Connect with us

ΚΡΗΤΗ

Αποφάσεις – προτάσεις του συλλόγου εκπ/ων «Φαιστός»

Avatar

Δημοσιεύτηκε

στις

Μετά από την Γενική Συνέλευση της ΔΟΕ, πήραν αποφάσεις


Η ανακοίνωση:

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,
Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη περίοδο όπου ο Κλάδος μας πρέπει να «βγει μπροστά» και να διεκδικήσει όλα εκείνα που απαιτούνται για ένα πραγματικό Δημόσιο και Δωρεάν Σχολείο για όλα τα παιδιά, όλα εκείνα που έχει ανάγκη ο μαχόμενος Εκπαιδευτικός.

Διεκδικητικό πλαίσιο

Δημόσιο Σχολείο-Νηπιαγωγείο-Δομές:
14χρονο Δημόσιο δωρεάν Σχολείο με 2χρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή και εκπαίδευση. Ο Δήμος Φαιστού να στηρίξει με την απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή τα Νηπιαγωγεία των Μοιρών, λόγω του αυξημένου αριθμού εγγραφών στα Προνήπια για το σχολικό έτος 2018-19 και να προχωρήσει άμεσα στην ενοικίαση ή τοποθέτηση νέων αιθουσών που να πληρούν τις σύγχρονες προδιαγραφές.
Να γίνουν Μαζικοί Μόνιμοι Διορισμοί στη Γενική και Ειδική Αγωγή σε όλα τα πραγματικά κενά που υπάρχουν.
Να πραγματωθεί η μείωση του αριθμού μαθητών ανά τμήμα (20 μαθητές στο Δημοτικό και 15 στο Νηπιαγωγείο).
Να ιδρυθούν οργανικές θέσεις ειδικοτήτων. Να επανέλθει ο σταθερός δάσκαλος στο ολοήμερο πρόγραμμα των δημοτικών σχολείων.
Να εφαρμοστεί άμεσα η νέα αυξημένη μοριοδότηση των σχολικών μονάδων
Γενναία αύξηση των κρατικών δαπανών για τη Δημόσια Εκπαίδευση. Μόνιμο επιστημονικό προσωπικό (ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί) ως δομές υποστήριξης. Βοηθητικό προσωπικό, όπως είναι θεσπισμένο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, στα νηπιαγωγεία.
Εναλλαγή της βάρδιας πρωινού και ολοημέρου στις/στους νηπιαγωγούς.
Να υπάρξει γενναία κρατική χρηματοδότηση για τη συντήρηση και αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής των σχολείων.
Να δοθεί άμεσα λύση στο κτιριακό πρόβλημα που αντιμετωπίζει το Δημοτικό σχολείο Γαλιάς, με την κατασκευή νέου σχολικού συγκροτήματος.
Η “ενισχυτική διδασκαλία” να αποτελεί σταθερή υποστηρικτική δομή του σχολείου με έναν επιπλέον εκπαιδευτικό στα πολυθέσια σχολεία.
Κανένας περιορισμός για την εγγραφή των παιδιών στο ολοήμερο πρόγραμμα δημοτικού και νηπιαγωγείου.
Εσωτερικές διαδικασίες συλλογικής αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου.

Ειδική Αγωγή:
Στήριξη της Ειδικής αγωγής με σταθερό μόνιμο προσωπικό.
Αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν, αναβαθμισμένη Ειδική Αγωγή. Διαμόρφωση αποκεντρωμένων υπηρεσιών ανά ομάδα σχολείων και στελεχωμένα με ειδικό προσωπικό (π.χ. ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, κλπ).
Κάθε παιδί με Ειδικές Ανάγκες να έχει το κατάλληλο γι’ αυτό σχολείο, να φοιτά δηλαδή υποχρεωτικά στη δημόσια εκπαίδευση και στη δομή που έχει ανάγκη. Ούτε ένα παιδί με αναπηρία στο σπίτι του ή σε σχολείο που δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί στις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες του.
Προσλήψεις μόνιμου ειδικευμένου προσωπικού και βοηθητικού προσωπικού για τη στήριξη των παιδιών με αναπηρίες και μαθησιακές δυσκολίες όπως επίσης και κατασκευή κατάλληλων κτιρίων και εμπλουτισμός με το απαραίτητο εποπτικό και διαγνωστικό υλικό.

Ίδρυση δεύτερης Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης στη Μεσαρά:
Η λειτουργία μίας και μοναδικής Δ/νσης συνεχίζει να προκαλεί – παρά τις φιλότιμες προσπάθειες που καταβάλλονται από τους εργαζόμενους στη Δ/νση Ηρακλείου – προβλήματα γραφειοκρατικής δυσλειτουργίας. Για παράδειγμα στο Νομό Ηρακλείου με σχεδόν 3000 εκπαιδευτικούς και εκατοντάδες σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (με αρκετά ολιγοθέσια σε ορεινά χωριά), πώς μπορεί να εξυπηρετεί τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες μία μονάχα Δ/νση Εκπαίδευσης;
Οφείλει το Υπουργείο Παιδείας να κοιτάξει εκ νέου με την πλέον σοβαρότητα το θέμα και να συμπεριλάβει στο νέο νομοσχέδιο για την εκπαίδευση, τη δημιουργία και λειτουργία σε κάθε μεγάλο Νομό (όπως άλλωστε έγινε στην Αττική και σε άλλους Νομούς), ανάλογα με τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες, αλλά και τη χωροταξία των σχολείων, δύο Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Ειδικότερα, στο Νομό Ηρακλείου είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί και δεύτερη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στη Μεσαρά, λόγω της μεγάλης διασποράς των σχολικών μονάδων και των ιδιαίτερων συνθηκών.

Εργασιακά δικαιώματα-Αιτήματα:
Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων και των εφαρμοστικών νόμων που επηρεάζουν την Κοινωνική Ασφάλιση και τις συντάξεις.
Να εξισωθούν τα δικαιώματα των αναπληρωτών εκπαιδευτικών με των μόνιμων.
Κατάργηση των ελαστικών σχέσεων εργασίας. Κάλυψη όλων των λειτουργικών αναγκών με αναπληρωτές πλήρους ωραρίου.
Αναγνώριση του συνόλου της προϋπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη κι όχι μόνο μέχρι 7 έτη.
Αναγνώριση της θητείας στο στρατό των ανδρών εκπαιδευτικών ως προϋπηρεσία και ως συντάξιμη περίοδος (αναλογικά σύμφωνα με τους μήνες υπηρέτησης).
Πλήρης εξομοίωση όλων των αδειών σε σχέση με τους μόνιμους εκπαιδευτικούς (κανονικές, αναρρωτικές, μητρότητας, επαπειλούμενης κύησης κλπ.)
Πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους.
Δικαίωμα «αμοιβαίας απόσπασης» και δικαίωμα συνυπηρέτησης στους αναπληρωτές.
Η πρόσληψη των αναπληρωτών να γίνεται σε όλα τα κενά στην α’ φάση για την ειδική και τη γενική αγωγή. Οι επόμενες φάσεις πρόσληψης να είναι μόνο για έκτακτα λειτουργικά κενά.
Αλλαγή νομοθετικού πλαισίου για τα επιδόματα θέσης ευθύνης αναπληρωτών εκπαιδευτικών
Αξιοκρατική τοποθέτηση αναπληρωτών, σε όλα τα λειτουργικά κενά χωρίς εξαιρέσεις, από τα Π.Υ.Σ.Π.Ε. (και όχι τους Δ/ντες Εκπ/σης).
Κατάργηση του ενδεχομένου απόλυσης των αναπληρωτών – με απόφαση των οικείων Π.Υ.Σ.Π.Ε. – σε περίπτωση εξάντλησης της δεκαπενθήμερης αναρρωτικής άδειας λόγω ασθένειας ή προβλημάτων υγείας.
Δημοσιοποίηση όλων των λειτουργικών κενών πριν γίνουν οι αιτήσεις των αναπληρωτών, με πλήρη διαφάνεια και έγκαιρη καταγραφή τους.

Επιμόρφωση:
Να έχει δημόσιο χαρακτήρα με ανοιχτή πρόσβαση σε όλους τους εκπαιδευτικούς. Να αποσκοπεί στην προσωπική, παιδαγωγική, επιστημονική και επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού. Να είναι ευέλικτη και πολύμορφη, όπως με δια ζώσης ή εξ αποστάσεως επιμορφωτικά προγράμματα. Να προκαλεί τον αναστοχασμό, την ανατροφοδότηση, την ανταλλαγή ιδεών και ερεθισμάτων με τελικό στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου. Να εντάσσει και να εστιάζει σε ιδιαίτερα τοπικά ή ενδοσχολικά ζητήματα που απασχολούν τις σχολικές κοινότητες.
Προτείνουμε: Την ετήσια, ανά δεκαετία, επιμόρφωση με εκπαιδευτική άδεια, με εκσυγχρονισμένο πρόγραμμα σπουδών, που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες και θα παρέχει πολύτιμα εφόδια για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου.
Τη δυνατότητα δωρεάν πρόσβασης των εκπαιδευτικών σε μεταπτυχιακά προγράμματα που έχουν σχέση με το αντικείμενο που διδάσκουν (π.χ. στο ΕΑΠ με ποσοστό συμμετοχής των εν ενεργεία εκπαιδευτικών και στα αντίστοιχα παιδαγωγικά τμήματα της χώρας).
Την έμφαση σε επιμορφωτικά σεμινάρια βιωματικού χαρακτήρα και σε σεμινάρια που καλλιεργούν τη συνέργεια, την αλληλόδραση και την ανταλλαγή εκπαιδευτικών και παιδαγωγικών πρακτικών.

Αγωνιστικό πλαίσιο

Σε συστράτευση με β/θμια, με γονείς και συνολικά το εκπαιδευτικό κίνημα, στόχος μας είναι ο γενικός ξεσηκωμός το Σεπτέμβρη σε όλη την εκπαίδευση, με πολύμορφες κινητοποιήσεις μπλοκάρισμα Διευθύνσεων, Περιφερειών Εκπαίδευσης και Υπουργείου Παιδείας.
Πρόθεσή μας είναι να συντονιστούμε και να ξαναβγούμε όλοι οι εργαζόμενοι και οι εκπαιδευτικοί στους δρόμους του αγώνα, με γενικές και κλαδικές απεργιακές αγωνιστικές κινητοποιήσεις διαρκείας – σε περίπτωση υποστελέχωσης των σχολικών μονάδων – με επαναλαμβανόμενες μορφές.
Η Γ.Σ του Συλλόγου Εκπ/κων Α/θμιας Εκπ/σης Μεσαράς «ΦΑΙΣΤΟΣ» δηλώνει ότι σε αυτούς τους αγώνες και σε αυτό το μέτωπο ο Σύλλογος την επόμενη περίοδο, θα βρεθεί στην πρώτη γραμμή, για το δημόσιο σχολείο των όλων, των ίσων, των διαφορετικών, της δημοκρατίας και της παιδαγωγικής ελευθερίας, των σύγχρονων μορφωτικών κοινωνικών αναγκών και δικαιωμάτων μας.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Γρηγόρης Γιαμαλάκης Ιωάννης Μαθιουδάκης

Ακολουθήστε το Cretanmagazine στο Google News και στο Facebook

Σχολιασε

ΑΦΗΣΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *