Πιθανόν τουρίστες άφησαν πορτοκάλι πάνω σε πέτρα του θολωτού τάφου, σαν μικρή ένδειξη τιμής στους εκεί νεκρούς… Φωτογραφία: Γεώργιος Χουστουλάκης