Connect with us

ΘΕΜΑΤΑ

Τα δικαιολογητικά για εγγραφές σε Παιδικούς Σταθμούς, Νηπιαγωγεία & Δημοτικά σχολεία

Δημοσιεύτηκε

στις

Τα δικαιολογητικά για τις εγγραφές μαθητών στα νηπιαγωγεία και το Δημοτικό σχολείο της χώρας για το σχολικό έτος 2015-2016 προβλέπει εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας


Δικαιολογητικά για την αίτηση εγγραφής στους παιδικούς σταθμούς

α. Ατομική κάρτα υγείας παιδιού συμπληρωμένη από παιδίατρο (ειδικό έντυπο που διατίθεται από το ΝΠΔΔ).

β. Αντίγραφο της σελίδας εμβολιασμού του βιβλιαρίου υγείας του παιδιού.

γ. Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή πιστοποιητικό γέννησης.

δ. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

ε. Δικαιολογητικό που να αποδεικνύει τη μόνιμη κατοικία (λογαριασμός από οργανισμό κοινής ωφελείας, μισθωτήριο συμβόλαιο κλπ.)

ζ. Εκκαθαριστικό εφορίας προηγουμένου οικονομικού έτους ή βεβαίωση μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης.

η. Άδεια νόμιμης παραμονής (για αλλοδαπούς)

Απαιτείται, επίσης, βεβαίωση εργασίας της μητέρας, με αποδοχές που να αποδεικνύουν την εργασία της, για τις περιπτώσεις που η μητέρα είναι:

α. δημόσιος υπάλληλος (πρόσφατη βεβαίωση εργασίας με αποδοχές)

β. ιδιωτική υπάλληλος (ένσημα ΙΚΑ για όλο το προηγούμενο έτος και για το α’ τρίμηνο του τρέχοντος έτους)

γ. ελεύθερος επαγγελματίας (βεβαίωση από τον ΟΑΕΕ ή άλλο ασφαλιστικό ταμείο ή αποδεικτικό καταβολής ΦΠΑ τελευταίου τετραμήνου)

δ. απασχολούμενη στην οικοιγενειακή επιχείρηση (βεβαίωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών)

ε. πρόσφατη πρόσληψη (αναγγελία πρόσληψης από τον ΟΑΕΔ)

ζ. πρόσφατη έναρξη εργασίων ελευθέρου επαγγελματία (έναρξη εργασιών από την ΔΟΥ).

η. Για τις ειδικές οικογενειακές καταστάσεις κατά περίπτωση απαιτείται:

-Στην περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας (έγγραφο από την αρμόδια υπηρεσία, με το οποίο αποδεικνύεται η ανάθεση της γονικής μέριμνας του παιδιού στον ένα γονέα).

-Στην περίπτωση διαζυγίου ή διάστασης (αντίγραφο διαζευκτηρίου ή αίτηση διαζυγίου ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της διάστασης καθώς και δικαστική απόφαση επιμέλειας ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της επιμέλειας εάν οι γονείς είναι διαζυγμένοι ή εν διαστάσει).

-Για τους γονείς ή τα παιδιά (αδέλφια) με ειδικές ανάγκες, απόφαση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ή ΚΕΠΑ στην οποία ορίζεται το ποσοστό αναπηρίας.

-Εάν ο ένας εκ των δύο γονέων είναι άνεργος ή έχει λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ κατά τους τελευταίους 24 μήνες από την ημερομηνία έναρξης των αιτήσεων εγγραφών, απαιτείται κατάθεση δελτίο ανεργίας σε ισχύ και αντίγραφο – βεβαίωση εξατομικευμένης προσέγγισης από τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τηνεγγραφή στο νηπιαγωγείο είναι τα εξής:

α. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας για την εγγραφή του νηπίου στα οικεία μητρώα ή δημοτολόγια, στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης.

Για το νήπιο που θα συνεχίσει τη φοίτησή του στο ίδιο νηπιαγωγείο και δεύτερη χρονιά δεν απαιτείται νέο πιστοποιητικό γέννησης.

β. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.) ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας  Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.). Για το νήπιο που θα συνεχίσει τη φοίτησή του στο ίδιο νηπιαγωγείο και δεύτερη χρονιά δεν απαιτείται νέο Α.Δ.Υ.Μ.

δ. Υπεύθυνη δήλωση του γονέα ή κηδεμόνα ή άλλο στοιχείο κατά την κρίση του Προϊσταμένου του Νηπιαγωγείου, από το οποίο φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του νηπίου.

ε. Δήλωση του γονέα  ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου.

Παράλληλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:

α. Πιστοποιητικό γέννησης, Δήμου ή Κοινότητας για την εγγραφή του μαθητή στα οικεία μητρώα ή δημοτολόγια, το οποίο εκδίδεται το τελευταίο πριν την εγγραφή τρίμηνο και στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης.

β. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν  τα προβλεπόμενα εμβόλια.

γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας  Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.).

δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο, κατά την κρίση του Διευθυντή του σχολείου, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.

ε. Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου. Όπου δεν είναι δυνατή η προσκόμιση Βεβαίωσης παρακολούθησης νηπιαγωγείου, οι γονείς και κηδεμόνες των νηπίων υποβάλλουν σχετική αίτηση προς τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης Π.Ε., στην οποία θα  αναφέρονται οι λόγοι μη φοίτησης.

Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης, αφού εξετάσει την εν λόγω αίτηση, εγκρίνει  την εγγραφή του μαθητή. Επισημαίνεται ότι τα πιστοποιητικά γέννησης των μαθητών αναζητούνται αυτεπάγγελτα και μόνο από τους Προϊσταμένους των Δημοσίων Νηπιαγωγείων και τους Διευθυντές και Προϊσταμένους των Δημοσίων Δημοτικών Σχολείων.

Οι προερχόμενοι από σχολεία του εξωτερικού, Έλληνες ή αλλοδαποί μαθητές εγγράφονται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των κεφαλαίων Α’ και Β’ της παρούσης εγκυκλίου στην αριθμητικά αντίστοιχη τάξη, εφόσον έχουν τη νόμιμη ηλικία που ισχύει στην Ελλάδα ή σε μικρότερη, αν οι γονείς το ζητήσουν με σχετική δήλωση.

Οι αλλοδαποί μαθητές που δε δύνανται να προσκομίσουν το πιστοποιητικό γέννησης μπορούν να εγγραφούν στα σχολεία με ληξιαρχική πράξη γέννησης. Για την εγγραφή αλλοδαπών μαθητών ορίζεται ότι εγγράφονται οποτεδήποτε μέσα στο διδακτικό έτος.

Επίσης, ανήλικα τέκνα υπηκόων τρίτων χωρών μπορούν να εγγραφούν έστω κι αν δεν έχει ρυθμιστεί η νόμιμη διαμονή τους στη χώρα. Τα δικαιολογητικά εγγραφής των αλλοδαπών μαθητών πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα.

 

 

goneis.info

Ακολουθήστε το Cretanmagazine στο Google News και στο Facebook

Σχολιασε

ΑΦΗΣΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *