Connect with us

ΘΕΜΑ

Κύκλωμα με φάρμακα δρούσε στην Κρήτη

Δημοσιεύτηκε

στις

Πώς το κύκλωµα, µε διπλά βιβλία, είχε στήσει παρεµπόριο µε σκευάσµατα από κοινωνικό φαρµακείο, επιστροφές ασθενών, ναρκωτικές ουσίες και δωρεές από το εξωτερικό


Παρανομίες σε όλα τα στάδια της αλυσίδας διακίνησης φαρµάκων στα δηµόσια νοσοκοµεία διαπιστώνουν οι «ράµπο» του Σώµατος Ελεγκτών του υπουργείου Υγείας σε εκτενείς ελέγχους που έχουν ξεκινήσει σε πολλά νοσοκοµεία της χώρας. Εναν χρόνο µετά το κύκλωµα διακίνησης ακριβών ογκολογικών φαρµάκων που έπεσε στη φάκα των Αρχών και είχε διαπιστωθεί ότι είχε πολλά πλοκάµια σε όλη την Ελλάδα, οι ελεγκτές του ΣΕΥΥΠ εντόπισαν µαύρες τρύπες σε πολλά νοσοκοµεία της χώρας, σύµφωνα µε έγκυρες πηγές του «Εθνους της Κυριακής». Σύµφωνα µε πληροφορίες, στις περιπτώσεις που καταγράφονται στο πόρισµα, χαρακτηριστική είναι είναι η υπόθεση του Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου στην Κρήτη, όπου πρόσφατα έγιναν εξονυχιστικοί έλεγχοι από το κλιµάκιο. Το πόρισµα που παρουσιάζει σήµερα το «Εθνος της Κυριακής» παραδόθηκε πριν από λίγες εβδοµάδες από τον επικεφαλής του ΣΕΥΥΠ, Σταύρο Ευαγγελάτο, στην τέως ηγεσία του υπουργείου Υγείας, ενώ έχει σταλεί και στον εισαγγελέα.

Στις πολυσέλιδες διαπιστώσεις τους οι ελεγκτές αναφέρουν ότι εντοπίστηκαν ενέργειες που αποδεικνύουν σοβαρή παραβατικότητα σε σχέση µε τη διακίνηση των φαρµάκων, ενώ φαίνεται ότι κυκλώµατα έχουν απλώσει τα πλοκάµια τους σε κάθε τµήµα της διακίνησης ακριβών σκευασµάτων. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται ξεκάθαρα λόγος σε πόρισµα για παραβατικότητα στον συγκεκριµένο τοµέα. Αλλωστε, οι «ράµπο» βρήκαν ότι όσοι εµπλέκονται ήταν τόσο οργανωµένοι, που διατηρούσαν ακόµη και διπλά βιβλία. Οπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, «υπάρχει σοβαρό πρόβληµα κακοδιαχείρισης στο φαρµακείο και εν γένει στο νοσοκοµείο όσον αφορά στη διαχείριση των φαρµάκων. ∆ιαπιστώθηκε πλήθος ενεργειών που συνιστούν σοβαρή παραβατικότητα από τους διαχειριστές φαρµάκων σε όλα τα στάδια της αλυσίδας διακίνησης φαρµάκων µέσα στον νοσηλευτικό σχηµατισµό».

Παράλληλες εγγραφές

Οι ελεγκτές αναφέρουν στο πόρισµά τους πως όταν κατά τους ελέγχους βρήκαν φάρµακα τα οποία διακινούνταν παρανόµως, αφού άλλα γράφονταν στις επίσηµες λίστες και άλλα υπήρχαν στα ράφια, εντόπισαν ακόµη και διπλά βιβλία όπου γίνονταν αντίστοιχα οι διπλές εγγραφές. Ενδεικτικά σηµειώνουν: «Η εξεύρεση αποκλίσεων µεταξύ φυσικής και λογιστικής απογραφής των Φαρµάκων Υψηλού Κόστους δεν αιτιολογήθηκε. Η ύπαρξη ενός δεύτερου, παράλληλου συστήµατος διακίνησης και διαχείρισης, πέραν του νοµίµου, αναφορικά µε φάρµακα προέρχεται από κοινωνικά φαρµακεία, επιστροφές φαρµάκων από ασθενείς και δωρεές φαρµακευτικών σκευασµάτων από την Ολλανδία».

Η οµάδα των ελεγκτών σηµειώνει µε νόηµα ότι, ενώ θεσµός του κοινωνικού φαρµακείου έχει δηµιουργηθεί εδώ και χρόνια λόγω της κρίσης, δεν υπάρχει ακόµη θεσµική θωράκισή του, µε αποτέλεσµα, όπως αναφέρουν, «µε αυτόν τον τρόπο να ανοίγονται παράθυρα για τη διακίνηση φαρµάκων µεταξύ της νόµιµης διαχείρισης του νοσοκοµείου και του παράλληλου αφανούς κυκλώµατος των φαρµάκων από το κοινωνικό φαρµακείο, τις επιστροφές και τις δωρεές, κάτι που δηµιουργεί πρόσφορο έδαφος για ανάπτυξη ανεπιθύµητων φαινοµένων αδιαφανούς διαχείρισης που δύναται να εξελιχθούν σε σοβαρή παρανοµία και διαφθορά».

Οι «ράµπο» της Υγείας που ξεσκόνισαν το φαρµακείο αλλά και τις κλινικές του µεγάλου Γενικού Νοσοκοµείου στην Κρήτη, όπως πράττουν αυτήν την περίοδο και σε άλλα µεγάλα νοσοκοµεία τόσο της περιφέρειας όσο και της Αττικής, καταπώς λένε πληροφορίες του «Έθνους της Κυριακής», βρήκαν παράνοµα φάρµακα που είχαν διακινηθεί.

Συγκεκριμένα, εντοπίστηκε πλήθος φαρµακευτικών ιδιοσκευασµάτων τόσο στους χώρους του φαρµακείου όσο και στις κλινικές τα οποία δεν διέθεταν καν ταινία γνησιότητας. Να σηµειωθεί πως συνήθως τα σκευάσµατα στα οποία έχει αφαιρεθεί η ταινία γνησιότητας είτε διπλοχρεώνονται στα ασφαλιστικά ταµεία είτε εξάγονται µε παράνοµες διαδικασίες. Επίσης, βρήκαν φάρµακα τα οποία δεν έφεραν την ένδειξη «Κρατικό είδος», κατά τη συνήθη πρακτική στα φάρµακα υψηλού κόστους, ενώ εκτός της νόµιµης διαχείρισης του φαρµακείου βρέθηκαν σε κλινικές «δωρεές από χώρες εξωτερικού, επιστροφές ασθενών από δοµές κοινωνικών φαρµακείων, δωρεές από φαρµακευτικές εταιρείες ώστε να δοκιµαστούν σε ασθενείς».

Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι σε κλινική του ίδιου νοσοκοµείου, όπως διαπιστώνεται στο πόρισµα των «ράµπο», γιατρός εισήγαγε φάρµακα εκτός της νόµιµης οδού και χωρίς την ένδειξη «κρατικό είδος», µε σκοπό τη δοκιµή τους σε ασθενείς, παρά τις απαγορεύσεις του νόµου.

Από τους ελέγχους βρέθηκε επίσης ότι γινόταν παράνοµη διακίνηση φαρµάκων από το εξωτερικό, τα οποία µάλιστα προέρχονταν από δωρεές. Γι’ αυτό, όπως περιγράφεται στο πόρισµα, οι επιθεωρητές ζητούν να ληφθούν µέτρα: «Δεδοµένων των διαλαµβανοµένων στην παρούσα έκθεση ελέγχου, και ιδιαιτέρως των αναφεροµένων στο παράλληλο φαρµακευτικό διαχειριστικό σύστηµα εντός του νοσοκοµείου και σε κυκλοφορία και διάθεση φαρµάκων σε ασθενείς του Εθνικού Συστήµατος Υγείας από χώρες του εξωτερικού, κρίνεται δέον να υπάρξουν περαιτέρω ενέργειες ώστε να διασφαλίζονται η ασφαλής διαχείριση και η διαφανής χρήση φαρµάκων».

Αξιοσηµείωτο είναι πως, παρότι οι επιθεωρητές του ΣΕΥΥΠ ανακάλυψαν κάθε είδους παρατυπίες σχετικά µε τα φάρµακα, καθώς και παράνοµη διακίνηση, δεν κατόρθωσαν να αποσαφηνίσουν πότε ξεκίνησε αυτό το κύκλωµα, σύµφωνα µε το πόρισµά τους. Ωστόσο καταλογίζουν ευθύνες στους αρµόδιους (ονοµαστικά), ενώ προτείνουν πειθαρχικές διώξεις για όσους εµπλέκονται στην υπόθεση.

Στις έρευνες συµµετείχε και η δίωξη ναρκωτικών

Χάος φαίνεται να επικρατούσε στο θέµα της διακίνησης των ναρκωτικών φαρµάκων στο νοσοκοµείο της Κρήτης. Και αυτό διότι, σύµφωνα µε τους ελεγκτές του ΣΕΥΥΠ, όπως φέρεται να γράφουν στο πολυσέλιδο πόρισµά τους, ακολουθούνταν λανθασµένη διαχειριστική πρακτική ως προς το γεγονός ότι το απόθεµα των ναρκωτικών φαρµάκων στα τµήµατα του νοσοκοµείου («στοκ») δεν υπολογιζόταν ως υπάρχον στη διαχείριση του φαρµακείου. Αποτέλεσµα ήταν να µη δηλώνεται κατά τα προβλεπόµενα στις τριµηνιαίες καταστάσεις που υποβάλλει το φαρµακείο στην περιφέρεια.

Τα ναρκωτικά φάρµακα φαίνεται, όµως, ότι κυκλοφορούσαν υπό περίεργες συνθήκες µέσα στις κλινικές, καθώς διαπιστώνεται «παραβίαση των διαχειριστικών κανόνων και των διατάξεων περί ναρκωτικών ουσιών, εφόσον σε χώρο της ογκολογικής κλινικής βρέθηκε φαρµακευτικό ιδιοσκεύασµα εκτός της νόµιµης διαχείρισης του νοσοκοµείου, λαµβανοµένης υπόψη της νοµοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών».

Γι’ αυτό, άλλωστε, οι ελεγκτές που βρέθηκαν στην Κρήτη για να ξεσκονίσουν το νοσοκοµείο κάλεσαν το Τµήµα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου για τις περαιτέρω ενέργειες. Ανάλογες εικόνες αντίκρισαν οι «ράµπο» της Υγείας και σε άλλες κλινικές. Στη Γενική Χειρουργική εντόπισαν, όπως αναφέρουν, κακή διαχείριση ναρκωτικών φαρµάκων, αφού παρατηρήθηκε έλλειψη πεθιδίνης και υπήρχαν πολλά άλλα ληγµένα σκευάσµατα.

www.ethnos.gr

ΘΕΜΑ

Την Τρίτη συνεχίζεται η δίκη για την δολοφονία του 70χρονου από τα Σφακιά

Δημοσιεύτηκε

στις

Στο δικαστήριο του Ρεθύμνου υπήρχε ισχυρή αστυνομική δύναμη, καθώς ήταν δεκάδες οι Σφακιανοί, που βρέθηκαν εκεί, και από τις δύο πλευρές


Στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ρεθύμνου ξεκίνησε χθες το πρωί, αλλά διακόπηκε για να συνεχιστεί την Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου η δίκη για την υπόθεση ανθρωποκτονίας ενός 70χρονου από τα Σφακιά, με βασικό κατηγορούμενο έναν 45χρονο συντοπίτη του και συγκατηγορούμενους του τον αδελφό του και έναν ακόμα χανιώτη.

Το έγκλημα είχε γίνει τον Μάρτιο του 2018 και ο 45χρονος κατηγορείται ότι σκότωσε το θύμα και στη συνέχεια μετέφερε τη σορό του καθώς και το Ι.Χ. φορτηγό του από τη Χώρα Σφακίων στον Αλικιανό του δήμου Πλατανιά Χανίων, όπου άνοιξε με χωματουργικό μηχάνημα ένα λάκκο βάθους 5 μέτρων και έθαψε και τη σορό του 70χρονου και το αυτοκίνητο του.

Ο 40χρονος αδελφός του καθώς και ο τρίτος κατηγορούμενος κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία, καθώς ο μεν πρώτος φέρεται να γνώριζε την εγκληματική πράξη του αδελφού του και τον βοήθησε στην απόκρυψη στοιχείων και ο δε φίλος τους από τον Αλικιανό φέρεται όχι μόνο να γνώριζε για το έγκλημα, αλλά και διέθεσε στον δράστη οικόπεδο ιδιοκτησίας του στον Αλικιανό για να εξαφανίσει τη σορό του θύματος και το αυτοκίνητο του.

Ο 70χρονος κτηνοτρόφος είχε εξαφανιστεί μαζί με το αυτοκίνητο του από τα Σφακιά στις 7 Μαρτίου 2018 και επί τέσσερις μήνες τον αναζητούσε η οικογένεια του χωρίς αποτέλεσμα.

Τελικά, στις 20 Ιουνίου 2018, αστυνομικοί ξέθαψαν τη σορό του θύματος αλλά και το αυτοκίνητο του από το οικόπεδο του Αλικιανού.

Ο 45χρονος ομολόγησε τη δολοφονία λέγοντας ότι ο αδελφός του είχε άγνοια για την εγκληματική του πράξη.

goodnet.gr

ΣΥΝΕΧΙΣΕ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ

ΘΕΜΑ

Ζητούν παράκαμψη στα Πηγαϊδάκια

Δημοσιεύτηκε

στις

Οι κάτοικοι των Πηγαϊδακίων ζητούν από τον δήμο να γίνει παράκαμψη λόγω στενότητας του δρόμου


Διαβούλευση και προτάσεις για λήψη απόφασης από το Κοινοτικό Συμβούλιο, για αποστολή της στον Δήμο Φαιστού σχετικά με το έργο παράκαμψη υφιστάμενου δρόμου στον οικισμό Πηγαϊδακίων προς Καλούς Λιμένες.

Η κατασκευή της παράκαμψης κρίνεται αναγκαία διότι η υφιστάμενη σύνδεση διέρχεται μέσα από το χωριό και είναι ιδιαιτέρως προβληματική λόγω στενότητας.

ΣΥΝΕΧΙΣΕ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ

ΘΕΜΑ

Στο νοσοκομείο δικυκλιστής μετά από τροχαίο στο Ρέθυμνο

Δημοσιεύτηκε

στις

Ένα ακόμη σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 2μμ της Τετάρτης στην περιοχή του Πλατανιά στο Ρέθυμνο


Σύμφωνα με πληροφορίες από το flashnews.gr, ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα που οδηγούσε νεαρός υπο συνθήκες οι οποίες ερευνώνται από τις αστυνομικές αρχές.

Από την σύγκρουση των δύο οχημάτων ο οδηγός της μοτοσικλέτας έπεσε σε παρακείμενο πεζοδρόμιο με αποτέλεσμα να τραυματισθεί στο κεφάλι.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες φέροντας και άλλα πολλαπλά τραύματα διεκομίσθη στο Νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση.

Υπενθυμίζεται πως έχει τονιστεί ότι όλοι όσοι επιβαίνουν σε δίκυκλα πρέπει να φορούν κράνη καθώς το κεφάλι αποτελεί το πλέον ευαίσθητο σημείο του σώματος όταν συμβαίνει πτώση απο την μοτοσικλέτα.

ΣΥΝΕΧΙΣΕ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ

Δημοφιλη