Οι προσλήψεις θα γίνουν μέσο ΑΣΕΠ


Στο Δήμο Γόρτυνας θα πραγματοποιηθούν άμεσα 43 προσλήψεις και οι θέσεις θα αφορούν την πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης, προσλήψεις προσωπικού ΙΔΟΧ και Μισθώσεις έργου στους Παιδικούς-Βρεφικούς Σταθμούς, στο Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, προσλήψεις έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ ανταποδοτικού χαρακτήρα, προσλήψεις εκτάκτου προσωπικού ΙΔΟΧ .