Connect with us

ΘΕΜΑ

Κύκλωμα με φάρμακα δρούσε στην Κρήτη

Δημοσιεύτηκε

στις

Πώς το κύκλωµα, µε διπλά βιβλία, είχε στήσει παρεµπόριο µε σκευάσµατα από κοινωνικό φαρµακείο, επιστροφές ασθενών, ναρκωτικές ουσίες και δωρεές από το εξωτερικό


Παρανομίες σε όλα τα στάδια της αλυσίδας διακίνησης φαρµάκων στα δηµόσια νοσοκοµεία διαπιστώνουν οι «ράµπο» του Σώµατος Ελεγκτών του υπουργείου Υγείας σε εκτενείς ελέγχους που έχουν ξεκινήσει σε πολλά νοσοκοµεία της χώρας. Εναν χρόνο µετά το κύκλωµα διακίνησης ακριβών ογκολογικών φαρµάκων που έπεσε στη φάκα των Αρχών και είχε διαπιστωθεί ότι είχε πολλά πλοκάµια σε όλη την Ελλάδα, οι ελεγκτές του ΣΕΥΥΠ εντόπισαν µαύρες τρύπες σε πολλά νοσοκοµεία της χώρας, σύµφωνα µε έγκυρες πηγές του «Εθνους της Κυριακής». Σύµφωνα µε πληροφορίες, στις περιπτώσεις που καταγράφονται στο πόρισµα, χαρακτηριστική είναι είναι η υπόθεση του Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου στην Κρήτη, όπου πρόσφατα έγιναν εξονυχιστικοί έλεγχοι από το κλιµάκιο. Το πόρισµα που παρουσιάζει σήµερα το «Εθνος της Κυριακής» παραδόθηκε πριν από λίγες εβδοµάδες από τον επικεφαλής του ΣΕΥΥΠ, Σταύρο Ευαγγελάτο, στην τέως ηγεσία του υπουργείου Υγείας, ενώ έχει σταλεί και στον εισαγγελέα.

Στις πολυσέλιδες διαπιστώσεις τους οι ελεγκτές αναφέρουν ότι εντοπίστηκαν ενέργειες που αποδεικνύουν σοβαρή παραβατικότητα σε σχέση µε τη διακίνηση των φαρµάκων, ενώ φαίνεται ότι κυκλώµατα έχουν απλώσει τα πλοκάµια τους σε κάθε τµήµα της διακίνησης ακριβών σκευασµάτων. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται ξεκάθαρα λόγος σε πόρισµα για παραβατικότητα στον συγκεκριµένο τοµέα. Αλλωστε, οι «ράµπο» βρήκαν ότι όσοι εµπλέκονται ήταν τόσο οργανωµένοι, που διατηρούσαν ακόµη και διπλά βιβλία. Οπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, «υπάρχει σοβαρό πρόβληµα κακοδιαχείρισης στο φαρµακείο και εν γένει στο νοσοκοµείο όσον αφορά στη διαχείριση των φαρµάκων. ∆ιαπιστώθηκε πλήθος ενεργειών που συνιστούν σοβαρή παραβατικότητα από τους διαχειριστές φαρµάκων σε όλα τα στάδια της αλυσίδας διακίνησης φαρµάκων µέσα στον νοσηλευτικό σχηµατισµό».

Παράλληλες εγγραφές

Οι ελεγκτές αναφέρουν στο πόρισµά τους πως όταν κατά τους ελέγχους βρήκαν φάρµακα τα οποία διακινούνταν παρανόµως, αφού άλλα γράφονταν στις επίσηµες λίστες και άλλα υπήρχαν στα ράφια, εντόπισαν ακόµη και διπλά βιβλία όπου γίνονταν αντίστοιχα οι διπλές εγγραφές. Ενδεικτικά σηµειώνουν: «Η εξεύρεση αποκλίσεων µεταξύ φυσικής και λογιστικής απογραφής των Φαρµάκων Υψηλού Κόστους δεν αιτιολογήθηκε. Η ύπαρξη ενός δεύτερου, παράλληλου συστήµατος διακίνησης και διαχείρισης, πέραν του νοµίµου, αναφορικά µε φάρµακα προέρχεται από κοινωνικά φαρµακεία, επιστροφές φαρµάκων από ασθενείς και δωρεές φαρµακευτικών σκευασµάτων από την Ολλανδία».

Η οµάδα των ελεγκτών σηµειώνει µε νόηµα ότι, ενώ θεσµός του κοινωνικού φαρµακείου έχει δηµιουργηθεί εδώ και χρόνια λόγω της κρίσης, δεν υπάρχει ακόµη θεσµική θωράκισή του, µε αποτέλεσµα, όπως αναφέρουν, «µε αυτόν τον τρόπο να ανοίγονται παράθυρα για τη διακίνηση φαρµάκων µεταξύ της νόµιµης διαχείρισης του νοσοκοµείου και του παράλληλου αφανούς κυκλώµατος των φαρµάκων από το κοινωνικό φαρµακείο, τις επιστροφές και τις δωρεές, κάτι που δηµιουργεί πρόσφορο έδαφος για ανάπτυξη ανεπιθύµητων φαινοµένων αδιαφανούς διαχείρισης που δύναται να εξελιχθούν σε σοβαρή παρανοµία και διαφθορά».

Οι «ράµπο» της Υγείας που ξεσκόνισαν το φαρµακείο αλλά και τις κλινικές του µεγάλου Γενικού Νοσοκοµείου στην Κρήτη, όπως πράττουν αυτήν την περίοδο και σε άλλα µεγάλα νοσοκοµεία τόσο της περιφέρειας όσο και της Αττικής, καταπώς λένε πληροφορίες του «Έθνους της Κυριακής», βρήκαν παράνοµα φάρµακα που είχαν διακινηθεί.

Συγκεκριμένα, εντοπίστηκε πλήθος φαρµακευτικών ιδιοσκευασµάτων τόσο στους χώρους του φαρµακείου όσο και στις κλινικές τα οποία δεν διέθεταν καν ταινία γνησιότητας. Να σηµειωθεί πως συνήθως τα σκευάσµατα στα οποία έχει αφαιρεθεί η ταινία γνησιότητας είτε διπλοχρεώνονται στα ασφαλιστικά ταµεία είτε εξάγονται µε παράνοµες διαδικασίες. Επίσης, βρήκαν φάρµακα τα οποία δεν έφεραν την ένδειξη «Κρατικό είδος», κατά τη συνήθη πρακτική στα φάρµακα υψηλού κόστους, ενώ εκτός της νόµιµης διαχείρισης του φαρµακείου βρέθηκαν σε κλινικές «δωρεές από χώρες εξωτερικού, επιστροφές ασθενών από δοµές κοινωνικών φαρµακείων, δωρεές από φαρµακευτικές εταιρείες ώστε να δοκιµαστούν σε ασθενείς».

Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι σε κλινική του ίδιου νοσοκοµείου, όπως διαπιστώνεται στο πόρισµα των «ράµπο», γιατρός εισήγαγε φάρµακα εκτός της νόµιµης οδού και χωρίς την ένδειξη «κρατικό είδος», µε σκοπό τη δοκιµή τους σε ασθενείς, παρά τις απαγορεύσεις του νόµου.

Από τους ελέγχους βρέθηκε επίσης ότι γινόταν παράνοµη διακίνηση φαρµάκων από το εξωτερικό, τα οποία µάλιστα προέρχονταν από δωρεές. Γι’ αυτό, όπως περιγράφεται στο πόρισµα, οι επιθεωρητές ζητούν να ληφθούν µέτρα: «Δεδοµένων των διαλαµβανοµένων στην παρούσα έκθεση ελέγχου, και ιδιαιτέρως των αναφεροµένων στο παράλληλο φαρµακευτικό διαχειριστικό σύστηµα εντός του νοσοκοµείου και σε κυκλοφορία και διάθεση φαρµάκων σε ασθενείς του Εθνικού Συστήµατος Υγείας από χώρες του εξωτερικού, κρίνεται δέον να υπάρξουν περαιτέρω ενέργειες ώστε να διασφαλίζονται η ασφαλής διαχείριση και η διαφανής χρήση φαρµάκων».

Αξιοσηµείωτο είναι πως, παρότι οι επιθεωρητές του ΣΕΥΥΠ ανακάλυψαν κάθε είδους παρατυπίες σχετικά µε τα φάρµακα, καθώς και παράνοµη διακίνηση, δεν κατόρθωσαν να αποσαφηνίσουν πότε ξεκίνησε αυτό το κύκλωµα, σύµφωνα µε το πόρισµά τους. Ωστόσο καταλογίζουν ευθύνες στους αρµόδιους (ονοµαστικά), ενώ προτείνουν πειθαρχικές διώξεις για όσους εµπλέκονται στην υπόθεση.

Στις έρευνες συµµετείχε και η δίωξη ναρκωτικών

Χάος φαίνεται να επικρατούσε στο θέµα της διακίνησης των ναρκωτικών φαρµάκων στο νοσοκοµείο της Κρήτης. Και αυτό διότι, σύµφωνα µε τους ελεγκτές του ΣΕΥΥΠ, όπως φέρεται να γράφουν στο πολυσέλιδο πόρισµά τους, ακολουθούνταν λανθασµένη διαχειριστική πρακτική ως προς το γεγονός ότι το απόθεµα των ναρκωτικών φαρµάκων στα τµήµατα του νοσοκοµείου («στοκ») δεν υπολογιζόταν ως υπάρχον στη διαχείριση του φαρµακείου. Αποτέλεσµα ήταν να µη δηλώνεται κατά τα προβλεπόµενα στις τριµηνιαίες καταστάσεις που υποβάλλει το φαρµακείο στην περιφέρεια.

Τα ναρκωτικά φάρµακα φαίνεται, όµως, ότι κυκλοφορούσαν υπό περίεργες συνθήκες µέσα στις κλινικές, καθώς διαπιστώνεται «παραβίαση των διαχειριστικών κανόνων και των διατάξεων περί ναρκωτικών ουσιών, εφόσον σε χώρο της ογκολογικής κλινικής βρέθηκε φαρµακευτικό ιδιοσκεύασµα εκτός της νόµιµης διαχείρισης του νοσοκοµείου, λαµβανοµένης υπόψη της νοµοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών».

Γι’ αυτό, άλλωστε, οι ελεγκτές που βρέθηκαν στην Κρήτη για να ξεσκονίσουν το νοσοκοµείο κάλεσαν το Τµήµα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου για τις περαιτέρω ενέργειες. Ανάλογες εικόνες αντίκρισαν οι «ράµπο» της Υγείας και σε άλλες κλινικές. Στη Γενική Χειρουργική εντόπισαν, όπως αναφέρουν, κακή διαχείριση ναρκωτικών φαρµάκων, αφού παρατηρήθηκε έλλειψη πεθιδίνης και υπήρχαν πολλά άλλα ληγµένα σκευάσµατα.

www.ethnos.gr

ΘΕΜΑ

Υιοθέτησαν το νεογέννητο κοριτσάκι που είχε αφήσει η μητέρα του στο νοσοκομείο Αγ.Νικολάου

Δημοσιεύτηκε

στις

Το κοριτσάκι το υιοθέτησαν ένα ζευγάρι από τα Χανιά


Στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου βρέθηκε σήμερα το πρωί το ζευγάρι που θα υιοθετήσει το νεογέννητο κοριτσάκι που δεν ήθελε η μητέρα του να το πάρει μαζί της, λίγο μετά που γεννήθηκε με φυσιολογικό τοκετό στη μαιευτική κλινική του νοσοκομείου.

Οι διαδικασίες της υιοθεσίας προχώρησαν τις τελευταίες ημέρες και σύμφωνα με το anatolh.com, βρέθηκε η οικογένεια που θα το αναθρέψει.

Το ζευγάρι από τα Χανιά ήρθε σήμερα στον Άγιο Νικόλαο για να προχωρήσει τα γραφειοκρατικά και να πάρει στη συνέχεια το παιδί μαζί της, ευελπιστώντας σε ένα καλύτερο αύριο…

«Έρχονταν καθημερινά πολίτες να δουν το παιδί, φέρνουν ρουχαλάκια, το φροντίζουν, έχουν δείξει εξαιρετική ευαισθησία και αγάπη», σημειώνει ο Συντονιστής Διευθυντής της Μαιευτικής Κλινικής του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου Θεόδωρος Κατάσος.

Όπως εξηγεί περαιτέρω είναι πραγματικά συγκινητικό το ενδιαφέρον των ανθρώπων και μαρτυρεί για άλλη μια φορά πως υπάρχει κοινωνική ευαισθησία και ανθρωπιά που εκφράζεται απλόχερα από την τοπική κοινωνία.

ΣΥΝΕΧΙΣΕ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Ανοίγει τις πύλες της η Παγκρήτια Αγροκτηνοτροφική Έκθεση Αρκαλοχωρίου

Δημοσιεύτηκε

στις

Παγκρήτια Αγροκτηνοτροφική Έκθεση Αρκαλοχωρίου με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης-19-24 Ιουλίου 2019 Εκθεσιακό Κέντρο Αρκαλοχωρίου


Παγκρήτια Αγροκτηνοτροφική Έκθεση Αρκαλοχωρίου με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης-19-24 Ιουλίου 2019 Εκθεσιακό Κέντρο Αρκαλοχωρίου

“Εκεί όπου η παράδοση συναντά το μέλλον”

Ανοίγει τις πύλες της αυτήν την Παρασκευή 19 Ιουλίου στις 17.30 η Παγκρήτια Αγροκτηνοτροφική

Έκθεση Αρκαλοχωρίου με τους καλύτερους οιωνούς!

Για 13η φορά με τη συνδιοργάνωση του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, της Περιφέρειας Κρήτης , του

Επιμελητηρίου Ηρακλείου και την οργάνωση από την ALFAEXPO, ξεκινά η Παγκρήτια

Αγροκτηνοτροφική Έκθεση Αρκαλοχωρίου .

Είναι μια μεγάλη και ολοκληρωμένη έκθεση η οποία παρουσιάζει τις καινοτομίες της αγοράς και

αποτελεί δίαυλο επικοινωνίας ανάμεσα στις επιχειρήσεις του κλάδου και τους επαγγελματίες της

Κρήτης. Με την εν λόγω έκθεση η Κρήτη εξελίσσεται ως ένα από τα σημαντικότερα κέντρα του

επαγγελματικού τουρισμού της Ελλάδας και το Αρκαλοχώρι αναδεικνύεται ως ένα από τα σημεία

δράσης των Αγροτικών & Κτηνοτροφικών Εκθέσεων της Ελλάδας.

Η επίσημη έναρξη της Έκθεσης σημαίνεται με την τελετή εγκαινίων η οποία πραγματοποιείται την

Παρασκευή 19 Ιουλίου στις 19.30 από τον Υφυπουργό Πολιτισμού & Αθλητισμού κο. Λευτέρη

Αυγενάκη, τον Περιφερειάρχη Κρήτης κο. Σταύρο Αρναουτάκη & το Δήμαρχο Μινώα Πεδιάδας

κο. Ζαχαρία Καλογεράκη.

Θα ακολουθήσει μουσική παράσταση.

Στην Έκθεση θα παρακολουθήσετε:

  • Εσπερίδα από παράρτημα Κρήτης του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας με θέμα «Η

παραγωγή προϊόντων αγροδιατροφικού τομέα και το μέλλον τους.»

  • Παγκρήτιο extreme 4×4 event από το Off Road Club Ηρακλείου.
  • Μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις
  • Εκδηλώσεις Μαγειρικής

Ώρες Λειτουργίας: Καθημερινές: 17.30-22.30 & Σαββατοκύριακο 10.30-14.30 ,17.30-22.30

www.arkalohoriexpo.gr

ΣΥΝΕΧΙΣΕ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ

ΘΕΜΑ

Μετέφερε πάνω από μισό κιλό κάνναβη με το αυτοκίνητο

Δημοσιεύτηκε

στις

Κατασχέθηκαν πάνω από μισό κιλό κάνναβης και ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο ως μέσο μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών


Συνελήφθη, χθες το βράδυ, σε περιοχή του Δήμου Χανίων, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Χανίων, 63χρονος άνδρας, ο οποίος κατηγορείται για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων ενεργειών και ειδικών δράσεων, για την καταπολέμηση της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, χθες το βράδυ από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε συντονισμένη επιχείρηση.

Κατά την διάρκεια της επιχείρησης πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε ο 63χρονος, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 570 γραμμάρια κάνναβης και 2 κινητά τηλέφωνα.

Επιπλέον κατασχέθηκε το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο ως μέσο μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Χανίων, ενώ ο συλληφθείς με την σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία, θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Χανίων.

ΣΥΝΕΧΙΣΕ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ

Facebook

Δημοφιλη