίως τη βιολογική κτηνοτροφία και ανειλημμένες υποχρεώσεις νέων αγροτών


Το ποσό των 1.603.086,72 € πλήρωσε ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) από τις 20/03/2019 έως τις 21/03/2019 σε συνολικά 393 δικαιούχους. 

Δειτε εδώ αναλυτικά τις πληρωμές.

ΣΥΝΕΧΙΣΕ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Φυτοπροστασία στην ελιά κατά την τρέχουσα περίοδο

Δημοσιεύτηκε

στις

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου


Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξέδωσε γεωργική προειδοποίηση η οποία αναφέρεται στους εχθρούς και τις ασθένειες που απειλούν ή προσβάλλουν τα ελαιόδενδρα την περίοδο που διανύουμε, καθώς και τους τρόπους αντιμετώπισης τους. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου, τηλέφωνο 2810282248, κα Μ. Ροδιτάκη.Βλαστικά στάδια ελιάς (Ποικιλία Κορωνέϊκη):

Στους ελαιώνες της Παραλιακής και του σχηματισμού των ανθοταξιών. Στις μεσοπρώιμες περιοχές σταδιακά ανοίγουν οι οφθαλμοί και διαμορφώνονται οι ανθοταξίες ενώ στις όψιμες τώρα ξεκινάει η έκπτυξη. Στους περισσότερους ελαιώνες, ιδιαίτερα της βόρειας πρώιμης ζώνης παρατηρείται μεγάλη ανομοιομορφία και διαταραγμένη έκπτυξη οφθαλμών. Έντομο πολυφάγο (βρωμ ούσα) που προσβάλει την ελιά περιστασιακάlang=”el-GR”> σε ορισμένες περιοχές, καταστρέφοντας μέρος ή ολόκληρες τιςανθοταξίες. Τα κρίσιμα βλαστικά στάδια προσβολής είναι από την ανάπτυξη των ανθοταξιών μέχρι το κρόκιασμα των ανθέων (λίγο πριν τηνάνθιση).

Διαπιστώσεις:

Αυτή την εποχή οι νύμφες της καλόκορης βρίσκονται στα ζιζάνια κάτω από τα ελαιόδεντρα και τρέφονται με αυτά (διανόχορτο, περδικούλι,τσουκνίδα, ζοχός, βρούβα). Φέτος λόγω της αυξημένης υγρασίας και των βροχοπτώσεων, η αυτοφυής βλάστηση είναι πολύ ανεπτυγμένη και δίνει άφθονη τροφή στο έντομο.

Οδηγίες:

− Συστήνεται να μην απομακρύνονται τα ζιζάνια από τους ελαιώνες μέχρι την έναρξη της άνθισης ώστε να καθυστερήσει η μετακίνηση του εντόμου προς τις ελιές για αναζήτηση τροφής και να περιοριστούν πιθανές προσβολές στην ανθοφορία. Όπου υπάρχει ανάγκη απομάκρυνσης των ζιζανίων νωρίς, να αφήνονται ζώνες ακαλλιέργητες διάσπαρτες μέσα και στα περιθώρια του ελαιώνα.

− Έλεγχος πληθυσμού του εντόμου: Μετά την εμφάνιση των ανθοταξιών ελέγχετε τακτικά τις ελιές τινάζοντας κλαδιά πάνω σε λευκή επιφάνεια. Οι νύμφες και τα ακμαία έχουν χαρακτηριστικό ανοικτό πράσινο χρώμα. Χημική αντιμετώπιση συστήνεται μόνο όταν η ανθοφορία είναι χαμηλή και παρατηρούνται πληθυσμοί ικανοί να προκαλέσουν οικονομική ζημιά στην παραγωγή ( 6–7 έντομα ανά κλαδί μήκους 50–60 εκ). Εκτεταμένοι προλη̟τικοί ψεκασμοί είναι αδικαιολόγητοι και

καταστρεπτικοί για το περιβάλλον.

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα:

Βeta-cyfluthrin, Lambda cyhalothrin , Άλατα λιπαρών οξέων. Επέμβαση πριν την άνθιση.

ΠΥΡΗΝΟΤΡΗΤΗΣ: Prays oleae

Οι προνύμφες που διαχείμασαν στα φύλλα συμπληρώνουν την ανάπτυξή τους στην ακραία τρυφερή βλάστηση και στις ανθοταξίες.

Διαπιστώσεις:

Οι προσβολές αυτής της περιόδου είναι περιορισμένες και δεν δικαιολογούν καμία επέμβαση.

ΚΕΡΚΟΣΠΟΡΑ:Pseudocercos pora cladosporioides & ΚΥΚΛΟΚΟΝΙΟ Spilocaea oleginea

Μυκητολογικές ασθένειες που παρατηρούνται με μεγαλύτερη ένταση σε περιοχές αυξημένης υγρασίας και προκαλούν αρχικά κηλίδωση των φύλλων και στη συνέχεια αποφύλλωση και εξασθένιση των προσβεβλημένων δέντρων. Οι καιρικές συνθήκες αυτής της περιόδου ευνοούν νέες μολύνσεις, ιδιαίτερα μετά από ανοιξιάτικες βροχές.

Συμπτώματα:

− Το κυκλοκόνιο εκδηλώνεται με το σχηματισμό κυκλικών καστανών κηλίδων (μάτια παγωνιού) στην επάνω επιφάνεια των φύλλων.Προσβάλλονται τα παλιότερα φύλλα σε κλαδιά χαμηλά στις ποδιές.

− Η κερκόσπορα σχηματίζει γκρίζο μεταχρωματισμό μόνο στην κάτω επιφάνεια των παλαιότερων φύλλων ενώ στην επάνω επιφάνεια ακανόνιστες κίτρινες κηλίδες εξελίσσονται σε ξηράνσεις.

Οι κηλιδώσεις των φύλλων και στις δύο ασθένειες οδηγούν σε ξηράνσεις.

Οδηγίες:

− Η αραιή φύτευση και το κλάδεμα συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των ασθενειών.

− Σε περιοχές που ευνοούνται οι ασθένειες και ελαιώνες που υπάρχει ήδη μόλυσμα στο παλιό φύλλωμα συστήνεται προληπτικόςψεκασμός με χαλκούχα και άλλα εγκεκριμένα μυκητοκτόνα για την προστασία της νέας βλάστησης, όταν αυτή είναι μέχρι 5εκ.

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα:

Χαλκούχα μυκητοκτόνα, fenbuconazole, difenoconazole, dodine, trifloxystrobin, tebuconazole, tebuconazole+trifloxystrobin, kresoximmethyl, pyraclostrobin, macnozeb.

Προσοχή : Αποφύγετε αυστηρά τη χρήση χαλκού κατά την άνθιση. Ο χαλκός μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι το κρόκιασμα των ανθέων.Όπου υπάρχει ανάγκη μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μη χαλκούχο εγκεκριμένο μυκητοκτόνο.

  • Χρησιμοποιείτε μόνο φυτοπροστατευτικά σκευάσματα εγκεκριμένα για την καλλιέργεια. Διαβάζετε και εφαρμόζετε προσεκτικά τις οδηγίες στις ετικέτες των σκευασμάτων για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

  • Οι επεμβάσεις με χαλκούχα μυκητοκτόνα συνιστούν προληπτική αντιμετώπιση και έχουν δράση προστατευτική. Αποφεύγετε αυστηρά τις επεμβάσεις με χαλκούς κατά την άνθιση.

  • Μην ψεκάζετε όταν οι καιρικές συνθήκες δεν είναι ευνοϊκές, πχ. βροχή, άνεμος.

ΣΥΝΕΧΙΣΕ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Συνέντευξη για το 8ο Παγκρήτιο Φόρουμ

Δημοσιεύτηκε

στις

To Σάββατο 30 Μαρτίου στο ΔΕΚK το 8ο ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΦΟΡΟΥΜ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΚΡΗΤΙΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ-SUPER MARKET


Νέους συνεργατικούς δεσμούς ανάμεσα σε τοπικούς παραγωγούς, μεταποιητές, βιοτέχνες, διανομείς και ξενοδόχους δημιουργεί και φέτος ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΦΟΡΟΥΜ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΚΡΗΤΙΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ-SUPER MARKET» που διοργανώνουν για 8η συνεχή χρονιά τα τέσσερα Επιμελητήρια της Κρήτης.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να δοθούν ευκαιρίες συνεργασίας ανάμεσα επαγγελματίες του τουρισμού, της αγροδιατροφής και της βιοτεχνικής παραγωγής, ώστε να στηριχθεί η τοπική οικονομία, στηριζόμενη στις δικές της δυνάμεις. Βιοτέχνες, παραγωγοί και μεταποιητές αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, θα συναντηθούν με ιδιοκτήτες και διευθυντές ξενοδοχείων, αλλά και εκπροσώπους δικτύων διανομής το Σάββατο 30 Μαρτίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης (ΔΕΚΚ) στις Γούρνες Ηρακλείου, με στόχο τη συνεργασία για την προώθηση των προϊόντων αυτών στα κρητικά ξενοδοχεία και τα Δίκτυα Διανομής.

Ο επιτυχημένος θεσμός έχει βρει μεγάλη ανταπόκριση σε όλη την Κρήτη και καταγράφει αυξανόμενη συμμετοχή, αποδεικνύοντας ότι η συνεργασία πρωτογενούς και τριτογενούς τομέα έχει έμπρακτα αποτελέσματα. Στη φετινή διοργάνωση συμμετέχουν, για πρώτη φορά, και τοπικοί βιοτέχνες, εκτός του κλάδου των τροφίμων, οι οποίοι παράγουν χαρτικά, σαπούνια, υφαντά, έπιπλα κλπ.

Να σημειωθεί ότι το ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΦΟΡΟΥΜ έχει βραβευθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση στη Μπρατισλάβα της Σλοβακίας, όπου το Επιμελητήριο Ηρακλείου εκπροσώπησε την Ελλάδα αποσπώντας το βραβείο στην κατηγορία «Special Μentions and Grand Jury Prize» στο πλαίσιο των «Ευρωπαϊκών Βραβείων Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2016». Το Παγκρήτιο Φόρουμ διοργανώνεται υπό την αιγίδα και την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, τη συνεργασία των Ξενοδόχων Κρήτης, του Παγκρήτιου Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων και άλλων φορέων.

Σε Συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν σήμερα οι διοργανωτές ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου κ. Μανώλης Αλιφιεράκης τόνισε ότι «κάνουμε έναν μεγάλο αγώνα να στηρίξουμε την τοπική παραγωγή και ταυτόχρονα να δώσουμε την ευκαιρία στους επισκέπτες του νησιού να γνωρίσουν τα τοπικά προϊόντα.

Τα αποτελέσματα είναι παραπάνω από ενθαρρυντικά αν λάβουμε υπόψη ότι το 75% των συμμετεχόντων έχουν λάβει μέρος και στις προηγούμενες διοργανώσεις και οι συνεργασίες που αναπτύσσονται μεταξύ τους έχουν σταθερότητα και διάρκεια». Ο Διευθυντής Εταιρείας Ανάπτυξης Επιμελητηρίου Χανίων κ. Θεόδωρος Τσιμρικίδης επισήμανε ότι το Φόρουμ βοηθάει τα κρητικά προϊόντα ν’ αποκτήσουν ταυτότητα και να λάβουν τη θέση που τους αξίζει στην αγορά.

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος στον Πρωτογενή Τομέα Περιφέρειας Κρήτης κ. Μώλης Χνάρης τόνισε ότι η Περιφέρεια Κρήτης στηρίζει αυτή την πρωτοβουλία των τεσσάρων Επιμελητηρίων γιατί δίνει προτεραιότητα στην ανάδειξη της κρητικής διατροφής και παραγωγής, ώστε οι παραγωγοί να εισπράττουν την υψηλή προστιθέμενη αξία που αναλογεί στα προϊόντα τους.

Ο Γενικός Γραμματέας του Παγκρήτιου Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων και αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Ξενοδοχείων Ηρακλείου κ. Αλέξανδρος Σωμαράς ανέφερε ότι το εγχείρημα έχει τεράστια επιτυχία, τα περισσότερα ξενοδοχεία έχουν εντάξει την κρητική κουζίνα στις υπηρεσίες προς τους πελάτες τους και κάλεσε τους παραγωγούς να συνεργαστούν με τους υπεύθυνους των τουριστικών μονάδων για να γνωρίζουν ποια προϊόντα είναι απαραίτητα στη μαζική εστίαση.

Η συμμετοχή στο 8ο Παγκρήτιο Φόρουμ είναι ΔΩΡΕΑΝ και έχουν δηλώσει συμμετοχή 215 παραγωγοί / μεταποιητές και βιοτέχνες, 148 ξενοδοχεία και 14 δίκτυα διανομής, οι περισσότεροι από τους οποίους είχαν συμμετάσχει και στις προηγούμενες διοργανώσεις εξασφαλίζοντας επικερδείς συμφωνίες.

Το Φόρουμ περιλαμβάνει, κατ’ ιδίαν συναντήσεις, έκθεση και γευσιγνωσία κρητικών προϊόντων, που προσφέρουν οι συμμετέχοντες παραγωγοί και μεταποιητές.

ΣΥΝΕΧΙΣΕ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ

Facebook

Δημοφιλη