Connect with us

ΘΕΜΑΤΑ

Μαύρες μαγείες και άλλα…

Δημοσιεύτηκε

στις

Μέσα στο ”Τετράδιο του Κ. Ζωγραφάκη”, που βρέθηκε ”φιλοξενούμενος” στις φυλακές του Ιντζεδίν της Κρήτης, το έτος 1904 δια να εκτίσει ”πενταετήν φυλάκισιν”. περιλαμβάνεται και μια σειρά από ”μαγικά”, από τα οποία τα περισσότερα είναι οδηγίες μαύρης μαγείας.


 

Είναι αντιγραμμένα πιστά από τον Γ. Ι. Ζωγραφάκη, και περιλαμβάνονται στο βιβλίο του ”Κρητικά Τραγούδια, στον έρωτα, στη ζωή, στη Λευτεριά”.
Παρ’ όλο, πως η παράθεση αυτών των ”απόκρυφων συνταγών” θα ήταν συμβολή στη γνώση της παράδοσης και της κουλτούρας της Κρήτης στις αρχές του περασμένου αιώνα, τελικά δεν θα γραφούν τα περισσότερα ”μαγικά” που περιλαμβάνει το τετράδιο και ιδιαίτερα αυτά για το πώς μπορείς ”να δέσεις”318 αντρόγυνο ή κάποιο άνθρωπο, να ”ποθάνεις(!!) κανέναν”(1), ”περί όργητα του αντρόγυνου”'(10), ”να μαλώνει το αντρόγυνο”(1), ”να ξεκάνεις κανενούς τα οζά”(1).
Έχουν παραλειφθεί, δηλαδή, δέκα από τα είκοσι ”μαγικά”.

1) Άμα θέλεις ν’ α ν ο ί ξ ε ι ς το λ ο υ κ έ τ ο, θα του διαβάσεις αυτά τα γράμματα, δυο φορές: με φε πε…κ.λ.π.(παραλείπονται).
Αυτά τα γράμματα θα διαβάζεις μίαν φοράν και θ α π α ί ξ ε ι ς τ ο υ λ ο υ κ έ τ ο υ μ ι α κ λ ε ι δ ι ά319 κι έπειτας θα του ξαναπείς, να του παίξεις και τη (ν)άλλη κλειδιά να λες και ….κ.λ.π.

5) Ότα(ν) θ έ λ ε ι ς κ α μ ί α ν κ ό ρ η , θα έβρεις τίποτας, ή (απίδι;) ή μήλο ή ό,τι άλλο είναι και να το πιάσεις με το δεξό σου χέρι να του διαβάσεις αυτά τα γράμματα 171; φορές και να λες πρώτον το όνομα της και το όνομα της μητέρας της και να το σημώσεις εις το στόμα σου κοντά και να του διαβάζεις ”κιάφιν, κιούφιν…(ακολουθούν τα γνωστά).
Κάθε φορά που θα διαβάζεις όλα αυτά, θα διαβάζεις 7 φορές παραπάνω κάθε φορά. Να είναι σε (παραστιά;) μέρα- μεσημέρι και να ναι γέμιση (του φεγγαριού, εννοεί). Και αφού τα ‘ποδιαβάσεις, να δώσεις αυτηνού όπου τα ‘χεις μελετημένα να φάει ή να τα μυριστεί.

7) Π ε ρ ί α γ ά π η ς: Όταν θ έ λ η ς κ α μ ι ά κ ό ρ η, θα τηνε βλέπεις ότα(ν) σαλεύγει321 και θα πας ύστερα απού τη κάμαρά της (ζαλιά;)322 της να πάρεις χώμα ολίγον να το θέσεις εις ένα πανί και να το βγάλεις 3 βραδιές όξω να το αστρονομίσειςκαι έπειτα να το πας πουθενά να το διασκελίσει 3 φορές και άμα το διασκελίσει δε χρειάζεται πλέον, και να πάρεις ζαχαράτα323 και να κάμεις μαλακία και και να τα μαλάξεις μαζί με τα ζαχαράτα και να τα ‘φήσεις να ξεραθούνε και έπειτα να τα δώσεις να τα φάει αυτά η κόρη όπου αγαπάς.

(Στο σημείο αυτό υπάρχει η υπογραφή Κωσταντίνος Ζωγραφάκης, αλλά και οι επόμενες σελίδες έχουν τον ίδιο γραφικό χαραχτήρα, άρα συνεχίζει ο ίδιος).

9) Ότα(ν) θέλεις ν α μ η σ ε π ι ά ν ε ι δ ε σ ά324, τον καιρό όπου γυρίζουνε τη Διπλανάσταση325, να πάρεις ένα κομμάτι κερί και να κάμεις σταυρό (εννοεί το κερί)326 και να τονε φάγεις και να μη φοβάσαι από δεσά.

12) Π ε ρ ί έ ρ ω ν τ ο ς: Σιάββατο (Σάββατο) μέρα, άμα θέλεις καμία κοπελιά και θες να την πάρεις, πρέπει να βρεις μια λαχταρίδα(;)327 αζωντανή και να τηνε βάλεις εις την κοπριά και να κάμει εκεί 40 μέρες και έπειτα να πας να πάρεις τα κόκαλα όλα και να βρεις ένα ονάριον αγάστρωτο 7 μηνώ μέχρι 3 (εννοεί ετών;) και με αυτά τα κόκκαλα θα το τσιτώνεις το ονάριο και αυτό όπου θα το κάμει να μασήσει και το άλλο όπου θα το κάμει να τσινίσει και αυτά να τα φυλάξεις καλά. Αυτά λοιπόν τα δύο και καλά να τα φυλάξεις και έπειτα να πας να τα περάσεις από 40 κύματα της θάλασσας, από 40 λειτουργιές, από 40 (ψαροκαλάρους;) και από 40 κυλισέρες (κυλισαριές;) του γαϊδάρου και έπειτα θα τα βάλεις πουθενά (κάπου) να τα διασκελίσει328 η κόρη που αγαπάς και ετότες θα γίνει το (ποθούμενο;) που θέλεις329. Τέλος.

13) Έτερον Σάββατον να βρεις μια λαχταρία αζωντανή, να τη σφάξεις και με το αίμα της θα γράψεις το όνομα της κ ό ρ η ς ό π ο υ α γ α π ά ς και να γράψεις 3 πεντάλφες330 (σχεδιάζει τις 3 πεντάλφες -στο ”Τετράδιο”) και έπειτα να το δέσεις πουθενά (κάπου) να το διασκελίσει τρεις φορές ή να (το δείξεις) αυτηνής όπου αγαπάς. Θα σφάξεις τη λαχταρίδα, θα (βάλεις;) το όνομα της κόρης και το δικό σου όνομα (σχεδιάζει πάλι 3 πεντάλφες). Τέλος.

17) Ά μ α α γ α π ά ς κ α μ ί α κ ό ρ η,πισέλ σελίν(κ.λ.π.)….Σάββατο μέρα να βρεις τση μαύρης όρνιθας το αυγό, να γράψεις απάνω στο αυγό αυτά τα γράμματα και τση κοπελιάς το όνομα και τση μητέρας τσης και έπειτα να το βάλεις εις την αθούβαλη τση φωτθιάς και να σταθείς από πάνω στο αυγό να του διαβάσεις αυτά τα γράμματα 41 φορές και να βρεις λιβάνι άσπρο ασερνικό να το θυμιάζεις κάθε φορά ότα θα του διαβάζεις τα γράμματα, αλλά να βλέπεις να μη σπάσει το αυγό, διότι θα κουζουλαθεί η κόρη.

18) Έ τ ε ρ ο ν, ή να βρεις χαρτί να ζωγραφίσεις μιαν κόρη και να τση γράψεις εις το κούτελό της το όνομά σου και τση κόρης και εις το πηγούνι τση μητέρας της και στη (κοιλιά;) της όλο το όνομά σου και της μητέρας της και έπειτα να γράψεις τα επόμενα γράμματα, δηλαδή το πισέλ σελίν (κ.λ.π.). Όλα αυτά θα τα γράψεις γύρου -γύρου στη ζωγραφιά, δηλαδή εκεί που θα είναι η κόρη ζωγραφισμένη κι έπειτα να στρίψεις το χαρτί, να το κάμεις σαν το φτίλι (φυτίλι) και να βρεις κερί να βάλεις το χαρτί μέσα και το κερί να κάμεις σχήμα ανθρώπου και έπειτα να τυλίξεις το κερί με (μπαμπακερή;) κλωστή και έπειτα να του δώσεις φωθιά332 και όση ώρα καίγεται να το θυμιάζεις κι (ασερνικό;). Ετούτο γίνεται Σάββατο μέρα στσι 12 αλέ τούρκα και να ναι γέμιση το φεγγάρι, διότι αν είναι λίγωση, είναι άκερα (άκυρα). Τέλος.

19) Εάν θέλεις ν α τ α κ ά μ ε ι ς μ ε ά λ λ ο τ ρ ό π ο , χωρίς το αυγό και της ζωγραφιάς, να πας Τρίτη πρωϊ να πάρεις από 7 σταυροδρόμια ένα πλακάκι από κάθε σταυροδρόμι, ένα πλακάκι από κάθε σταυροστράτι333 και να είναι καμιά παλάμη (εννοεί μεγάλο όσο μια παλάμη χεριού) το κάθε ένα πλακάκι και ταδέ αύριο, την Τετάρτη το βράδυ, τις 12 αλε τούρκα να είναι η ώρα, να τα πάρεις να πας εις την αυλή της κόρης και εις το κάθε πλακάκι να του διαβάζεις το πισέλ πελίν… και να το θυμνιάζεις με άσπρο λιβάνι και να το περνάς από πάνω απού το λιβάνι και να το ρίχνεις χάμαι στην αυλή. Έτσι θα τα κάμεις όλα τα πλακάκια, σε κάθε πλακάκι θα του διαβάζεις μίαν φορά τα γράμματα. Η σελήνη να είναι γέμιση, διότι αν είναι λίγωση είναι άκυρα.

20) Ότα(ν) θ έ λ ε ι ς ν α μ ά θ ε ι ς τ η ς γ υ ν α ί κ α ς σ ο υ τ η γ ν ώ μ η334, θα βρεις 3 αφορδακάκια πράσινα335 και να κάψεις να γίνουν άθος336 κι έπειτας να τα βάλεις εις το παπούτσι της και να την πάρεις να κόψετε δρόμο και αμέσως θα μάθεις τη γνώμη της.
————————————
318 – Να δέσεις,δέσιμο κ.λ.π.: Εδώ το ”δένω” έχει την έννοια ”δια μαγικών πράξεων αποτρέπω την ερωτικήν μείξιν νεονύμφων ή καθιστώ άνδρα τινά ανίκανον προς συνουσίαν -Δέσιμο: ”Μαγικός κατάδεσμος, δι ού επιχειρούσι να στερήσωσι τους νεονύμφους της προς συνουσίαν ικανότητος (Λεξ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗ, Τ, 4, ΣΕΛ. 1804 ΚΑΙ 1814)
319 – Να παίξεις του λουκέτου μια κλειδιά, δηλ. να γυρίσεις απότομα το κλειδί μια φορά.
320 – Παραστιά, λέγεται στην Κρήτη το τζάκι, όπου, με την καύση ξύλων, μαγείρευαν και ταυτόχρονα ζέσταιναν το σπίτι (παραστιά: παρ’ εστία).
321 – Θα τηνε βλέπεις όταν σαλεύγει: Θα την παρακολουθείς όταν περπατά (σαλεύγει).
322 – Ζαλιά, ζάλο, είναι ο βηματισμός, το βήμα.
323 – Με τον όρο ”ζαχαράτα” εννοούσαν τα γλυκά, τις καραμέλες κ.λ.π.
324 – ”δεσά”: Δέσιμο (δες υποσημ. 318).
325 – ”Διπλανάσταση”, εννοεί τη Δεύτερη Ανάσταση.
326 – Να και κάτι ευχάριστο: Ένα ”εμβόλιο” κατά του δεσίματος.
327 – Λαχταρίδα: Εννοεί νυχτερίδα;
328 – Κουραστική συνταγή. Όμως, μπροστά στο ”να γίνει το ποθούμενο”, χαλάλι.
329 – Εδώ χρησιμοποιείται και η γνωστή πεντάλφα, το εβραϊκό σύμβολο. Μας το σχεδίαζαν οι μαμάδες μας στα μάγουλα όταν βγάζαμε μαγουλάδες.
330 – ”Να βλέπεις”: Να προσέχεις.
331 – Εδώ πιστεύει ότι ένα λάθος μπορεί να έχει αποτέλεσμα να τρελαθεί το κορίτσι.
332 – ”να του δώσεις φωθιά”: Να το ανάψεις.
333 – Σταυροδρόμι και σταυροστράτι είναι το ίδιο πράμα.
334 – ”Να μάθεις τη γνώμη της γυναίκας σου” δηλ. τι αισθάνεται για σένα η γυναίκα σου.
335 – Πράσινα αφορδακάκια, δηλ. πράσινα βατράχια.
336 – Να γίνουν άθος, δηλ, να γίνουν στάχτη.

Επιμέλεια κειμένου: Φανούριος Ζαχαριουδάκης.

Ακολουθήστε το Cretanmagazine στο Google News και στο Facebook

Σχολιασε

ΑΦΗΣΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *