Connect with us

Γεια, τι ψάχνεις;

Themata

Πανεπιστήμιο Κρήτης: Πρόσληψη διδασκόντων από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Το κτήριο του Πανεπιστημίου όπως είναι σήμερα

Πρόσληψη διδασκόντων από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης – Τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι τις 28 Ιανουαρίου 2021

Η Συνέλευση του Τμήματος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης στην αριθμ. 524/20.1.2021. συνεδρίαση, λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. 445/19-11-2020 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου, αποφάσισε την πρόσληψη διδάσκοντα/διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980 όπως ισχύει, κατόχων διδακτορικού διπλώματος ή επιστημόνων εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας (αναφέρεται ανάλογα), με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, για τη διδασκαλία των μαθημάτων:

Μαθήματα

Ε01Π03 Εισαγωγή στη Θεωρία Πιθανοτήτων και την Στατιστική

Ε02Π03 Η Φυσική στον σύγχρονο κόσμο και την εκπαίδευση

Δικαιολογητικά

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος ηλεκτρονικά μέσω email (emount@edc.uoc.gr) μέχρι τις 28 Ιανουαρίου 2021τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1) Σχετική Αίτηση.

2) Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας και των 2 όψεων.

3) Βιογραφικό σημείωμα.

4) Αναλυτικό υπόμνημα επιστημονικών δημοσιευμάτων.

5) Αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών. Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, καθώς και από την απόφαση ισοτιμίας ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.

6) Πολίτες κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλουν να υποβάλλουν εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας.

Όσοι επιλεγούν

Όσοι επιλεγούν και δεν κατέχουν και άλλη θέση στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, πρέπει να προσκομίσουν άμεσα:

Γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και (β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, που να πιστοποιούν την υγεία των υποψηφίων προκειμένου να ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης.

Το Τμήμα Α΄ Προσωπικού του Πανεπιστημίου Κρήτης θα τους αποστείλει σχετικό παραπεμπτικό έγγραφο (Ελευθερία Νικολουδάκη τηλ. 28310/77898 – email enikol@admin.uoc.gr

Επίσης η υπηρεσία θα αναζητήσει αυτεπαγγέλτως τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

2. Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης και

3. Πιστοποιητικό αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου (τύπου Α) από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν έχει στρατολογικές ή χρηματικές υποχρεώσεις ή ότι έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πληροφορίες στη Γραμματεία του Τμήματος (στα τηλέφωνα 28310 77594-5 και στο email: emount@edc.uoc.gr).

Βρείτε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη.

Ακολουθήστε το Cretanmagazine στο Google News και στο Facebook

Click to comment

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Δείτε και αυτά

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Η ιστορία και η πορεία του Πανεπιστημίου Κρήτης αποτυπώθηκε και παρουσιάζεται σε ένα βίντεο διάρκειας 18 λεπτών Μέσα από το βίντεο μπορεί κανείς να...

ΚΡΗΤΗ

Ομαλά ξεκίνησαν χθες οι εξετάσεις στις σχολές του Πανεπιστημίου Κρήτης Όπως ανέφερε ο αντιπρύτανης Δημήτρης Μυλωνάκης, δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα, αφού το Π.Κ. έχει...

Themata

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η απόφαση του υπουργού Ναυτιλίας για επιλογή και κατάταξη Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ειδικότητας Τεχνικού, με εφαρμογή του συστήματος...

Creta

Εκτενή συνεργασία με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Γιώργο Κοντάκη είχε σήμερα ο Δήμαρχος Ρεθύμνης κ. Γιώργης Χ. Μαρινάκης Ο Πρύτανης, συνοδευόμενος από...