Σήμερα η τελευταία μέρα


Λήγει σήμερα η προθεσμία για την οριστική υποβολή των μηχανογραφικών που πρέπει να συμπληρώσουν οι υποψήφιοι για την εισαγωγή τους στα ΑΕΙ και ΤΕΙ στο https://exams.it.minedu.gov.gr