Τραγούδι – φωτογραφικό υλικό: Φανούριος Ζαχαριουδάκης


Ζωή δε θέλω στο χωργιό,
γιατ’ ήμαθα στα όρη,
το καλοκαίρι, στα βουνά,
στους κάμπους, ο Χειμώνας,
να ‘χω και σε ψηλή κορφή
χτισμένο το μιτάτο,
να ‘χω και τα βοσκάκια μου
μαζί να τραγουδούμε,
στο ζεύκι, μ’ ερωτόκριτο,
το πόνο μας να πούμε.
Να ντιλαλούνε τα βουνά,
οι κάμποι κι’ μαδάρες…