Connect with us

Γεια, τι ψάχνεις;

Agrotika

Χορήγηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου ενημερώνει όλους τους παραγωγούς ότι σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 1012/21063/18-02-2016, για το έτος 2016 θα χορηγηθούν Άδειες Νέας Φύτευσης Οινοποιήσιμων Ποικιλιών Αμπέλου , που αντιστοιχούν στο 1% του συνόλου των αμπελουργικών εκτάσεων της χώρας σύμφωνα με την απογραφή που αναφέρεται στις φυτεμένες εκτάσεις την 31η Ιουλίου 2015 .


Η χορήγηση των αδειών φύτευσης γίνεται μετά από ψηφιακή αίτηση του ενδιαφερόμενου.

Η Αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά , μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ( minagric.gr ) , στην Υπηρεσία Συμπλήρωσης Αίτησης Αδειών Φύτευσης Αμπέλου , έως και την 15η Απριλίου 2016.

Στην Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση προσδιορίζεται το μέγεθος (σε στρέμματα) και η τοποθεσία της έκτασης για την οποία πρόκειται να χορηγηθεί η άδεια.

Η ελάχιστη αιτούμενη έκταση για τη χορήγηση άδειας νέας φύτευσης ορίζεται το ένα (1) στρέμμα.

Αίτηση για τη χορήγηση των αδειών νέας φύτευσης Οινοποιήσιμων Ποικιλιών Αμπέλου μπορούν να καταθέσουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα .

Για να είναι επιλέξιμες οι αιτήσεις θα πρέπει ο αιτών να διαθέτει αγροτεμάχιο ή αγροτεμάχια έκτασης τουλάχιστον ίσης με την έκταση που αιτείται.

Η αιτούμενη έκταση για άδεια νέας φύτευσης , μπορεί να αντιστοιχεί σε ένα ή περισσότερα αγροτεμάχια.

Το αγροτεμάχιο μπορεί να είναι ιδιόκτητο ή ενοικιαζόμενο τουλάχιστον για 7 έτη.

Δικαιολογητικά τα οποία επισυνάπτονται ηλεκτρονικά στην αίτηση

Για τα ιδιόκτητα αγροτεμάχια, ένα από τα παρακάτω δικαιολογητικά

 • Συμβόλαια αγοράς νομίμως μεταγραμμένα
 • Αποδοχή κληρονομιάς
 • Αποδεικτικά δωρεάς ακινήτων
 • Κτήση με προσκύρωση
 • Με δικαστική απόφαση απονομή κυριότητας
 • Κληρονομητήριο
 • Σε εξαιρετικές περιπτώσεις Ε9

Για τα ενοικιαζόμενα αγροτεμάχια, Συμβολαιογραφικά έγγραφα,Ιδιωτικά Συμφωνητικά Μίσθωσης (Ενοικιαστήρια) διάρκειας τουλάχιστον 7 ετών , σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή Χρησιδάνεια.

Χορήγηση αδειών νέων φυτεύσεων

Εφόσον η συνολικά αιτούμενη έκταση είναι μικρότερη από τη διαθέσιμη έκταση για νέες φυτεύσεις τότε θα δοθούν άδειες νέων φυτεύσεων σε όλους τους αιτούντες.

Σε περίπτωση που η συνολικά αιτούμενη έκταση υπερβαίνει τη διαθέσιμη έκταση για νέες φυτεύσεις, τότε γίνεται αξιολόγηση των αιτήσεων για κάθε ένα αγροτεμάχιο ξεχωριστά και σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια προτεραιότητας:

Α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που φυτεύουν για πρώτη φορά Οινοποιήσιμα Αμπέλια και εγκαθίστανται ως Αρχηγοί της Εκμετάλλευσης (Νεοεισερχόμενοι) .

Β) Εκτάσεις όπου οι αμπελώνες συμβάλλουν στη διατήρηση του περιβάλλοντος.

Το παραπάνω κριτήριο πληρούται εάν ισχύει ένα από τα ακόλουθα:

 1. Ο αιτών δεν έχει στην κατοχή του Οινοποιήσιμα Αμπέλια και δεσμεύεται με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 να συμμορφωθεί για ελάχιστη περίοδο πέντε ετών με τους κανόνες Βιολογικής παραγωγής που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου και κατά περίπτωση στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 889/2008 της Επιτροπής σε ολόκληρη την έκταση που προορίζεται για νέα φύτευση.
 2. Ο αιτών έχει στην κατοχή του Οινοποιήσιμα Αμπέλια κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης και έχει εφαρμόσει τους κανόνες Βιολογικής παραγωγής σε ολόκληρη την έκταση που έχει φυτευτεί με αμπέλια επί πέντε τουλάχιστον έτη πριν από την υποβολή της αίτησης.
 3. Ο αιτών δεν έχει στην κατοχή του Οινοποιήσιμα Αμπέλια και δεσμεύεται με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 να συμμορφωθεί για ελάχιστη περίοδο πέντε ετών με Εθνικά Συστήματα Πιστοποίησης για Ολοκληρωμένη Διαχείριση στην παραγωγή σε ολόκληρη την έκταση που προορίζεται για νέα φύτευση.
 4. Ο αιτών έχει στην κατοχή του Οινοποιήσιμα Αμπέλια κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης και έχει εφαρμόσει Εθνικά Συστήματα Πιστοποίησης για Ολοκληρωμένη Διαχείριση στην παραγωγή σε ολόκληρη την έκταση που έχει φυτευτεί με αμπέλια επί πέντε τουλάχιστον έτη πριν από την υποβολή της αίτησης.
 5. Το ή τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια που προσδιορίζονται στην εν λόγω αίτηση βρίσκονται σε πλαγιές με αναβαθμίδες.

Γ) Εκτάσεις που αντιμετωπίζουν φυσικούς ή άλλους ειδικούς περιορισμούς
Το παραπάνω κριτήριο πληρούται αν το ή τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια που προσδιορίζονται στην αίτηση βρίσκονται σε ένα από τα ακόλουθα είδη περιοχών:

(1) Περιοχές σε Ορεινές εκτάσεις, σε υψόμετρο άνω των 500 m τουλάχιστον, μη συμπερι-λαμβανομένων Υψιπέδων .

(2) Μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 229/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Δ) Εκτάσεις που προορίζονται για νέα φύτευση στο πλαίσιο της διεύρυνσης των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων

Το ανωτέρω κριτήριο θεωρείται ότι πληρούται αν κατά το χρόνο της αίτησης:

 1. Το μέγεθος της συνολικής Γεωργικής Εκμετάλλευσης του αιτούντος κυμαίνεται από 0,5 έως και 5 εκτάρια σύμφωνα με τα στοιχεία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε 2015) και επιπρόσθετα ο αιτών έχει στην κατοχή του μέχρι και 2 εκτάρια φυτεμένα με Οινοποιήσιμες Ποικιλίες Αμπέλου.
 2. Το μέγεθος της συνολικής Γεωργικής Εκμετάλλευσης του αιτούντος κυμαίνεται από 0,5 έως και 5 εκτάρια σύμφωνα με τα στοιχεία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε 2015) και ο αιτών έχει στην κατοχή του από 2 μέχρι και 5 εκτάρια φυτεμένα με Οινοποιήσιμες Ποικιλίες Αμπέλου.
 3. Το μέγεθος της συνολικής Γεωργικής Εκμετάλλευσης του αιτούντος κυμαίνεται από 5 έως και 15 εκτάρια σύμφωνα με τα στοιχεία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε 2015) και ο αιτών έχει στην κατοχή του έκταση φυτεμένη με Οινοποιήσιμες Ποικιλίες Αμπέλου, ανεξάρτητα από το μέγεθος της εν λόγω έκτασης.

Ε) Προηγούμενη συμπεριφορά του παραγωγού

Το ανωτέρω κριτήριο θεωρείται ότι πληρούταιαν ο αιτών δεν διαθέτει Αμπελουργικές εκτάσεις χωρίς Άδεια, όπως αναφέρεται στο άρθρο 71 του Καν (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, ή χωρίς Δικαίωμα Φύτευσης, όπως αναφέρεται στα άρθρα 85α και 85β του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

Οι Άδειες νέας Φύτευσης ισχύουν για τρία έτη από την ημερομηνία της χορήγησής τους και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο από τον αιτούντα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Φυτικής & Ζωϊκής Παραγωγής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου ( Ν. Πλαστήρα 100 , 3ος Όροφος Ηράκλειο, Αργυρίου Δούκας τηλ . 2810 – 309203) .

Ακολουθήστε το Cretanmagazine στο Google News και στο Facebook

Click to comment

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Δείτε και αυτά

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Μια από τις πιο συνηθισμένες φράσεις που ακούγαμε όταν ήμασταν παιδιά ήταν “Θέρος, τρύγος, πόλεμος” και τα ζήσαμε τα δύο πρώτα στον κάμπο της...

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στις 8 το βράδυ στο Πολύκεντρο του Προφήτη Ηλία Ευρεία σύσκεψη για τις ζημιές που έχουν προκληθεί στα αμπέλια και...

Themata

Σημαντικές βροχοπτώσεις για την εποχή σημειώθηκαν χθες σε περιοχές της Κρήτης Μέχρι τις 6 το απόγευμα, οι σταθμοί του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών κατέγραψαν 42,2...

Themata

Τα συνεργεία του ΕΛΓΑ στην Κρήτη συνεχίζουν τους ελέγχους στα αμπέλια που έχουν πληγεί από το καύσωνα του Μαΐου, και στις αρχές τις ερχόμενης...

Themata

Στην επιστολή τονίζεται η ανάγκη για να στηριχθεί ο κλάδος της παραγωγής οίνου Επιστολή με την οποία ζητά την οικονομική στήριξη των αμπελοκαλλιεργητών, έστειλε...

Themata

H Κρήτη έχει πολλά διαφορετικά αμπελοτόπια, οπότε και ο τρύγος πολλές «πλευρές», ενώ και οι τιμές παρουσιάζουν μεγάλη διακύμανση Σε γενικές γραμμές, πάντως, η ποιότητα των σταφυλιών...

Agrotika

Ακολουθήστε το Cretanmagazine στο Google News και στο Facebook

Creta

Για το μήνα Ιούλιο αναλυτικά ο πίνακας με τα χιλιοστά βροχής ανά περιοχής της Κρήτης Κι όμως ικανοποιητικές βροχές είχαμε και τον Ιούλιο στη...