Τους παρατεταμένους κινδύνους που επιφέρει η ομηρία του Δήμου Γόρτυνας με τη μη ισοσκέλιση του προϋπολογισμού του, μεταφέρει ο Δήμαρχος Γόρτυνας  κ. Νίκος Σχοιναράκης με επιστολή του προς τον  υπουργό Εσωτερικών κ. Νίκο Βούτση και το Γ. Γραμματέα του Υπουργείου κ. Κων/νο Πουλάκη.

Ο κ. Σχοιναράκης επισημαίνει μεταξύ των άλλων τους κινδύνους απένταξης έργων, την έλλειψη καυσίμων, τα προβλήματα στις υπηρεσίες κ.α. ενώ ζητά από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου να συμβάλει για την αντιμετώπιση των προβλημάτων με τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο.

Αναλυτικά ο Δήμαρχος Γόρτυνας σημειώνει στην επιστολή του:

«ΘΕΜΑ : «ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ μη ισοσκέλισης προϋπολογισμού  & παράτασης ισχύος προϋπολογισμού 2014»

Αξιότιμοι κύριοι,

Σας ενημερώνουμε ότι μετά την εφαρμογή της διάταξης σχετικά με την δίμηνη παράταση ισχύος του προϋπολογισμού του Δήμου μας έτους 2014 λόγω της αδυναμίας ισοσκέλισης του προϋπολογισμού για το έτος 2015, εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρότατα προβλήματα για την συνέχιση της λειτουργίας του Δήμου, αφού δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε μία σειρά απαραίτητων ενεργειών, ενώ ταυτόχρονα κινδυνεύει ο Δήμος αφενός μεν να μην μπορέσει να ολοκληρώσει σημαντικά έργα του ΕΣΠΑ, αφετέρου δε να κληθεί να επιστρέψει χρήματα που έχει λάβει για την εκτέλεση των έργων αυτών λόγω απένταξής τους, εφόσον δεν ολοκληρωθούν έως την καταληκτική ημερομηνία, που είναι η 31η/10/2015.

Ενδεικτικά, σας αναφέρουμε ότι παρά την εφαρμογή της εγκυκλίου, ο Δήμος μας δεν μπορεί να προβεί στα παρακάτω:

Α) Διαγωνισμούς για ανάθεση προμηθειών για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του Δήμου (πχ διαγωνισμούς καυσίμων κλπ)

Β) Διαγωνισμούς για ανάθεση υπηρεσιών για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του Δήμου (πχ διαγωνισμούς συντήρησης γεωτρήσεων κπλ)

Γ) Διαδικασία & έγκριση πρόσληψης υδρονομέων για την θερινή περίοδο, που διανύουμε ήδη κλπ

Δ) Δημοπράτηση & εκτέλεση έργων χρηματοδοτούμενων από ΕΣΠΑ κλπ με καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης 31/10/2015

Ε) Δημοπράτηση & εκτέλεση έργων χρηματοδοτούμενων από ίδια έσοδα, τα οποία συνδέονται με άλλα έργα χρηματοδοτούμενα από ΕΣΠΑ, με καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης 31/10/2015 πχ πρέπει να δημοπρατήσουμε τις συνδέσεις των αποχετευτικών δικτύων κλπ .

Σας καλούμε να λάβετε υπόψη σας την σοβαρότητα των συνεπειών ΤΗΣ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ & ΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΕΤΕ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ, ΜΕ ΤΟΝ ΠΛΕΟΝ ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟ, που όπως φαίνεται δεν είναι απλώς η παράταση εφαρμογής του προϋπολογισμού του έτους 2014»

e -mesara.gr