Το Τ.Ε.Ι. Κρήτης ως Στρατηγικός Εταίρος της αστικής μη κερδοσκοπικής Εταιρείας «Αγροτικό Κέντρο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας Κρήτης – B.I.C. Κρήτης» θα συνεργαστεί με το Φορέα  bic of crete, για την ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας, ως χώρος κατάρτισης και εξεταστικό κέντρο.

Στο πλαίσιο αυτό της συνεργασίας των δύο Φορέων,   κατόπιν την 26η Νοεμβρίου 2015, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (2013) όσοι γεωργοί ή ψεκαστές θέλουν να προμηθευτούν γεωργικά φάρμακα και να τα εφαρμόσουν σε καλλιέργειες, πρέπει να έχουν Πιστοποιητικό Γνώσεων Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων.

Το Τ.Ε.Ι. Κρήτης έχει ολοκληρώσει την οργάνωση Κέντρων, από τα Χανιά έως την Ιεράπετρα, για κατάρτιση των γεωργών και των ψεκαστών στα γεωργικά φάρμακα και για άμεση Πιστοποίησή τους από το αρμόδιο Υπουργείο.

Πολλοί γεωργοί και ψεκαστές έχουν μακρόχρονη εμπειρία στην εφαρμογή των γεωργικών φαρμάκων στις καλλιέργειες. Όμως οι κοινοτικές και οι νομοθετικές απαιτήσεις έχουν αυξηθεί πολύ τα τελευταία χρόνια. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην ασφάλεια της χρήσης των γεωργικών φαρμάκων για τον ίδιο τον καλλιεργητή και τον ψεκαστή, για τον καταναλωτή των γεωργικών προϊόντων και για το περιβάλλον.

Κάποιοι καλλιεργητές έχουν ίσως όλες τις απαραίτητες γνώσεις για την Πιστοποίηση. Πολλοί όμως θα διαπιστώσουν, ότι χρειάζονται επιπλέον κατάρτιση.

Η Πιστοποίηση γίνεται με εξετάσεις από το αρμόδιο Υπουργείο, από δικό του κεντρικό υπολογιστή και απαιτεί εξέταστρα με υποχρεωτικό παράβολο. Το παράβολο αυτό κοστίζει 25 Ευρώ μέχρι 31 Αυγούστου 2015 και 50 Ευρώ, αργότερα. Αν ο εξεταζόμενος αποτύχει στις εξετάσεις θα πρέπει να ξανα-πληρώσει το παράβολο.

Το Τ.Ε.Ι. Κρήτης θα υποστηρίξει με κάθε τρόπο τους καλλιεργητές και τους ψεκαστές να αποφύγουν περιττές δαπάνες αυτή τη δύσκολη περίοδο. Για το σκοπό αυτό το Τ.Ε.Ι. προτείνει στους ενδιαφερόμενους να διαπιστώσουν μόνοι τους τις γνώσεις τους σε δοκιμαστικές εξετάσεις από το διαδίκτυο. Τη δοκιμαστική εξέταση την παρέχει το Τ.Ε.Ι. δωρεάν και άμεσα. Η εξέταση αυτή είναι ταυτόσημη με εκείνη του Υπουργείου.

Στους ενδιαφερόμενους, μετά την έκφραση ενδιαφέροντος και εγγραφή στο σύστημα του Τ.Ε.Ι., θα σταλεί δια-δικτυακή διεύθυνση για τη δοκιμαστική εξέτασή τους. Την εξέταση θα μπορούν να την κάνουν μόνοι τους όποτε το επιθυμούν στο δικό τους υπολογιστή, δωρεάν. Η εξέταση θα δώσει αυτόματα αποτέλεσμα στον εξεταζόμενο. Με κριτήριο το αποτέλεσμα της εξέτασης, το Τ.Ε.Ι. Κρήτης θεωρεί, ότι ο ενδιαφερόμενος έχει τρεις επιλογές:

Πρώτη επιλογή: Αν αυτός που εξετάσθηκε μόνος του διαπιστώσει ότι έχει το απαιτούμενο ποσοστό επιτυχίας (τουλάχιστον 70%, δηλαδή τουλάχιστον 35 σωστές απαντήσεις στις 50 ερωτήσεις του Υπουργείου) μπορεί απλά να εξετασθεί σε κάποιο από τα Κέντρα του Τ.Ε.Ι. Το κόστος εξέτασης είναι 20 Ευρώ.. Επιπλέον είναι το παράβολο του Υπουργείου. Το προσωπικό του Τ.Ε.Ι. Ασφαλώς, θα υποστηρίξει τους εξεταζόμενους στην εξοικείωση με το σύστημα εξέτασης και με τον υπολογιστή, την ημέρα της εξέτασης.

Δεύτερη επιλογή: Αν κάποιος διαπιστώσει από τη δοκιμαστική εξέταση, ότι έχει πολλές γνώσεις που όμως δεν επαρκούν και χρειάζεται συμπληρωματική κατάρτιση, το Τ.Ε.Ι. έχει οργανώσει εντατικά μαθήματα διάρκειας 8 ωρών (δύο 4-ωρα) με κόστος 30 Ευρώ για ενδιαφερόμενους με μέτριες γνώσεις. Μαζί θα προετοιμάζονται οι εκπαιδευόμενοι για την εξέταση Πιστοποίησης. Για την εξέταση απαιτείται και πάλι το τέλος εξέτασης και το παράβολο.

Τρίτη επιλογή: Για άλλους που θα κρίνουν, ότι τους λείπουν πολλές γνώσεις και ότι χρειάζονται ολόκληρο το πακέτο της πλήρους κατάρτισης, το Τ.Ε.Ι. έχει οργανώσει μια μεγαλύτερη σειρά μαθημάτων με συνολική διάρκεια 20 ώρες (πέντε 4-ώρα) και κόστος 75 Ευρώ. Στην περίπτωση αυτή θα διδάσκεται αναλυτικά η ύλη που προτείνει το Υπουργείο, με βάση το σχετικό εποπτικό υλικό της Σχολής Γεωπονίας του Τ.Ε.Ι., στις ειδικές εγκαταστάσεις του Ιδρύματος. Θα γίνεται βέβαια και η απαραίτητη προετοιμασία για την εξέταση Πιστοποίησης. Για την εξέταση απαιτείται και πάλι το τέλος εξέτασης και το παράβολο.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν για πληροφορίες να απευθυνθούν στην ιστοσελίδα http://agrotes.teicrete.gr/ ή να τηλεφωνούν: 2810.379202 και 2842.304950.