Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ερασιτέχνες και επαγγελματίες οινοποιοί.