Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Π.Ε. Χανίων ανακοινώνεται ότι:

Μετακινήσεις ζώων από εκτροφές που βρίσκονται στη ζώνη προστασίας από εστία Καταρροϊκού Πυρετού επιτρέπονται υπό τους παρακάτω όρους:

Εντός των είκοσι τεσσάρων ωρών από τη φόρτωσή τους έχουν εξεταστεί κλινικά από επίσημο κτηνίατρο και δεν εμφανίζουν συμπτώματα καταρροϊκού πυρετού.
Έχουν εφαρμοστεί κατάλληλα εντομοαπωθητικά ή και εντομοκτόνα (αφού προηγηθεί καθαρισμός και απολύμανση) στα οχήματα με τα οποία θα μεταφερθούν τα ζώα, πριν από την αναχώρησή τους αλλά και μετά την εκφόρτωση των ζώων.

Μέχρι νεοτέρας, ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ χρήση εντομοαπωθητικών στα ζώα των ευπαθών στον Καταρροϊκό Πυρετό ειδών, τα οποία μετακινούνται εντός των ζωνών προστασίας ή ελέγχου της χώρας μας για οποιοδήποτε λόγο (σφαγή, μετακίνηση ποιμνίου, αγοραπωλησία).

Προς διευκόλυνσή τους οι κτηνοτρόφοι θα πρέπει να επικοινωνούν με την Κτηνιατρική Υπηρεσία πριν τη μετακίνηση των ζώων τους στα τηλέφωνα 2821346603 και 2821346620.